بخش چهارم دوران مبارزه و قیام

یوم الله‏ 22 بهمن

یوم الله 22 بهمن

‏ ‏

‏ملت شجاع ایران! خواهران و برادران آگاه تهران!‏

‏     اکنون که به خواست خداوند متعال پیروزی نزدیک است و‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 648
‏نیروی ارتش عقب نشینی و عدم دخالت خودشان را در امور سیاسی‏‎ ‎‏ابراز و پشتیبانی خودشان را از ملت اعلام کرده اند، ملت عزیز و‏‎ ‎‏شجاع با کمال مراقبت از اوضاع و در عین حفظ آمادگی برای دفاع‏‎ ‎‏احتمالی، در صورتی که نیروی ارتش به پادگانهای خود رفته اند،‏‎ ‎‏آرامش و نظم را حفظ نمایند.‏

‏     اگر اخلالگران بخواهند با آتش سوزی و خرابکاری فاجعه به بار‏‎ ‎‏آورند، آنان را به وظیفۀ شرعی و انسانی شان آگاه گردانند و نگذارند‏‎ ‎‏این قبیل کارها موجب هتک حرمت ملت شود؛ و به سفارتخانه ها‏‎ ‎‏حمله نکنند. و اگر خدای نخواسته ارتش باز به میدان آمد، واجب‏‎ ‎‏است آنان را با شدیدترین وجه دفع کرده با تمام نیرو و قدرت از خود‏‎ ‎‏دفاع نمایند.‏

‏     اینجانب به امرای ارتش اعلام می کنم که در صورت جلوگیری از‏‎ ‎‏تجاوز ارتش و پیوستن آنان به ملت و دولت قانونی ملی اسلامی، ما‏‎ ‎‏آنان را از ملت و ملت را از آنان می دانیم و مانند برادران با آنان رفتار‏‎ ‎‏می نماییم. از خداوند متعال پیروزی مردم دلاور ایران را‏‎ ‎‏خواستارم.(1029)‏

22 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ملت مسلمان، قهرمان و مبارز ایران!‏

‏     در این لحظۀ حساس که به لطف خداوند مبارزات قهرمانانۀ شما‏‎ ‎‏سدهای استبداد و استعمار را یکی پس از دیگری می شکند و انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی شما شکوفه ها و میوه های خود را آشکار می سازد، لازم‏‎ ‎‏می دانم، ضمن ابراز تشکر و قدردانی از یک یک شما برادران و‏‎ ‎‏خواهران، چند نکته را یادآوری نمایم:‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 649
‏     شما در جریان مبارزات گذشته، رشد اسلامی و انقلابی خود را‏‎ ‎‏آشکار کرده اید؛ و اکنون بیش از پیش لازم است این رشد را به‏‎ ‎‏جهانیان نشان دهید تا جهانیان بدانند مردم مسلمان ایران می توانند‏‎ ‎‏بدون قیمومت این و آن، راه سعادت خود را انتخاب نمایند. لهذا از‏‎ ‎‏شما می خواهم که اولاً مانع آشوب و هرج و مرج بشوید و نگذارید‏‎ ‎‏آشوبگران مغرض به عملیاتی از قبیل غارت، آتش سوزی، مجازات‏‎ ‎‏متهمان و از بین بردن آثار علمی و فنی و صنعتی و هنری و اتلاف‏‎ ‎‏اموال عمومی و خصوصی دست بزنند. دشمن برای خراب کردن‏‎ ‎‏چهرۀ نهضت از طریق نفوذ دادن افراد مفسد و مغرض در میان تودۀ‏‎ ‎‏مسلمان دست به چنین کارها می زند تا نهضت ما را ارتجاعی و‏‎ ‎‏وحشیانه قلمداد نماید. من اکیداً اعلام می کنم که هرکس دست به‏‎ ‎‏چنین عملیاتی بزند، از جامعۀ انقلابی ملت مطرود و در پیشگاه‏‎ ‎‏خداوند متعال مسئول است. ثانیاً توجه داشته باشید که هنوز انقلاب‏‎ ‎‏ما از نظر پیروزی بر دشمن به پایان نرسیده است. دشمن از انواع‏‎ ‎‏وسایل و دسایس بهره مند است و توطئه ها در کمین ماست. تنها‏‎ ‎‏هوشیاری و انضباط انقلابی و اطاعت از فرمانهای رهبری و دولت‏‎ ‎‏موقت اسلامی است که همۀ توطئه ها را نقش برآب می سازد. ثالثاً‏‎ ‎‏افرادی از دشمن که به عنوان اسیر در اختیار شما قرار می گیرند، هرگز‏‎ ‎‏مورد خشونت و آزار قرار ندهید. همچنان که سنت اسلامی است به‏‎ ‎‏اسیران محبت و مهربانی کنید؛ و البته دولت اسلامی بموقع آنها را‏‎ ‎‏محاکمه و عدالت را در مورد آنها اجرا خواهد کرد.‏

‏     از همۀ شما برادران و خواهران عزیزم می خواهم که با دولت‏‎ ‎‏موقت انقلاب اسلامی که وارث یک سلسله خرابیهای دولتهای فاسد‏‎ ‎‏گذشته است همکاری نمایید تا به حول و قوۀ الهی، هرچه زودتر با‏‎ ‎‏همکاری یکدیگر، ایران اسلامی آباد و آزاد را که مورد غبطۀ جهانیان‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 650
‏باشد بسازیم.(1030)‏

22 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ملت معظم ایران! اهالی سلحشور تهران!‏

‏     در این موقع که پیروزی نهایی ملت عزیز نزدیک است، لازم است‏‎ ‎‏به تذکرات زیر به طور تکلیف شرعی ـ الهی و تعهد ملی توجه نمایند.‏‎ ‎‏متخلف از آن، مخالف خداوند تعالی و خائن به کشور و نهضت‏‎ ‎‏اسلامی است.‏

‏     1. اکنون که دستگاه دیکتاتوری و ستمکاری برچیده شد، باید از‏‎ ‎‏هر نوع خرابکاری و چپاول و آتش سوزی و ظلم احتراز شود؛ و بر‏‎ ‎‏عموم است که از اینگونه اعمال غیر اسلامی و غیر انسانی بشدت‏‎ ‎‏جلوگیری نمایند. آنان که دست به این اعمال وحشیانه می زنند خائن‏‎ ‎‏به مملکت و مخالف نهضت اسلامی هستند.‏

‏     2. باید ملت تا برقراری نظم از طرف دولت موقت، نظارت در‏‎ ‎‏حفظ مراکز عمومی از قبیل وزارتخانه ها و بانکها و دیگر مراکز دولتی‏‎ ‎‏و ملی بنمایند، و اموال ملت را نگذارند هدر برود.‏

‏     ملت عزیز! نگذارند بدخواهان منعکس کنند که با به هم خوردن‏‎ ‎‏رژیم فاسد، هرج و مرج و خرابکاری جای آن را گرفته است.‏

‏     3. به فرصت طلبانی که می خواهند با ماسک انقلابی از رژیم‏‎ ‎‏منقرض پشتیبانی کنند و نهضت را بدنام نمایند، مهلت فعالیت ندهید‏‎ ‎‏و ملت مسلمان باید ابتکار را به دست بگیرد.‏

‏     4. مأمورینی که از طرف جناب آقای نخست وزیر اسلامی‏‎ ‎‏مأموریت دارند، سربازان انقلابند و باید با آنان همکاری کنید؛ و اگر‏‎ ‎‏مخالفین مردم مسلمان خواستند کارشکنی کنند از آنها جلوگیری‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 651
‏کنید.‏

‏     5. لازم است مردم هر چه زودتر از خیابانها به مساجد و مراکز‏‎ ‎‏اجتماع بروند و به فرمودۀ علمای اعلام و خطبای محترم گوش دهند.‏‎ ‎‏و بر علمای اعلام و خطبای بلاد است که به مساجد و مراکز عمومی‏‎ ‎‏تشریف برده و مردم را دعوت به صلاح و سداد کنند؛ و از اعمال‏‎ ‎‏خلاف شرع و خلاف مسیر نهضت بشدت جلوگیری نمایند و با بیانی‏‎ ‎‏رسا، مردم را از هرج و مرج و خرابکاری باز دارند و حکم شارع‏‎ ‎‏مقدس را ابلاغ نمایند.‏

‏     6. اکنون که قوای انتظامی، از قبیل ارتش و ژاندارمری و شهربانی،‏‎ ‎‏به ملت پیوسته اند بر عموم ملت لازم است که به هیچ وجه تعرض به‏‎ ‎‏آنان نکنند و آنان را چون برادر نگهداری کنند. و بر علمای اعلام است‏‎ ‎‏که مردم را ارشاد کنند که از قوای انتظامی، که تحت لوای حکومت‏‎ ‎‏اسلامی آمده اند، حمایت نمایند.(1031)‏

23 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏روز 22 بهمن روزی بود که ارتش و ملت به هم پیوستند. و روزی بود‏‎ ‎‏که ارتش از طاغوت به الله برگشت، و با تکبیر و پشتیبانی امت بر‏‎ ‎‏طاغوت غلبه کرد. و این معنا باید سرمشق ما باشد در تمام زندگی که‏‎ ‎‏اگر یک ملتی همۀ قشرهایش با هم بودند و یکپارچه بودند، هیچ‏‎ ‎‏قدرتی نمی تواند در مقابل آنها ایستادگی کند و آسیبی به آنها‏‎ ‎‏برساند.(1032)‏

24 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 652
‏22 بهمن باید سرمشق ما باشد در طول زندگی؛ و برای نسلهای آینده‏‎ ‎‏که همۀ آنها 22 بهمن را، که غلبۀ ایمان بر کفر و الله بر طاغوت و اسلام‏‎ ‎‏بر کفر بود، باید حفظ کنند و بزرگ بشمارند. بزرگ بشمارند روزی را‏‎ ‎‏که خدای تبارک و تعالی بر ملت ما منّت گذاشت و این ملت را‏‎ ‎‏یکپارچه کرد، وملت را غلبه داد.(1033)‏

24 / 11 / 59

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 653

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 654