فصل هشتم: حسینیه ارشاد و برنامه های آن

الگوبرداری از شیوه سخنرانی دکتر شریعتی

الگوبرداری از شیوه سخنرانی دکتر شریعتی

‏نوع و شیوه سخنرانی دکتر و تأثیر فراوانی که در مردم برجای می گذاشت جمعی از‏‎ ‎‏موافقین و مخالفین خط فکری ایشان را بر آن داشت که با پیروی از این شیوه به جذب‏‎ ‎‏جوانان بپردازند. در میان موافقین از جناب آقای فخرالدین حجازی می توان نام برد که با‏‎ ‎‏تبعیت از روش دکتر در سخنرانیهایش توانست محبوبیت زیادی در بین جوانان کسب‏‎ ‎‏کند و سخنرانیهایش با استقبال گسترده آنها مواجه شد. آقای فخرالدین حجازی‏‎[1]‎‏ ضمن‏‎ ‎‏اینکه خود از اهل قلم و اندیشه بود و سالها تجربه دبیری داشت و کتابهایی را در زمینه‏‎ ‎‏موضوعات تاریخی تألیف و یا ترجمه کرده بود، از افکار مرحوم دکتر نیز در سخنانش‏‎ ‎‏بهره می گرفت. یکی دیگر از موافقین، حبیب الله پیمان بود که با استفاده از روش دکتر‏‎ ‎‏شریعتی توانست خودش را مطرح کند. اما در میان مخالفین دکتر شریعتی یک گروه که‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 337
‏به طور مشخص از روش دکتر برای جذب جوانان استفاده می کرد «انجمن حجتیه»‏‎[2]‎‏ بود.‏‎ ‎‏این گروه با دعوت از افرادی از اساتید دانشگاه و یا دبیران مدارس که همفکری نزدیکی‏‎ ‎‏با انجمن داشتند و از بیان خوبی هم برخوردار بودند تلاش می کرد که با تقلید از روش‏‎ ‎‏دکتر جوانها را به سمت خود بکشاند. در هر حال به وجود آمدن تحرکاتی از این دست‏‎ ‎‏در جامعه که در مجموع سمت و سوی دینی و مذهبی داشت، از آثار و برکات حرکت‏‎ ‎‏مرحوم دکتر شریعتی بود که جای تقدیر و ستایش داشت.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 338

  • . آقای فخرالدین حجازی در این سالها 48 (به بعد) دبیر دبیرستانهای تهران بود و در برخی از مساجد مذهبی تهران سخنرانی می کرد و با استقبال جوانان مذهبی بویژه دانش آموزان و دانشجویان و کارمندان ادارات رو به رو می شد.
  • . برای کسب اطلاع از تشکیلات و اهداف انجمن حجتیه، ر.ک به: باقی، عمادالدین؛ حزب قاعدین.