خاطرات و نکته ها

شلوار پسرم

شلوار پسرم

‏روزی با امام در حیاط خانه قدم می زدم که‏‎ ‎‏پسرم به جمع ما پیوست. سر زانوی‏

‎ ‎‏شلوارش پاره بود، امام گفتند: چرا لباسش اینطور است؟ با شوخی گفتم:‏‎ ‎‏اشکالی ندارد، برخی از حزب اللهی ها اینطور می پسندند، و می گویند‏‎ ‎‏حزب اللهی باید اینگونه باشد. از این جمله من ایشان ناراحت شدند و‏‎ ‎‏گفتند: یعنی چه؟ این چه حرفی است؟ چرا چنین نسبتی می دهی؟‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 516