فصل سوم: اصول رهبری

به آن آقا گفتم قدمتان را می شکنند

به آن آقا  گفتم قدمتان را می شکنند

‏در این نهضت هم بعضی قدم قدم می گفتند برویم، که حالا قدم اولش را‏‏[‏‏برداریم‏‏]‏‏ من به‏‎ ‎‏آن آقایی‏‎[1]‎‏ که آمد پاریس و این مطلب را گفت گفتم در قدم اول پایتان را می شکنند!‏‎[2]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 210

  • مهندس بازرگان.
  • )) صحیفه امام؛ ج 6، ص 333.