فصل دهم:عوامل شتابزای انقلاب اسلامی

تیراندازی مستقیم به تظاهرکنندگان در مشهد مقدس

تیراندازی مستقیم به تظاهرکنندگان در مشهد مقدس

‏یکی از جنایات وحشیانه رژیم پهلوی که در شهر مقدس مشهد صورت گرفت، حمله و‏‎ ‎‏تیراندازی مستقیم مأموران به جمع مردم تظاهرکننده بود که در شهرهای دیگر غیر از‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 459
‏تهران چندان مرسوم نبود. در این تظاهرات که جمعی از علما و بزرگان از جمله حضرت‏‎ ‎‏آیت الله خامنه ای و آیت الله مرعشی حضور داشتند عده زیادی از مردم زخمی شدند و‏‎ ‎‏عده زیادی هم به صحن و حرم مطهر حضرت امام رضا ـ علیه السلام ـ پناهنده شدند که‏‎ ‎‏مزدوران رژیم با شکستن حرمت بارگاه امام رضا (ع) وارد صحن مطهر شدند و به سوی‏‎ ‎‏مردم تیراندازی کردند و عده ای را نیز در همان جا مجروح کردند. دژخیمان رژیم به این‏‎ ‎‏مقدار هم اکتفا ننمودند و حتی به مجروحین این فاجعه که در بیمارستان بستری شده‏‎ ‎‏بودند نیز حمله کردند. من شنیده ام که به مرحوم شهید هاشمی نژاد و حضرت آیت الله ‏‎ ‎‏خامنه ای که برای عیادت مجروحین رفته بودند نیز جسارت روا داشته بودند.‏

‏     این جنایات که با اهانت و جسارت به حریم قدس رضوی، با واکنش شدید علما و‏‎ ‎‏مراجع قم و مشهد مقدس رو به رو گردید و بشدت محکوم شد و موجب تشدید‏‎ ‎‏تحرکات مردم و انقلابیون و انزجار بیشتر آنها از رژیم گردید.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 460