فصل سوم احداث بیمارستان در جماران

سفارش به حاج احمدآقا

 سفارش به حاج احمد آقا در مواردی که حال امام بسیار وخیم می‌شد

‏چند موردی که حال حضرت امام به طور ناگهانی وخیم می‌شد و درد شدید‏‎ ‎‏ قفسه صدری بعلت کم خونی عضله قلب طاقت فرسا و غیر قابل تحمل می‌گردید و‏‎ ‎‏ یا فشار خون شریانی سریعاً سقوط می‌کرد و در نتیجه احساس ضعف و سستی‏‎ ‎‏ شدید و احساس مرگ به ایشان دست می‌داد به فرزند عزیزشان جناب آقای حاج‏‎ ‎‏ سید احمد خمینی و فرزندان دیگر توصیه‌هایی می‌کردند:‏

‏1 - از خانم (منظور همسر حضرت امام) مواظبت کنید و نگذارید به ایشان‏‎ ‎‏بد بگذرد.‏

‏2 - در خدمت ایشان (خانم) باشید.‏

‏3 - احترام ایشان را داشته باشید.‏

‎ ‎

کتابطبیب دلهاصفحه 219