فصل دوم: امام و مردم

نمی توانم تاب بیاورم

نمی توانم تاب بیاورم

‏من وقتی چشمم به بعضی از اینها که اولاد خودشان را از دست داده اند می افتد، سنگینی‏‎ ‎‏در دوشم پیدا می شود که نمی توانم تاب بیاورم.... من به مادرهای فرزند از دست داده‏‎ ‎‏تسلیت عرض می کنم و در غم آنها شریک هستم. ‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 130

  • )) همان؛ ج 6، ص 10.