بخش اول: حقوق داخلی

حقوق اداری

حقوق اداری

 

 

مسؤولیت جمعیاعضای دولت در ارتباط با انجام وظایف قانونی

تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعۀ مجلس  شورا برای شخص جنابعالی [اسداله علم] و دولت ایجاد  مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت  مسلمان و قانون خواهد کرد. (346)

28 / 7 / 41

*  *  *

 

 

منع بوروکراسی و لزوم تسریع در انجام امور اداری

باید تمام ادارات از نخست وزیری تا کوچکترین اداره از  تجمل پرستی و اسراف و کاغذبازی بپرهیزند و کار مردم را سریعاً  انجام دهند. (347)

9 / 12 / 57

*  *  *

 

 

ضرورت مردم‌داری و بهره‌مندی از حسّ تعهد در مسؤولان نظام

مردم شما [مسئولان] را باید حامی خودشان بدانند. شما جوری  رفتار کنید که مردم شما را تشخیص بدهند که یک برادرهای  دلسوزی هستید برای آنها، و برای حمایت آنها شما شبها بیدارید  و شبها کشته می دهید. (348)

12 / 4 / 58

*  *  *

 

 

لزوم رعایت سلسله مراتب در نظامات اداری

اطاعت پایین از بالا، حفظ نظام، حفظ [سلسله] مراتب... در  وقتهای عادی لازم است، اما در وقت غیرعادی بیشتر لازم است؛  برای اینکه اگر بنا باشد که در وقت غیرعادی هرکسی بخواهد  حرف دیگری را نشنود و هیچ کس تحت نظمی نباشد، این 

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 176
اسباب این می شود که یک کشور به باد برود... بنابراین الآن همۀ  قوا موظفند که سلسله مراتب را حفظ کنند...  آنهایی که به حسب  قواعدِ سلسله مراتب باید از آنها اطاعت کنند، باید اطاعت بکنند.  و البته صاحب منصبها هم باید متوجه این معنا باشند که الآن زمان  طاغوت نیست که هر کاری بخواهند بکنند، و هر ظلمی بخواهند  بکنند، بکنند. اینها باید با آنها با کمال احترام پدری رفتار  کنند (349)

19 / 3 / 58

*  *  *

 

 

لزوم رعایت سلسله مراتب در امور کشوری و لشکری

جامعۀ توحیدی معنایش این است که در عین حالی که فرمانبر و  فرمانفرما هست، در عین اینکه رئیس جمهور هست و ـ عرض  می کنم ـ مجلس شورا هست و مردم عادی هستند و سرلشکر  هست و رئیس ستاد هست و اینها، همه باید فرمان ببرند از آن  کسانی که فرمانفرما هستند و روی قواعد، لکن همه شان مثل یک  بدن می مانند، همه برای یک مقصد باشند، ارتش نکِشد یک طرفی  و ژاندارمری یک طرف. (350)

7 / 10 / 58

*  *  *

 

 

لزوم وجود نظم و اطاعت و سلسله مراتب

اسلام می گوید نظم امور باید بشود. نظم امور با درجا