فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام

ادامه مراسم و دخالت مأموران امنیتی

ادامه مراسم و دخالت مأموران امنیتی

‏به هر حال بعد از خروج آقای اراکی از فیضیه، مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 317
‏شد و با تظاهرات و حرکت در داخل مدرسه و سردادن شعارهای انقلابی ادامه پیدا کرد. ‏‎ ‎‏برنامه از پیش طراحی شده این بود که تظاهرات داخل مدرسه به بیرون از آنجا و صحن و‏‎ ‎‏حرم مطهر حضرت معصومه (س) نیز کشیده شود؛ ولی با شروع تظاهرات مأموران‏‎ ‎‏آمدند و مانع خروج جمع تظاهرات کننده از مدرسه شدند؛ بنابراین بچه ها در داخل‏‎ ‎‏فیضیه به کارشان ادامه دادند بالاخره آن شب طلبه هایی که ساکن فیضیه نبودند رفتند و‏‎ ‎‏من هم به منزل آمدم و مأمورین اطراف مدرسه فیضیه اگرچه مانع خروج کسی‏‎ ‎‏نمی شدند ولی آنها را شناسایی می کردند ولی هیچ کس را نگذاشتند وارد فیضیه بشود‏‎ ‎‏البته اینکه آن شب در جمع طلاب چه گذشت و چه تصمیمهایی گرفتند من اطلاع ندارم‏‎ ‎‏و باید از کسانی که در متن وقایع بودند پرسید ولی ماها که از بیرون شاهد ماجرا بودیم‏‎ ‎‏برپایی تظاهرات و شعارهای آنها را می دیدیم و می شنیدیم.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 318