فصل دهم:عوامل شتابزای انقلاب اسلامی

عدم تأثیر حکومت نظامی بر روند تحرکات مردمی

عدم تأثیر حکومت نظامی بر روند تحرکات مردمی

‏رژیم بعد از واقعه 17 شهریور در اکثر شهرهای بزرگ به طور رسمی اقدام به برقراری‏‎ ‎‏حکومت نظامی کرد ولی از آنجا که پیش از آن نیز مقررات حکومت نظامی به صورت‏‎ ‎‏غیررسمی در تعدادی از شهرهای مهم ایران اعمال می شد و دیدن تانکها و نیروهای‏‎ ‎‏تا دندان مسلح برای مردم عادی شده بود، اعلام رسمی حکومت نظامی هم نتوانست‏‎ ‎‏تأثیر قابل توجهی در روند مبارزات و فعالیتهای مردمی برجای بگذارد. به عنوان نمونه‏‎ ‎‏در تبریز بعد از قیام 29 بهمن سال 56 علی رغم حضور تانکها و نیروهای نظامی در‏‎ ‎‏خیابانهای شهر و فعالیت شدید ساواک، هیچ گاه تحرکات انقلابیون از قبیل تظاهرات و‏‎ ‎‏پخش و توزیع اعلامیه فروکش نکرد. در 18 اردیبهشت 57 یعنی حدوداً دو ماه بعد از‏‎ ‎‏قیام 29 بهمن تبریز و در پی تبلیغات وسیعی که رژیم به راه انداخته بود تا مسائل را‏‎ ‎‏وارونه جلوه داده و این حرکت و قیام ناب مردمی را به عوامل بیگانه نسبت بدهد،‏‎ ‎‏دانشجویان دانشگاه تبریز برای خنثی نمودن تبلیغات نادرست رژیم، تظاهراتی را در‏‎ ‎‏خود دانشگاه برپا کردند و جمعی از مردم نیز به آنها پیوستند و رژیم برخلاف تمام‏‎ ‎‏ادعاهایی که در جهت حفظ حریم دانشگاه داشت و از ورود نیروهایش به محیطهای‏‎ ‎‏دانشگاهی و علمی جلوگیری می کرد، این بار نیروهایش را به دانشگاه تبریز گسیل کرد‏‎ ‎‏که بر اثر درگیری مأموران با دانشجویان دو تن از آنها به شهادت رسیدند‏‎[1]‎‏ که این عمل‏‎ ‎‏برای رژیم خیلی گران تمام شد و صدمه زیادی به حیثیتش وارد آورد. بعد از این واقعه‏‎ ‎‏نیز باز حرکتهای مردمی ادامه یافت و اوج بیشتری گرفت که اجتماع و تظاهرات مردم‏‎ ‎‏تبریز در شب نیمه شعبان که موجب سردرگمی مأموران امنیتی گردید از آن جمله است.‏‎ ‎‏     در قم نیز از اواخر سال 56 مأموران دولتی به همراه تانکها و نفربرها حضوری مستمر‏‎ ‎‏در خیابانها بخصوص مراکز حساس شهر داشتند ولی این مسأله، مانع فعالیت و تحرکات‏‎ ‎‏مردم انقلابی قم نمی گردید. به عنوان مثال بعد از قیام 29 بهمن و کشتار مردم تبریز،‏‎ ‎‏دروس حوزه علمیه قم به مدت یک هفته به نشانه عزاداری و اعتراض به رژیم پهلوی‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 445
‏تعطیل گردید و بعد از تعطیلی و هنگام شروع دوباره درسها، طلاب و روحانیون و سایر‏‎ ‎‏قشرهای مردم به خیابانها آمدند و تظاهرات عظیمی را به راه انداختند و بدون واهمه از‏‎ ‎‏مأمورین رژیم و تانکهایشان به چندین بانک حمله کردند و شیشه های آنها را شکستند و‏‎ ‎‏پس از آن دامنه تظاهرات روز به روز گسترش یافت و هر شهیدی که می دادیم آتش‏‎ ‎‏انقلاب شعله ورتر می شد. رژیم که از تحرکات انقلابیون بشدت در هراس بود در کوچه‏‎ ‎‏صدوق از طرف دور شهر که از مراکز مهم تجمع و تظاهرات جوانهای انقلابی قم به شمار‏‎ ‎‏می آمد، یک تانک و تعدادی نیرو مستقر کرده بود؛ ولی با وصف حال، مردم آن منطقه‏‎ ‎‏دست از تظاهرات برنداشتند و در همان ایام بر اثر تیراندازی مأموران رژیم جوانی به نام‏‎ ‎‏رضا به شهادت رسید که تأثیر زیادی در افزایش تحرکات انقلابیون برجای نهاد. با توجه‏‎ ‎‏به آنچه گذشت باید گفت که حکومت نظامی که بعد از 17 شهریور به طور رسمی برقرار‏‎ ‎‏شد به جهت عدم ترس مردم و عادی شدن این نوع کارها، کوچکترین تأثیری در مردم‏‎ ‎‏نگذاشت بویژه که رژیم نهایت قساوت و وحشیگری اش را در روز 17 شهریور به نمایش‏‎ ‎‏گذاشته بود و طبق شایعاتی که آن زمان در میان مردم دهان به دهان نقل می شد پانزده‏‎ ‎‏هزار نفر در یک روز به شهادت رسیده بودند. بنابراین اگر مردم از کشته شدن و شهادت‏‎ ‎‏می ترسیدند می بایستی بعد از آن روز دست از تظاهرات و فعالیتهای انقلابی‏‎ ‎‏برمی داشتند در حالی که چنین نشد و بعد از اعلامیه امام و تجلیل و تقدیر ایشان از‏‎ ‎‏حماسه آفرینان یوم الله 17 شهریور تظاهرات مردم بیشتر شد و حکومت نظامی هم‏‎ ‎‏نتوانست کاری از پیش ببرد؛ همان طوری که چهره خشن دولت ازهاری که بعد از شریف‏‎ ‎‏امامی روی کار آمد نتوانست رعبی در دل مردم ایجاد کند و رژیم به ناچار از بختیار‏‎ ‎‏به عنوان یک مهره ای که سابقه ملی گرایانه داشت استفاده کرد؛ ولی این ترفند هم چندان‏‎ ‎‏کارساز واقع نشد و با استمرار حضور مردم در صحنه و با هدایتها و رهبریهای حضرت‏‎ ‎‏امام تومار سلطنت پهلوی در هم پیچیده شد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 446

  • . گفتنی است جمعی از دانشجویانی که در آن تظاهرات شرکت داشتند بعد از انقلاب در جنگ به شهادت رسیدند و تعدادی از آنها نیز در حال حاضر مسئولیتهای مهمی را در نظام برعهده دارند.