فصل دوم: امام و مردم

چطور تشکر کنم

چطور تشکر کنم

‏من از شما جوانها، از شما که در راه اسلام و در راه ایمان خودتان رنج دیدید و معلول‏‎ ‎‏شده اید، و شما جوانها که عازم به جبهه ها هستید، چطور تشکر کنم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 124

  • )) همان؛ ج 13، ص 408.