کتاب بیع

خیار تأخیر

خیار تأخیر

[سؤال 7167]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3617

‏4. اگر کسی منزل خود را بفروشد، ولی خریدار همان لحظه پول نقد نداشته باشد و‏‎ ‎‏به فروشنده بگوید: تا بیست روز دیگر پول تهیه خواهم کرد و فروشنده هم قبول نماید‏‎ ‎‏و بعد از فراهم نمودن پول، فروشنده وجه را تحویل بگیرد، ولی بعد از گذشت هشت‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 167
‏ماه از فروش منزل آیا جایز است که فروشنده پشیمان شده و ادعا نماید که شما پول‏‎ ‎‏دیر به من داده اید و منزل را از خریدار پس بگیرد؟‏

بسمه تعالی، در فرض مسأله، حق فسخ و پس گرفتن را ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 168