فصل دوم تشریف فرمایی امام به جماران

رژیم غذایی ایده آل

 رژیم غذائی ایده آل

‏امروزه ثابت شده است که مهمترین عاملی که در ایجاد و عدم ایجاد تصلب‏‎ ‎‏شرائین دخالت دارد رژیم غذائی انسانها می‌باشد.‏

‏ملتها و جمعیت‌هائی در دنیا وجود دارند که رژیم غذائی روزمره آنها مانع‏‎ ‎‏تصلب شرائین می‌شود. و برعکس مردمی در بعضی نقاط جهان زندگی می‌کنند که‏‎ ‎‏اجزاء تشکیل دهنده رژیم غذائی آنها بنحوی است که تصلب شرائین زود رس‏‎ ‎‏ایجاد می‌کند.‏

‏برای مثال ثابت شده است که اسکیموها بعلت آنکه حیوانات دریائی پروتئین‏‎ ‎‏رژیم غذای آنها را تشکیل می‌دهد. کمتر از مردمی که پروتئین آنها از حیوانات غیر‏‎ ‎‏آبزی تأمین می‌شود مبتلی به تصلب شرائین می‌شوند.‏

‏مردم کشورهای صنعتی جهان مثل آمریکا و اروپا بعلت آنکه رژیم غذایی آنها‏‎ ‎‏غنی از چربی‌های جامد و حیوانی (گوشت گاو، گوسفند، خامه، کره و تخم مرغ) و‏‎ ‎‏مواد قندی تصفیه شده (قند و شکر) می‌باشد، بیشتر از مردم غیر صنعتی، که رژیم‏‎ ‎‏غذائی آنها را بیشتر سبزیجات و حبوبات و میوه‌جات و نان تشکیل می‌دهد، به‏‎ ‎‏تصلب شرائین مبتلا می‌شوند و ثابت شده است رژیم غذایی انسانها اگر حاوی‏‎ ‎‏انواع گوشت‌های سرخ (گاو، گوسفند، خوک) و مواد حاصل از حیوانات مثل کره، ‏‎ ‎‏خامه، سرشیر، روغن جامد و زرده تخم مرغ و مواد قندی تصفیه شده مثل قند، شکر‏‎ ‎‏و مرباجات باشد، در این افراد احتمال ایجاد سرطانها و سکته‌های قلبی و مغزی‏‎ ‎‏افزایش پیدا می‌کند.‏

‏در صورتی که ملتهایی که غذای اصلی آنها را نان و سبزیجات و میوه جات‏‎ ‎‏تشکیل می‌دهد و بعلت فقر مادی و نبودن امکانات قدرت خرید، گوشت‌های‏‎ ‎

کتابطبیب دلهاصفحه 136
‏حیواناتی مثل گوسفند، گاو و خوک را کمتر مصرف می‌کنند، کمتر به تصلب شرائین‏‎ ‎‏و سکته‌های مغزی و قلبی و سرطانها مبتلی می‌شوند. و نیز ثابت شده است که‏‎ ‎‏روغن‌های گیاهی که در هوای معمولی اطاق، مایع می‌باشند مانع ایجاد تصلب‏‎ ‎‏شرائین می‌شوند. و نیز به ثبوت رسیده است که مصرف روغن‌های جامد و مایع به‏‎ ‎‏نسبت معین در رژیم غذایی روزمره (در صورتیکه درصد مقدار روغن مایع بیشتر از‏‎ ‎‏جامد باشد) مانع ایجاد تصلب شرائین خواهد شد. رژیم غذایی ایده آل، رژیم‏‎ ‎‏غذایی است که حاوی مواد مختلف مورد احتیاج بدن انسان بوده و بتواند انرژی مورد‏‎ ‎‏احتیاج فعالیتهای مختلف بدن را تأمین کند. مصرف رژیم غذایی تهی از یک یا چند‏‎ ‎‏مواد اصلی مورد احتیاج بدن سبب ایجاد بیماری و مصرف بیش از حد غذائی‏‎ ‎‏مختلف سبب بوجود آمدن بیماریهای مختلف می‌شود.‏

‏برای مثال نخوردن سبزیجات و میوه‌جات تازه به مدت طولانی ممکن است‏‎ ‎‏ایجاد کمبود ویتامین ‏‎C‎‏ ‏‏و خونریزی نماید، و برعکس خوردن غذائی مملو و غنی از‏‎ ‎‏چربی‌ها و مواد قندی و پروتئین و نمک، ممکن است ایجاد چاقی مفرط و فشار‏‎ ‎‏خون شریانی نماید.‏

‏بنابراین، رژیم غذایی ایده‌آل، رژیمی است که در اجزاء تشکیل دهندۀ آن‏‎ ‎‏تعادل مناسب و حساب شده‌ای وجود داشته باشد. مصرف یک رژیم غذایی پرچرب‏‎ ‎‏احتمال ایجاد چاقی و تصلب شرائین را زیاد می‌کند و مصرف رژیم پرنمک و‏‎ ‎‏خوش نمک و شور احتمال ایجاد فشار خون شریانی را در فرد مستعد بالا می‌برد و‏‎ ‎‏مصرف زیاد مواد قندی در شخص مستعد ایجاد بیماری قند شیرین می‌کند. از‏‎ ‎‏طرف دیگر ثابت شده است که مصرف چربی‌های حیوانی و گوشت قرمز، احتمال‏‎ ‎‏سرطان پستان در خانمها و سرطان پروستات در آقایان و سرطان روده بزرگ را‏‎ ‎‏افزایش می‌دهد.‏

‏جالب آنکه رژیم غذایی حاوی 30 گرم‏‎ ‎‏در روز از گوشت حیوانات‏‎ ‎

کتابطبیب دلهاصفحه 137
‏آبزی (ماهی) نه تنها مانع تصلب شرائین می‌شود. بلکه باعث برگشت و باز شدن‏‎ ‎‏ عروق تصلب یافته می‌شود. بنابراین ملاحظه می‌شود که در صورت رعایت رژیم‏‎ ‎‏غذایی مناسب از ایجاد عده زیادی از بیماریها می‌توان جلوگیری و حتی درمان و‏‎ ‎‏در نهایت بیماری را بطرف سلامتی سوق داد.‏

‎ ‎

کتابطبیب دلهاصفحه 138