مقالات

رضا

رضا

‏رضا، یکی دیگر از مقامات و منازل عرفانی‏‎ ‎‏است که سالک پس از مقام توکل آن را کسب‏

‎ ‎‏می نماید.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 219

  • )) کاشانی، عزّالدین؛ مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة؛ ص 399.