فصل پنجم: امام در تبعید

وضعیت جغرافیایی و اجتماعی شهرهای نجف و کربلا

وضعیت جغرافیایی و اجتماعی شهرهای نجف و کربلا

‏شهر نجف از نظر مذهبی و سابقه تاریخی یکی از مهمترین شهرهای عراق است ولی از‏‎ ‎‏نظر مساحت و امکانات شهری و وضعیت آب و هوایی در آن زمان از شهرهای درجه‏‎ ‎‏سوم عراق محسوب می شد در حالی که بغداد از شهرهای درجه یک و شهرهایی مثل‏‎ ‎‏بصره و کاظمین جزو شهرهای درجه دو بودند و از امکانات نسبتاً خوبی برخوردار بودند‏‎ ‎‏ولی شهرهای نجف و کربلا و سامرا علاوه بر وضعیت بد آب و هوایی و هوای فوق العاده‏‎ ‎‏گرم از نظر امکانات شهری نیز در حد خیلی پایینی قرار داشتند. به عنوان مثال فضای‏‎ ‎‏سبز این شهرها خیلی کم و ناچیز بود و اکثر ساختمانها قدیمی و بسیار کوچک بود،‏‎ ‎‏منازل مراجع نجف نیز غالباً محقر و کوچک و نشان دهنده زهد و ساده زیستی این مراجع‏‎ ‎‏بزرگ بود بخصوص منزل حضرت امام که با آنهمه مراجعه کننده بسیار کوچک می نمود.‏‎ ‎‏خانه ایشان یک حیاط تقریباً سی متری داشت و یک بیرونی که از دو ـ سه اتاق دوازده‏‎ ‎‏متری تشکیل شده بود و یک اندرونی که از بیرونی هم کوچکتر بود. غالب مراجع در‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 173
‏کوفه که به جهت قرارگرفتن در کنار رودخانه از وضعیت آب و هوایی خوبی برخوردار‏‎ ‎‏بود منزل داشتند و یا اجاره می کردند و به هنگام فصل گرما به آنجا نقل مکان می کردند؛‏‎ ‎‏اما حضرت امام با اینکه فاصله نجف تا کوفه خیلی کم بود هیچ گاه حاضر نشد در اوج‏‎ ‎‏گرمای طاقت فرسای نجف در کوفه اقامت نماید. شهید بزرگوار آیت الله مطهری بعد از‏‎ ‎‏بازگشت از سفری که در اوایل دهه پنجاه به نجف کرده بود ضمن بیان خاطراتش از این‏‎ ‎‏سفر و ملاقاتهایی که با امام کرده بود، می فرمود: هوای نجف فوق العاده گرم و‏‎ ‎‏طاقت فرسا بود و تحمل این گرما برای کسانی که در منزلشان سرداب‏‎[1]‎‏ عمیق نداشتند‏‎ ‎‏مثل منزل حضرت امام، با مشقت زیادی همراه بود؛ به همین خاطر ما اصرار زیادی‏‎ ‎‏کردیم که ایشان در کوفه منزلی را اجاره کند و چند ماهی را به آنجا برود ولی نپذیرفت.‏‎ ‎‏حتی بعضی از دوستان گفتند اگر به خاطر صرفه جویی در سهم امام است ما حاضریم با‏‎ ‎‏پول شخصی خودمان منزلی در کوفه تهیه کنیم که ایشان لااقل این سه ماه تابستان را در‏‎ ‎‏آنجا به سر ببرد؛ ولی باز هم حضرت امام قبول نکرد و در جواب آنها فرمود: من چطور‏‎ ‎‏راضی شوم که سه ماه تابستان را در کوفه بمانم در حالی که در همین نجف عده زیادی‏‎ ‎‏طلبه وجود دارند که حتی یک روز هم نمی توانند به کوفه بروند و از هوای خنکش‏‎ ‎‏استفاده کنند. حضرت امام به خاطر همین روحیه ای که داشت تا آخر اقامتش در نجف‏‎ ‎‏یک بار هم حاضر نشد در کوفه اقامت گزیند در حالی که برخلاف معمول بود زیرا تقریباً‏‎ ‎‏همه علما و مراجع بزرگ به هنگام گرم شدن هوا به کوفه پناهنده می شدند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 174

  • . گفتنی است که بیشتر منازل نجف دارای سرداب بود که مردم به هنگام گرما از آن استفاده می کردند ولی این سردابها نیز برای در امان ماندن از گرما کافی نبود به همین جهت در بعضی از منازل، سردابهای دوطبقه و یا سه طبقه در زیرزمین ساخته بودند که به سرداب یسن معروف بود و زیر بعضی از این سردابها آب هم روان بود که به خنک شدن بیشتر هوا کمک می کرد. در بعضی از مدارس علمیه نجف از جمله مدرسه مرحوم آسیدمحمد کاظم یزدی نیز از این نوع سردابها وجود داشت؛ البته عقرب هم در این سردابها زیاد بود ولی مردم از آنها نمی ترسیدند و می گفتند: این عقربها ما را نیش نمی زنند. عده ای علت نیش نزدن عقربها را مرهون مرحوم شیخ بهایی و دعاها و اذکاری که ایشان خوانده بود می دانستند.