فصل اول: ابعاد شخصیت امام

تو غلط می کنی

تو غلط می کنی 

‏این ملت بزرگ ما، این ملتی که با دست خالی رفت توی میدانها و توی خیابانها و مشتش‏‎ ‎‏را پر کرد و مخالفت کرد با رژیم سابق و با همۀ ابرقدرتها و مطلب را به اینجا رساند، حالا‏‎ ‎‏من آمده ام، می نشینم می گویم من رهبر شما ‏‏[‏‏هستم‏‏]‏‏. تو غلط می کنی که هستی.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 44

  • )) همان؛ ج 12، ص 464.