فصل اول: ابعاد شخصیت امام

در مقابل استقامتتان خاضعم

در مقابل استقامتتان خاضعم 

‏به شما که با مبارزات خویش روی ابرقدرتها و قدرتها را سیاه کردید، درود می فرستم و‏‎ ‎‏در مقابل صبر و استقامتتان خاضع و خاشعم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 35

  • )) همان؛ ج 13، ص 544.