کتاب خوردنی ها و آشامیدنی ها

میگو

میگو

[سؤال 9078]‏ ‏ ‏ 4989‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با عرض سلام و تقدیم احترامات، خواهشمند است فتوای شرعی اماممان را در‏‎ ‎‏مورد زیر اعلام فرمایید؟‏

‏1. آیا خوردن میگو که یک نوع موجود دریایی است، حلال است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، حیوانات دریایی اگر از قبیل ماهی فلس دار است حلال است وگرنه حرام است.

‏2. اگر شخصی با جستجو و مطالعه موفق به کشف گنجی (دفینه) گردد و به یقین بداند که صاحب یا‏‎ ‎‏صاحبان آن قرن ها است که مرده اند و آن گنج یا دفینه قرن ها است که بی صاحب است می تواند آن را‏‎ ‎‏برای خود بردارد یا نه؟ و اگر خیر پس باید چه بکند؟‏

بسمه تعالی، اگر از داشتن و پیدا شدن صاحبی برای آن مأیوس است می تواند برای خود بردارد و خمس آن را باید بدهد و مقررات دولت اسلامی باید مراعات شود.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 52