فصل اول: ابعاد شخصیت امام

این قصر ییلاقی ماست

این قصر ییلاقی ماست 

‏الآن هم پشت سر هم تبلیغات هست؛ تبلیغ پشت سر تبلیغ. فلانی در قصر ییلاقیِ آنجا‏‎ ‎‏هست و جوانها می روند پیش او در قصر ییلاقی! ‏‏[‏‏خندۀ امام‏‏]‏‏، این قصر ییلاقی ماست که‏‎ ‎‏نداریم یک اطاقی که آقایان بتوانند بنشینند! باید اینطوری بایستند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 50

  • )) همان؛ ج 4، ص 224ـ225.