فصل دوم: امام و مردم

شما را از دل و جان دوست دارم

شما را از دل و جان دوست دارم

‏از اینکه نوشته اید فرزندان عزیز شهدا و مفقودین و جانبازان و اسرا با جدیت و عشق و‏‎ ‎‏علاقه درس می خوانند موجب غرور و شادمانی است. سلام گرم و محبت خالصانه ام را‏‎ ‎‏به این سرمایه های گرانبهای انقلاب، این یادگاران معلمین جاوید دانشگاه عشق و‏‎ ‎‏شهادت، ابلاغ نمایید. و از قول من به آنان بگویید که من با تمام وجود به شما عشق‏‎ ‎‏می ورزم و شما را از دل و جان دوست دارم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 135

  • )) همان؛ ج 21، ص 137.