فصل اول: ابعاد شخصیت امام

پیش من رهبری مطرح نیست

پیش من رهبری مطرح نیست 

‏عزیزان من، پیش من رهبری مطرح نیست؛ «برادری» مطرح است. خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏در قرآن کریم ما را برادر خوانده است: ‏إِنَّمَا المُسلِمُونَ إِخوَةٌ‎[1]‎‏. در اسلام «رهبری» مطرح‏‎ ‎‏نیست. اصلاً بزرگان اسلام ما هم در عین حالی که رهبرهای معنوی بودند، مع ذلک‏‎ ‎‏پیششان مطرح نبوده است این معانی. من خدمتگزار شما باشم بهتر است تا اسم‏‎ ‎‏رهبری.‏

‏     و من امیدوارم این چند روزی که در پیش شما هستم در خدمت شما باشم.‏‎[2]‎

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 39

  • سوره حجرات، آیۀ 10.
  • )) صحیفه امام؛ ج 11، ص 352.