خاطرات و نکته ها

اولین کلام امام پس از عمل جراحی

اولین کلام امام پس از عمل جراحی

‏روزی که می خواستند امام را جراحی کنند،‏‎ ‎‏من و تعدادی دیگر از بستگان بیرون بودیم.‏‎ ‎‏از تلویزیون مدار بسته صحنه را نگاه‏

‎ ‎‏می کردیم خانم زهرا مصطفوی در سالن بیمارستان نشسته بودند و احمد‏‎ ‎‏ظاهراً داخل اتاق عمل بود؛ و ما تنها کاری که می توانستیم بکنیم، دعا‏‎ ‎‏کردن بود. نمی دانم چند ساعت طول کشید؛ ولی به هر حال عمل تمام شد‏‎ ‎‏و آن چیزی که از قیافه پزشکان برمی آمد، این بود که ظاهراً فکر‏‎ ‎‏نمی کردند زخم اینقدر عمیق و وسیع باشد. جراحی تمام شد. مدتی‏‎ ‎‏گذشت تا امام به هوش بیایند. برای من خیلی جالب بود تا ببینم اولین‏‎ ‎‏کلمه ای که موقع به هوش آمدن از امام می شنوم، چیست؟ من همان طور‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 556
‏آنجا ایستاده بودم. بعد که امام را آوردند، من تصورم این است که اول‏‎ ‎‏کلمه ای که به هوش آمدن ایشان را مشخص می کرد، «اللّه اکبر» بود و «لااله‏‎ ‎‏الا اللّه ». بعد کم کم حالشان بهتر شد و ما قدری امیدوار شدیم. می گفتند:‏‎ ‎‏مسأله ای نیست، زخم را ترمیم کرده اند.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 557