فصل سوم: اهداف و مأموریتها

حراست از مرزها و غلبه بر دشمن

حراست از مرزها و غلبه بر دشمن 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ استقلال و آزادی

‏شما باید حافظ استقلال مملکت خودتان باشید، حافظ آزادی مملکت‏‎ ‎‏خودتان باشید.(228)‏

21 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نگهبانی از مرزها

‏ارتش مرزها را نگه دارد، تمام مرزها را مکلَّف است که با قدرت نگاه‏‎ ‎‏دارد.(229)‏

2 / 6 / 58


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 118

حفظ مرزها

‏مرزهای خودتان را باید حفظ کنید، مرزداری کنید.(230)‏

1 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ مرزها و غلبه بر دشمن 

‏برادران عزیز ارتشی ام! ای کسانی که به شاه پلید و ایادی چپاولگرش‏‎ ‎‏پشت نمودید و به ملت پیوستید، امروز روز خدمت به ملت و ایران عزیز‏‎ ‎‏است. سعی کنید با تلاش پیگیر خویش، این مرز و بوم را از دست‏‎ ‎‏دشمنان اسلام و ایران نجات دهید.(231)‏

1 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

قطع دست تبهکاران داخلی و خارجی 

‏پیروز باشید و با قدرت به پیش بروید و دشمنان خدا را از کشور خود‏‎ ‎‏برانید و دست تباهکاران داخل و خارج را قطع کنید و از خداوند قادر‏‎ ‎‏استعانت نمایید.(232)‏

29 / 1 / 61

*  *  *

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 119