کتاب خوردنی ها و آشامیدنی ها

تولید جوجه با دستگاه

تولید جوجه با دستگاه

[سؤال 9108]‏ ‏ ‏ 5005‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 3 / 12 / 1361 ‏

‏ضمن سلام به برادرانی که در دفتر امام مشغول خدمت می باشند، خواهشمند‏‎ ‎‏است فتوای حضرت امام ـ مدّ ظله ـ را در مورد مسائل زیر برای ما بفرمایید: ‏

‏1. آیا جوجه کشی با ماشین های مخصوص آن، موافق شرع است؟ اگر نیست‏‎ ‎‏تکلیف جوجه های یک روزۀ وارده از خارج چه می باشد؟ ‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد. 

‏2. فتوا راجع به سیگار کشیدن چیست؟ ‏

بسمه تعالی، حرام نیست، ولی بهتر است نکشند. 

‏3. گران کردن جنسی که قبلاً خریداری شده (توسط فروشنده) جهت تطبیق قیمت آن با نرخ روز چه‏‎ ‎‏صورتی دارد؟ ‏

بسمه تعالی، باید مطابق مقررات دولت اسلامی فروخته شود. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 63