فصل اول: علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی

جنگ دفاعی

جنگ دفاعی

‎ ‎

‎ ‎

دفاع می کنیم، نه حمله

‏عراق با ما الآن مدتهاست دارد حمله می کند و ما هیچ حمله ای به آنها‏‎ ‎‏نمی کنیم. آنها حمله می کنند ما دفاع می کنیم. دفاع لازم است. ما‏‎ ‎‏می خواهیم که این انقلابمان را، انقلاب فرهنگی مان را، انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی مان را به همۀ ممالک اسلامی صادر کنیم. و اگر این انقلاب‏‎ ‎‏صادر شد، هر جا صادر بشود این انقلاب، مشکل حل می شود.(71)‏

18 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع در مقابل امریکا

‏ملتهای مسلمان باید بدانند که ایران کشوری است که رسماً با امریکا‏‎ ‎‏می جنگد، و شهدای ما، این جوانان و دلاوران ارتش و سپاه از ایران و‏‎ ‎‏اسلام عزیز در مقابل امریکا دفاع می کنند.(72)‏

21 / 6 / 59

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 37

قدرت دفاع قوای مسلح

‏برای ملت ایران این صحبت را دارم که گمان نکند ملت ایران که ارتش‏‎ ‎‏ایران نمی تواند جلوی اینها را بگیرد. خیر، ارتش ایران و قوای مسلّح‏‎ ‎‏ما، پاسدارهای عزیز ما قادر بر این معنا هستند، لکن تا مسأله جدّی‏‎ ‎‏نشود، آنها جدّاً عمل نمی کنند. آن روزی که مسأله جدّی شد، تمام‏‎ ‎‏اینها به طور جِدّ، امر می کنم که عمل بکنند و عراق را سر جای‏‎ ‎‏خودشان بنشانند.(73)‏

31 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هجوم حزب بعث و دفاع ما

‏آنچه من به ملت خودمان می خواهم بگویم این است که ملت ما باید‏‎ ‎‏متوجه باشد که اسلام است و قضایای اسلام در کار است و ما تبع‏‎ ‎‏اسلام داریم جنگ می کنیم، دفاع می کنیم و به واسطۀ اسلام داریم دفاع‏‎ ‎‏می کنیم. ملت ما باید مجهّز باشند. جوانهای ما باید تدریب کنند،‏‎ ‎‏مجهز باشند؛ برای اینکه ما ممکن است در آتیه یک جنگهای‏‎ ‎‏طولانی تری داشته باشیم و برای اسلام باید جنگ بکنیم، برای اسلام‏‎ ‎‏باید فداکاری بکنیم. ما باز هم در این مواردی که کشته دادیم به قدری‏‎ ‎‏که در صدر اسلام کشته دادند ما باز کشته ندادیم. ما باید فداکاری‏‎ ‎‏بکنیم. ما باید همۀ عزیزانمان را فدای اسلام بکنیم. باید این کار انجام‏‎ ‎‏بگیرد و بلااشکال، باید همۀ افرادی که قدرتمند هستند، چه آنهایی که‏‎ ‎‏در سرحدّات هستند، آنهایی که در مثل خرمشهر و مثل اهواز و مثل‏‎ ‎‏آبادان و اینها هستند، پافشاری کنند، نگذارند از شهر خودشان بیرون‏‎ ‎‏بروند. این ضعف است. اسلام گفته است شما باید پایداری بکنید.‏

‏     در هر صورت، من به آنها هم سفارش می کنم که با قدرتمندی و با‏‎ ‎‏شجاعت و با عزّت نفْس پایداری کنند و هیچ گاه از مسائلی که گفته‏‎ ‎‏می شود و آن ضد انقلابیها منتشر می کنند، نترسند. ما پیروز هستیم.‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 38
‏صدام حسین دستش را دراز کرده برای اینکه با ما مصالحه کند. ما با او‏‎ ‎‏مصالحه نداریم. یک آدمی است که کافر است، یک آدمی است که‏‎ ‎‏فاسد است، مفسد است و مفسد را ما نمی توانیم با او مصالحه کنیم. ما‏‎ ‎‏تا آخر با آنها جنگ خواهیم کرد و ان‌شاءالله تعالی، پیروز خواهیم شد.‏‎ ‎‏و هر یک از دُوَل هم که با او همراهی بکند، ما هیچ ابداً اعتنایی نداریم‏‎ ‎‏به این؛ برای اینکه ما هدفمان این است که تکلیفمان را عمل بکنیم.‏‎ ‎‏تکلیف ما این است که از اسلام صیانت کنیم و حفظ کنیم اسلام را.‏‎ ‎‏کشته بشویم تکلیف را عمل کرده ایم، بکشیم هم تکلیف را عمل‏‎ ‎‏کرده ایم. این همان منطقی است که ما در اول هم، که با این رژیم فاسد‏‎ ‎‏پهلوی مخالفت می کردیم، منطق ما همین بود. منطق این نبود که ما‏‎ ‎‏حتماً باید پیش ببریم، منطق این بود که برای اسلام مشکلات پیدا شده‏‎ ‎‏است. احکام اسلام دارد از بین می رود، مظاهر اسلام دارد از بین‏‎ ‎‏می رود و ما مکلّفیم که به واسطۀ قدرتی که هر چه قدرت داریم،‏‎ ‎‏مکلّفیم که با آنها مقابله کنیم. کشته هم بشویم اهمیتی ندارد، بکشیم‏‎ ‎‏هم، که ان‌شاءالله ، موفق خواهیم شد، به جنّت و به بهشت ان شاءالله .‏

‏     شما هیچ وقت از هیچ چیز هراس نداشته باشید. شما برای حفظ‏‎ ‎‏اسلام دارید جنگ می کنید و او برای نابودی اسلام. الآن اسلام به‏‎ ‎‏تمامه در مقابل کفر واقع شده است و شما باید از اسلام پایداری کنید‏‎ ‎‏و حمایت کنید و دفاع کنید. دفاع یک امر واجبی است بر همه کس. بر‏‎ ‎‏هر کس که هر مقدار قدرت دارد، باید دفاع بکند از اسلام. الآن اینها‏‎ ‎‏هجوم کردند بر اسلام و ما باید دفاع بکنیم. ابداً قضیۀ صلح و قضیۀ‏‎ ‎‏سازش در کار نیست. ما اصلاً مذاکرات نمی کنیم با اینها. اینها برای‏‎ ‎‏اینکه فاسد و مفسد هستند و ما با این اشخاص مذاکره نمی کنیم. بله،‏‎ ‎‏اگر اینها بروند کنار و از همه جا بروند و بیرون بروند از همه جا و‏‎ ‎‏تسلیم بشوند، ما آن وقت ممکن است که به واسطۀ اینکه بین مسلمین‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 39

‏خیلی ‏‏[‏‏تفرقه‏‎ ‎‏]‏‏نشود، ما هم یک سکوتی بکنیم و الاّ مادامی که اینها‏‎ ‎‏اسلحه دستشان است، ما هم اسلحه مان ایمان است، سلاحمان اسلام‏‎ ‎‏است. ما با آن سلاح ایمان و اسلام پیش می بریم و خواهیم پیش برد و‏‎ ‎‏همۀ اینها را سرکوب خواهیم کرد، چنانچه تا کنون ما با همان اسلحه‏‎ ‎‏ابرقدرتها را از بین برده ایم و دستشان را از این مملکت قطع کرده ایم.‏‎ ‎‏حالا آنها می خواهند باز با اینطور مسائل، باز یک دست درازی به‏‎ ‎‏کشور اسلامی بکنند. ما مکلّفیم که جلوی آنها را بگیریم. چه پیروز‏‎ ‎‏بشویم و چه نشویم، دفاع باید بکنیم. باید حتماً دفاع بکنیم و همۀ‏‎ ‎‏ملت در وقتی که اجازه داده شد، همه باید بروند و دفاع بکنند.‏‎ ‎‏ان‌شاءالله ، امیدوارم که به آنجاها نرسد و مسائل آنقدر ریشه دار نباشد‏‎ ‎‏و اینها بفهمند که با چه مملکتی و با چه ملتی طرف هستند و دست از‏‎ ‎‏شیطنت و فضولیهای خود بردارند.(74)‏

8 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ما مدافعیم

‏برادران ارتش عراق! تا کیْ می خواهید اسیر کفار باشید و به امر آنان با‏‎ ‎‏کشور برادر و همسایه و اسلامی خود در جنگ باشید؟ تا کیْ‏‎ ‎‏می خواهید به نفع کفار، به اسلام و قرآن‌مجید و کشور اسلامی هجوم‏‎ ‎‏نموده و برادران خود را شهید کنید؟ به پاخیزید و دست این‏‎ ‎‏جنایتکاران را از کشور اسلامی خود قطع کنید. تا کیْ می خواهید خود‏‎ ‎‏و عزیزان خود را برای خدمت به کفر به هلاکت کشید؟ شما می دانید‏‎ ‎‏که این جنگ به کشور ایران تحمیل شده و ما از کشور خود دفاع‏‎ ‎‏می کنیم؛ دفاعی که عقلاً و شرعاً واجب است. و با کمال تأسف و تأثر‏‎ ‎‏مشاهده می کنیم که کفار و نوکران خبیث آنان دو طایفه از مسلمانان را‏‎ ‎‏به جان هم ریخته و خودشان در کناری نشسته و می خواهند از این‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 40

‏موضوع استفاده کنند.(75)‏

12 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع در برابر تجاوز

سؤال: ‏[‏‏شما راجع به جنگ چه فکر می کنید و نظرتان دربارۀ این جنگ‏‎ ‎‏و آیندۀ آن چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ بسم الله الرحمن الرحیم ـ اولاً ما به تبع اسلام با جنگ همیشه‏‎ ‎‏مخالفیم و میل داریم که بین همۀ کشورها آرامش و صلح باشد. لکن‏‎ ‎‏اگر جنگ را بر ما تحمیل کنند، ما تمام ملتمان جنگجوست و با تمام‏‎ ‎‏قوا مقابله می کنیم ولو اینکه همۀ ابرقدرتها هم دنبال او باشد. برای‏‎ ‎‏اینکه ما شهادت را یک فوز عظیم می دانیم و ملت ما هم شهادت را به‏‎ ‎‏جان و دل قبول می کند و از جنگ نخواهیم هراسید و مرد جنگ‏‎ ‎‏هستیم، لکن مایل نیستیم به اینکه جنگ واقع بشود.‏

‏     الآن دولت دست نشانده و جنایتکار عراق به شهرهای ما و مردم‏‎ ‎‏عادی حمله کرده و دیشب نیز در دزفول حمله کردند و با موشکهای‏‎ ‎‏خودشان بسیاری از مردم را کشتند، ولی ما مواضع نظامی آنها را‏‎ ‎‏خواهیم زد و آتیۀ جنگ با ماست. برای اینکه ما تمام ملت همراهمان‏‎ ‎‏است و صدام ملت خودش برضد خودش است و حتی ارتش خودش‏‎ ‎‏هم متزلزل است و خواهند در این جنگ باخت، و بعثیها ان‌شاءالله از‏‎ ‎‏عراق خواهند رفت و یک دولت اسلامی در آنجا خواهد آمد.‏

‏     و ما با کمال قدرت دفاع از خودمان خواهیم کرد و کشور عراق را‏‎ ‎‏نجات خواهیم داد از دست این جنایتکارانی که نوکر ابرقدرتها‏‎ ‎‏هستند. و ما باکی از اینکه ابرقدرتها به آنها پشتیبانی می کنند نداریم.‏

‏     و امیدواریم که همان طور که شاه مخلوع را با دست خالی از بین‏‎ ‎‏بردیم و دست ابرقدرتها را از کشورمان قطع کردیم این شخص هم که‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 41

‏جنایتکارتر از شاه سابق است از بین ببریم. کشور و ملت عراق را که‏‎ ‎‏برادر ما هستند آزاد کنیم تا خود کشور عراق و ملت بر سرنوشت‏‎ ‎‏خودش حکومت کند و حکومت را خودش تعیین کند. و ما برندۀ‏‎ ‎‏جنگ هستیم و هیچ تردیدی در این نیست. و به فرض اینکه ما هم‏‎ ‎‏کشته بشویم، ملت ما در حال جنگ هستند و شهادت را با دل و جان‏‎ ‎‏می پذیرند و من امیدوارم که با خدای تبارک و تعالی باشیم و خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی با ماست. ان شاءالله .(76)‏

17 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از اسلام با جان و مال

‏ما مدافع هستیم از منافع خودمان، ما مدافع از اسلام هستیم...‏

‏     ما مدافع اسلام هستیم و مدافع اسلام با جان و مال و عزیزان‏‎ ‎‏خودش دفاع می کند و هرگز نخواهد نشست.(77)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از اسلام بر حسب حکم خدا

‏مسلمین باید یدِ واحده بر ماسِوایشان باشند. ‏وَلا تَنازَعُوا فَتَفشَلُوا وَتَذهَبَ‎ ‎ریحُکُم‎[1]‎‏ قرآن شریف دستور داده است که اگر یک طایفه ای از مسلمین‏‎ ‎‏بر طایفۀ دیگر بغی کردند و تعدی کردند، بر همۀ مسلمین واجب‏‎ ‎‏است که بر ضد او قیام کنند؛ فضلاً، از اینکه غیرمسلم بَغی کند بر‏‎ ‎‏مسلم. اگر یک طایفه ای از کفار هجوم بیاورند به مملکت اسلامی،‏‎ ‎‏تکلیف همۀ مسلمین است که به او هجوم بیاورند و او را از صفحۀ‏‎ ‎‏روزگار نابود کنند. چه شده است که مسلمین در این امری که همه‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 42
‏می دانند، تمام کسانی که اطلاع دارند از منطقه، می دانند که دولت جابر‏‎ ‎‏صدام و بعث ناگهان بدون هیچ مقدمه حمله کرده است به ایران از‏‎ ‎‏طرف دریا و از طرف هوا، از طرف زمین و بدون اینکه دولت متوجه‏‎ ‎‏بشود بعضی از بلاد ایران را غصب کرده است و بعضی از سرزمینها.‏‎ ‎‏آن روزی که مطلع شد ایران، جلویش را گرفت و بحمدالله به قدری‏‎ ‎‏صدمه بر او وارد کرده است و بر جنود او وارد کرده است که‏‎ ‎‏برگرداندن به اصل اول محتاج به سالهای طولانی است. و این هجوم‏‎ ‎‏ناجوانمردانه، کشور عراق را به تباهی کشانده و می کشاند و‏‎ ‎‏سرمایه هایی که باید صرف بشود در راه ترویج اسلام، اینها را صرف‏‎ ‎‏کرده اند در راه جنگ. ما بادی به جنگ نبودیم و نیستیم، لکن اگر کسی‏‎ ‎‏تعدی بکند دهان او را خُرد می کنیم. ابتدا از آنها بوده است و لهذا، در‏‎ ‎‏مملکت ما این واقعه واقع شده است. اگر ما بادی بودیم، خوب بود‏‎ ‎‏اول ما رفته باشیم یکی از دهات آنجا را گرفته باشیم و آنها آمده باشند‏‎ ‎‏و ما را عقب زده باشند. ادعای اینکه ما مدتهاست ـ‌صدام در این نطق‏‎ ‎‏خبیثش گفته است که‌ «ما مدتها با دولت ایران صحبتها کردیم،‏‎ ‎‏رفت‌و‌آمد کردیم و خواستیم تفاهم کنیم و دولت ایران قبول نکرده‏‎ ‎‏است و ما ملزم شدیم که به دولت ایران ‏‏[‏‏حمله نماییم‏‏]‏‏ و آنها ـ‌دولت‏‎ ‎‏ایران‌ پاسگاههای ما را در مرز خراب کردند و چقدر از پاسگاههای ما‏‎ ‎‏را خراب کرده اند» و از قبیل این اراجیف. دولت ایران قبل از حملۀ‏‎ ‎‏عراق حتی یک وجب در ملک آنها، در مملکت آنها نرفته است و بنا‏‎ ‎‏هم نیست که برود و یک پاسگاه از آنها خراب نکرده است، لکن بعد از‏‎ ‎‏آنکه آنها حمله کردند و مردم ایران را، مردم عادی ایران را با توپهای‏‎ ‎‏دورزن و با موشکهای زمین به زمین خانه ها را خراب کرده اند، زن و‏‎ ‎‏بچه های مردم را کشتند و همۀ شرارتها را کردند، البته دفاع بر هر‏‎ ‎‏مسلمی، بر هر انسانی دفاع واجب است. و ما به حسَب امر خدا دفاع‏
کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 43

‏کردیم از خودمان و دفاع از اسلام، نه دفاع از کشور خودمان فقط.(78)‏

16 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ما مدافع اسلامیم

‏شما و اشخاصی که در کنفرانس طائف بودند هشتاد دقیقه به حرفهای‏‎ ‎‏صدام گوش کردید. در این هشتاد دقیقه یک دقیقه مطابق رضای خدا‏‎ ‎‏حرف نزد. چنانچه اسم از اسلام برد، اسلامی بود که از اروپا و از‏‎ ‎‏امریکا برای او هدیه آوردند؛ نه اسلامی که از مدینه و حجاز برای او‏‎ ‎‏آمده است و برای همه. شما هشتاد دقیقه گوش کردید به اراجیفی که‏‎ ‎‏او در عین حال که در کشورما واقع شده است و لشکر او در کشور ما‏‎ ‎‏مشغول آدمکشی است، می گوید که ایران متجاوز است، و شما سؤال‏‎ ‎‏نکردید از او که تجاوز ایران کجاست. آیا الآن ما در مملکت عراق‏‎ ‎‏داریم جنگ می کنیم، یا در مملکت ایران داریم جنگ می کنیم؟ اگر در‏‎ ‎‏مملکت ایران جنگ می کنیم، تجاوز مال عراق است. اگر ما یک روز به‏‎ ‎‏عراق حمله کردیم، تجاوز مالِ ما هم هست اگر ما دفاع می کنیم از‏‎ ‎‏حقوق ملت و دفاع می کنیم از اسلام و دفاع می کنیم از حقوق عراق و‏‎ ‎‏دفاع می کنیم از مسلمین، نباید کنفرانس طائف ساکت بنشیند.(79)‏

10 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفع دشمن

‏ما هیچ وقت سر دعوا با کسی نداشتیم. ما برای حفظ اسلام دفاع باید‏‎ ‎‏بکنیم، برای حفظ مملکت اسلامی دفاع باید بکنیم. او حمله کرده‏‎ ‎‏است و آمده است و شهرهای ما را گرفته است و خرابکاری دارد‏‎ ‎‏می کند. بر همۀ ما واجب است که این شرّ را از سر مسلمانها دفع کنیم.‏‎ ‎‏ما وارد کشور آنها نشدیم که ما مجرم باشیم، آنها مجرمند که وارد‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 44

‏شدند. یک کسی، دزدی می آید منزل یک کسی، اگر این دزد را دفعش‏‎ ‎‏کنند، دزد تقصیر کار است یا آن که دفع کرده؟ صاحبخانه که تقصیر‏‎ ‎‏ندارد؛ دزد آمده، این هم باید دفعش کند، حتی اگر به کشتن او هم‏‎ ‎‏منجر بشود، باید دفعش بکند. مجرم اوست.‏

‏     اینهایی که در سرحدّات، اینهایی که به سرحدات حمله می کنند به‏‎ ‎‏ما، ولو فرض بکنید که مسلمان هستند، لکن چون حمله کردند دفاع‏‎ ‎‏واجب است و کشتن آنها هم تا دفعشان واجب است. نه اینکه ما سر‏‎ ‎‏جنگی داریم، ما می خواهیم عالم در صلح باشد. ما می خواهیم همۀ‏‎ ‎‏مردم، همۀ مسلمین و غیر مسلمین همه در صلح و صفا باشند، لکن‏‎ ‎‏معنایش این نیست که اگر یک کسی بخواهد بریزد در منزل یک کسی‏‎ ‎‏و تعدی کند، ما بگوییم که سر صلح داشته باشید و تن بدهید به ظلم!‏‎ ‎‏نه، همان طوری که ظلم حرام است، انظلام و تن دادن به ظلم هم حرام‏‎ ‎‏است. دفاع از ناموس مسلمین و جان مسلمین و مال مسلمین و کشور‏‎ ‎‏مسلمین یکی از واجبات است. ما داریم به این واجب عمل می کنیم.‏‎ ‎‏کشور ما دارد به این واجب عمل می کند. آنها در جبهه و دیگران در‏‎ ‎‏پشت جبهه دارند به این واجب عمل می کنند.(80)‏

27 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ دفاعی تکلیف است

‏بسیاری از امور است که انسان از آن خوشش نمی آید، لکن وقتی که‏‎ ‎‏تحقق پیدا کرد می بیند، خیرش در آن بوده است؛ ‏عَسیٰ اَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ‎ ‎هُوَ خَیْرٌ لَکُم.‎[2]‎‏ ما و ملت اسلامی ما جنگجو و هجومگر نبوده ایم و‏‎ ‎‏نیستیم و از این جنگ تحمیلی هم خوشمان نمی آمد و کراهت‏‎ ‎‏داشتیم... در عین حالی که ما از جنگ گریزان هستیم، لکن دفاع، که‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 45

‏حق هر انسانی است و واجب است بر هر انسانی دفاع از خود و دفاع‏‎ ‎‏از کشور خود و دفاع از دین خود، ما به عنوان دفاع در مقابل این‏‎ ‎‏قدرتها ایستاده ایم.‏

‏     ... جنگ ما دفاع است، هجوم نیست.(81)‏

11 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایستادگی ملت عامل توقف دشمن

‏شما توجه کردید به این جنگ، شاید اوایل خیلی ها گمان می کردند که‏‎ ‎‏یک جنگ شد و امریکا هم چطور است و نمی شود چه کرد و یک‏‎ ‎‏وقت فهمیدید که آنها غافلگیر ـ‌البته با خیانت بعضی آن وقت، کسانی‏‎ ‎‏که آن وقت بودند‌ غافلگیر کردند و یک جاهایی را به غافلگیری‏‎ ‎‏گرفتند. آن وقتی که ایستادند جوانها در مقابلشان دیگر نتوانستند یک‏‎ ‎‏قدم پیش بیایند و حالا هم که دارند می روند کنار؛ برای اینکه احساس‏‎ ‎‏کردند می توانیم، جوانهای ما، ارتش ما و سایر قوا، مثل پاسداران و‏‎ ‎‏بسیج و امثال اینها، احساس کردند که ما می توانیم جلو اینها را بگیریم.‏‎ ‎‏ملت هم احساس کرد که باید جلوی اینها را گرفت، از همۀ قشرها‏‎ ‎‏رفتند. اینکه از دانشگاه هم می رود در جبهه و شهید می دهد، این برای‏‎ ‎‏این تحولی است که در افکار پیدا شده است که ما باید جلو بگیریم، ما‏‎ ‎‏باید پیش برویم، ما باید خودمان زنده باشیم و زندگانی استقلالی باید‏‎ ‎‏داشته باشیم.(82)‏

22 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تأدیب تجاوزگر

‏چنانچه اینجانب و مسئولین جمهوری اسلامی مکرراً اعلام‏‎ ‎‏نموده ایم، ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران تسلیم احکام مقدس‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 46

‏قرآن و اسلامند؛ و به حکم قرآن مجید خود را برادر ایمانی تمام ملتهای‏‎ ‎‏اسلامی و کشورهای مختلف از حیث فرهنگ و جغرافیا می دانند؛ و‏‎ ‎‏صلحجویی و زندگانی مسالمت آمیز را با تمام دولتها و ملتها طالب‏‎ ‎‏می باشند، و تا دولتی به حریم کشور آنان تجاوز نکند و متعهد به احکام‏‎ ‎‏اسلام باشد، آن را برادر خود می دانند؛ و از همۀ کشورها و ملتها‏‎ ‎‏می خواهند که با هم متحد و یکصدا در مقابل تجاوزگران، هر کس باشد،‏‎ ‎‏قیام کنند و خود را از چنگ جهانخواران نجات دهند؛ و نیز به حکم‏‎ ‎‏اسلام از تجاوز به حقوق و حدود خود دفاع کرده و تجاوزگر را تأدیب‏‎ ‎‏نمایند و در این صورت است که هیچ قدرتی به فضل خداوند متعال‏‎ ‎‏نمی تواند آنان را از این دفاع مقدس بازدارد.(83)‏

22 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ما به فریضۀ دفاع عمل کرده ایم

‏ما با هیچ کشوری، چه اسلامی و چه غیر اسلامی سر‌جنگ نداریم و‏‎ ‎‏طالب صلح و صفا برای همه هستیم، و تا کنون نیز به دفاع که برای‏‎ ‎‏هرکس فریضه ای است الهی و حقی است انسانی، برخاسته ایم؛ و‏‎ ‎‏هرگز قصد تجاوز به کشورهای دیگر را نداریم. و می خواهیم‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی در کنار هم با تعهد اسلامی به دفاع از حقوق‏‎ ‎‏مسلمین و کشورهای اسلامی در مقابل متجاوزان و متجاسران مانند‏‎ ‎‏اسرائیل تجاوزگر بایستند.(84)‏

12 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع برای تحقق آرمانها

‏از اول این جنگ تحمیلی، ما ببینیم که سپاهیان ما و ارتش ما‏‎ ‎‏اسلحه های خودشان را در چه کار به کار بردند، در چه جهت به کار‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 47

‏بردند. و امریکا و آنهایی که دنبال ‏‏[‏‏اویند‏‎ ‎‏]‏‏ـ‌یعنی، صدام را وادار کردند‏‎ ‎‏به این امر‌ آنها در چه کار. وقتی ملاحظه می کنیم، می بینیم که‏‎ ‎‏طیاره های آنها دزفول و آبادان را، اهواز و اندیمشک را، امثال اینها را‏‎ ‎‏می کوبد، و آن مردم را کوبیده است، و آنجاها را خراب کرده است، و‏‎ ‎‏الآن یک خرابه ای بعد از اینکه اینها بروند، یک خرابه ای دست کشور‏‎ ‎‏ما هست، و اسلحه های ما ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ دفاع از این ملت ضعیف است، ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ به‏‎ ‎‏کار می رود، در راهی که خدا فرموده است، اسلحه های ایران الآن‏‎ ‎‏ـ‌غیر آن که دست منحرفین است‌ آن که به حسب توده های مردم‏‎ ‎‏میزان است، به حسب اجتماع میزان است، این اسلحه ها در راه تحقق‏‎ ‎‏آرمانهای اسلامی و الهی دارد به کار می رود و آن اسلحه ها در راه‏‎ ‎‏تخریب و براندازی اسلام دارد به کار می رود... ما که از اول می گفتیم‏‎ ‎‏که ما جنگ با کسی نداریم، ما با همۀ عالم می خواهیم صلح داشته‏‎ ‎‏باشیم، ما اختلافی با کسی نداریم، ما نمی خواهیم برویم کشورگیری‏‎ ‎‏کنیم، ما دفاع می کنیم؛ دفاعی که اسلام به ما دستور داده، ما تابع اسلام‏‎ ‎‏هستیم؛ هر چه فرموده است عمل می کنیم. اگر فرموده بود که دفاع هم‏‎ ‎‏نکنید، ما می نشستیم سر جایمان. فرموده دفاع کنید، باید بکنید. آنها‏‎ ‎‏هجوم کردند و ما دفاع.(85)‏

14 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عقلانی بودن دفاع

‏ما هیچ وقت طالب جنگ از اول نبودیم. اگر چنانچه عراق به ما حمله‏‎ ‎‏نکرده بود، ما دفاع نمی کردیم. اما دفاع ما کردیم، ما جنگ نکردیم تا‏‎ ‎‏حالا. در عین حالی که رزمندگان ما و فرماندهان ارتش و سپاه به ما‏‎ ‎‏گفتند اجازه بدهید ما وارد بشویم در آنجا و با آنها چه بکنیم ‏‏[‏‏ما گفتیم:‏‎ ‎‏فقط دفاع کنید‏‏]‏‏ خوب، ما هم، ما می خواهیم دفاع بکنیم؛ دفاع که یک‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 48

‏مسأله عقلی است. یک مسأله ای است که حتی حیوانات هم اصلاً‏‎ ‎‏وقتی بخواهند حمله کنند، دفاع می کنند. دفاع یک مسأله طبیعی است.‏‎ ‎‏ما همیشه دفاع کرده ایم تا حالا، هیچ وقت جنگ نکرده ایم.‏

‏     ما که می گوییم که ما جنگجو نیستیم مثل شماها؟! ما صحیح‏‎ ‎‏می گوییم و شاهد داریم و آن است که از ما دفاع است.(86)‏

22 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ دفاعی ارتش ایران

‏کی باور می کند در دنیا که ارتش ایران حمله کرده بعضی شهرهای آنها‏‎ ‎‏را گرفته؟ آنها آمده اند حالا دفاع کرده اند و عقب نشانده اند اینها را تا‏‎ ‎‏آوردند به خوزستان و حالا هم پیروزمندانه این شهرها را رها می کنند‏‎ ‎‏و می روند؟!(87)‏

31 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بیرون راندن عراق تدافعی است

‏ما و کشور ما هیچ وقت بنا نداشتیم و نداریم که به یک کشوری هجوم‏‎ ‎‏کنیم، لکن بعد از آن که به ما هجوم کردند، دفاع یک امری است که هم‏‎ ‎‏شرعاً واجب است بر همه و هم عقلاً. ما حال دفاعی داریم و امروز هم‏‎ ‎‏حال دفاعی داریم.‌... و امروز که ما باز برای دفاع از کشور خودمان و‏‎ ‎‏دفاع از ملت مظلوم خودمان وارد شدیم در عراق، برای اینکه نگذاریم‏‎ ‎‏هر روز آبادان و اهواز و اینجاها مورد حملۀ آنها واقع بشود و مورد‏‎ ‎‏توپهای دوربرد آنها و موشکهای آنها باشد و می خواهیم اینها را به‏‎ ‎‏حدی برسانیم که نتوانند این کار را بکنند ـ‌این یک دفاعی است که ما‏‎ ‎‏می کنیم...‏

‏     وارد شدن ما در عراق نه برای این بوده است که ما عراق را‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 49

‏می خواهیم تصاحب کنیم یا بصره را. ما وطنمان بصره و شام نیست، ما‏‎ ‎‏وطنمان اسلام است. ما تابع احکام اسلام هستیم. اسلام به ما اجازه‏‎ ‎‏نمی دهد که یک کشور مسلمی را ما تحت سلطه قرار بدهیم و ما‏‎ ‎‏نخواهیم ‏‏[‏‏خواست‏‏]‏‏ هیچ وقت؛ توجه به این نخواهیم پیدا کرد.‌... ما به‏‎ ‎‏هیچ کشوری طمع نداریم و به هیچ کشوری حقی نداریم. و خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی به ما اجازه نداده است که در هیچ کشوری دخالت‏‎ ‎‏بکنیم، مگر آنکه مثل دفاع باشد که امروز ما با این دولت فاسد عراق در‏‎ ‎‏حال دفاع هستیم.‌...‏

‏     تمام کشورهای اسلامی بدانند که ایران ابداً نظری به کشورهای‏‎ ‎‏آنها ندارد. ایران برای جمعیت خودش همه چیز دارد و اینطور نیست‏‎ ‎‏که یک کشور سرکش باشد که بخواهد همه چیز را در تحت سلطۀ‏‎ ‎‏خود بیاورد. ایران برای خدا قیام کرده است و برای خدا ادامه می دهد‏‎ ‎‏و جز دفاع، جنگ ابتدایی با هیچ کس نخواهد کرد.(88)‏

3 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ناگزیر به دفاع هستیم

‏همه می دانند که ما اهل جنگ نیستیم که بخواهیم برویم یک کشوری‏‎ ‎‏را بگیریم یا کشورگشایی بکنیم. ما دنبال این هستیم که دنیا در صلح و‏‎ ‎‏آرامش باشد. اسلام از اول دارای یک همچو مقصدی بوده و‏‎ ‎‏خصوصاً در بین مؤمنین، در بین مسلمین، اخوّت را سفارش فرموده‏‎ ‎‏است، بلکه ایجاد ـ‌تشریع‌ فرموده است.‏

‏     و ما باید با همه برادر باشیم؛ با همه، همۀ مسلمین برادر باشیم و در‏‎ ‎‏مقابل کفار بایستیم، نه اینکه ما در مقابل مسلمین بایستیم. خوب، ما‏‎ ‎‏ناچاریم الآن، دفاع داریم می کنیم. ما تاکنون یک قدم برای جنگ‏‎ ‎‏برنداشته ایم؛ اینها همه دفاع است. الآن هم که ما وارد شده ایم در خاک‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 50

‏عراق، برای دفاع است، نه برای چیز دیگر. بیایند آنها کارها را انجام‏‎ ‎‏بدهند، ما فوراً بر می گردیم. بیایند آنها چیزهایی را که باید انجام‏‎ ‎‏بدهند، انجام بدهند، ما فوراً بر می گردیم. ما نه بصره را می خواهیم ‏‏[‏‏و‏‎ ‎‏نه دیگر شهرها را.‏‏]‏‏ بصره برادر ماست، ما می خواهیم که چه بکنیم؟ و‏‎ ‎‏ما همیشه احتراز داریم از اینکه در بصره یک وقتی خونی بریزد و در‏‎ ‎‏سایر شهرهای بغداد ‏‏[‏‏هم‏‏]‏‏؛برای اینکه ما می دانیم که آنها با صدام از‏‎ ‎‏اول بد بودند.(89)‏

16 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

واردشدن به عراق برای اتمام دفاع

‏ما الآن در آنجا به دفاع مشغولیم و مشغول دفاع از اسلام، دفاع از‏‎ ‎‏حیثیت مسلمین، دفاع از نوامیس مسلمین هستیم. و مادامی که در‏‎ ‎‏آنجا احتیاج است بر افراد؛ تمام افراد؛ تمام، بی استثنا، آنهایی که‏‎ ‎‏می توانند، قدرت دارند، برای آنها لازم است که احتیاج سرحدات را‏‎ ‎‏از حیث افراد و از حیث چیزهایی که احتیاج دارد آنجا، بر او تأمین‏‎ ‎‏کنند...‏

‏     و ما الآن در همان مرزی که هستیم و در همان مقداری که وارد در‏‎ ‎‏خاک عراق شده ایم برای دفاع از اسلام و دفاع از مملکت اسلامی، باید‏‎ ‎‏ما این کار را به اتمام برسانیم.(90)‏

17 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت دفاع در برابر دشمن

‏باید ما توجه کنیم به اینکه ما امروز در حال جنگ هستیم؛ هم جنگ‏‎ ‎‏سیاسی و هم جنگ نظامی. الآن ما با تمام این قدرتهایی که در جهان‏‎ ‎‏است و آنهایی که تبع قدرتهای بزرگ هستند، در حال جنگیم؛ یعنی،‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 51

‏آنها به ما حمله می کنند و ما در حال دفاعیم... ما باید این مطلب را‏‎ ‎‏درست توجه به آن داشته باشیم که ما در حال جنگیم و در حال دفاع و‏‎ ‎‏اگر ـ‌خدای نخواسته‌ سستی بکنیم، یک مِثلِ اسرائیلی ـ‌خدای‏‎ ‎‏نخواسته‌ به ما حمله می کند و ما اگر سستی کنیم، بر ما چیره می شود. ما‏‎ ‎‏از حالا باید جلویش را بگیریم. ما تا هر حدی که رفته ایم، همه دفاع‏‎ ‎‏بوده. الآن هم دفاع می کنیم. الآن هم در عین حالی که صدام ادعا می کند‏‎ ‎‏که ما شهرهای ایران را به آن کاری نداریم، الآن هم آبادان ما و بعضی‏‎ ‎‏دیگر از بلاد ما هر روز ـ‌آبادان تقریباً، هر روز تقریباً‌ بمباران می شود؛‏‎ ‎‏یعنی، از خارج توپ می اندازند و اینجا را تباه می کنند. مردم را شهید‏‎ ‎‏می کنند، و ما باید دفاع کنیم از این مسلمانها و باید دفاع کنیم از این‏‎ ‎‏کشور اسلامی. تا هر جایی که باید دفاع کرد، پیشروی باید کرد. و این‏‎ ‎‏بسته به همت جوانهای برومند متعهد جندالله است که نقیصه ها را پر‏‎ ‎‏کنند و بروند و ان شاءالله ، بزودی کار را تمام کنند.(91)‏

9 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ما مکلف به اخراج متجاوزیم

‏ما نمی خواهیم با کسی جنگ بکنیم. شما می بینید که ما با عراق جنگ‏‎ ‎‏نداشتیم. ملت عراق ملت خود ماست، آنقدر که ما علاقه به عراق داریم!‏‎ ‎‏در عراق مرکز تشیع است. در عراق مرکز امیرالمؤمنین است، مرکز‏‎ ‎‏حسین بن علی است، مرکز سایر ائمه است، ملت اسلامی است. ما علاقه‏‎ ‎‏داریم به عراق؛ همان طوری که علاقه داریم به ایران به اعتبار اینکه‏‎ ‎‏اسلام است، آنجا هم علاقه داریم به اعتبار اینکه یک کشوری اسلامی‏‎ ‎‏است و مرکز اولیای خداست. ما هیچ وقت بنای بر این نداشتیم که به‏‎ ‎‏عراق یک صدمه ای وارد کنیم و تا کنون هم هر چه به من گزارش داده‏‎ ‎‏شده است ـ‌تقریباً‌ این بوده است که به مردم عراق تعدی نشده است.‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 52
‏     ‏‏اما ما چه بکنیم با یک همچو فاسدی که هم عراق را دارد به تباهی‏‎ ‎‏می دهد و هم ایران را به خیال خودش؟ ما چه کنیم با یک همچو آدمی‏‎ ‎‏که از اول می گوید که ما با رژیمی که زرتشتی هستند ـ‌نمی دانم‌‏‎ ‎‏مجوس هستند، یک رژیمی که همه اش صدای «الله اکبر» است، ‏‏[‏‏مقابله‏‎ ‎‏می کنیم؟‏‏]‏‏ همۀ آن بناهایی که در عراق، بناهای اسلامی که در عراق‏‎ ‎‏هست، همه اش، اگر نگویم همه اش، اکثرش از ایرانی ها بوده،‏‎ ‎‏ایرانی ها آن بناها را ساخته اند. چطور این آدم به اسم اینکه ایران‏‎ ‎‏زرتشتی است ـ‌نمی دانم‌ پارس اند، از فارس اند ـ‌مگر فارس بودن‏‎ ‎‏اشکال دارد؟‌ به اسم اینکه همۀ ایرانی ها مجوس هستند، به اسم این،‏‎ ‎‏حمله کرد و بعد فهمید که نخیر، اسلام با «الله اکبر» پشت گردنی به او‏‎ ‎‏می زند، و تا کنون هم اینطور بوده و بعدها هم اگر تسلیم حق نشوند! ما‏‎ ‎‏یک امر غیر اسلامی نمی خواهیم. ما یک امر حقی می خواهیم. ما‏‎ ‎‏می گوییم یک متجاوز آمده است و آنهمه جنایات وارد کرده است؛ آن‏‎ ‎‏همه افراد کشته است! آنهمه خانه خراب کرده است! آنهمه مردم را‏‎ ‎‏بی خانمان کرده است! آنهمه عراقی را بی خانمان کرده! اینهمه افرادی‏‎ ‎‏که از عراق فرار کرده اند، آمده اند اینجا، آواره شدند. همۀ اینها هستند.‏‎ ‎‏خوب، بیاید این آدم، این دولت، این کذا، بیاید، مردم را بنشانند؛‏‎ ‎‏اشخاصی که عاقل هستند، بنشانند و ببینند که ما چه می خواهیم. ما‏‎ ‎‏می گوییم که این جنایاتی که این کرده است، چون پیشقدم بوده است،‏‎ ‎‏[‏‏مقصر است.‏‏]‏‏ ما غیر دفاع تا کنون هیچ کاری نکرده ایم. این جنایات‏‎ ‎‏باید جبران بشود. اگر ما دست از ‏‏[‏‏سر‏‎ ‎‏]‏‏جنایات جانی برداریم، جانی‏‎ ‎‏هستیم. کمک به جنایت، خودش یک جنایتی است. ما می گوییم که‏‎ ‎‏اینطور باید باشد. ما می گوییم که باید اینها از کشور ما بیرون بروند و‏‎ ‎‏تعدی نکنند به کشور ما.‏

‏     شما می دانید که هر روز آبادان مورد اصابت گلوله است و موشک‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 53
‏است و امثال اینها. هر روز خوب، می آیند کنار و از آنجا با آن توپهای‏‎ ‎‏دوربرد می زنند به آن. کی را می شکند؟ مردم بیچاره را. مردم که نه،‏‎ ‎‏هیچ کار ندارد. جز بقال است و نمی دانم خباز است و یک زن‏‎ ‎‏بیچاره ای است و یک بچه کوچکی است و اینها؟ ما می گوییم که ما‏‎ ‎‏می خواهیم که اینها تا آن حد بروند که نتوانند یک همچو کاری بکنند.‏‎ ‎‏خوب، بیایند عقلاً بنشینند این کار را بکنند؛ ما که مخالف با آن نیستیم،‏‎ ‎‏لکن اگر نکنند، خوب، ما خودمان باید بکنیم، ما با قوّۀ قهریه باید‏‎ ‎‏بکنیم. اگر اینها عمل کردند به اینها، خوب، ما دیگر حرفی نداریم.‏‎ ‎‏اینها بروند سراغ کارشان، ما هم سراغ کارمان. و اما اگر عمل نکنند و‏‎ ‎‏هر روز برای ایران یک غائله درست کنند و هر روز ایران را بکوبند،‏‎ ‎‏خوب تکلیف ما این است که جلوی این را بگیریم. تکلیف ما این‏‎ ‎‏است که تا هر جا که جلوگیری از این امر متوقف به اوست، پیش‏‎ ‎‏برویم و کار خودمان را انجام بدهیم. این یک امر عقلی است؛ یک امر‏‎ ‎‏عقلایی است. آنها که الآن هم در خاک ما هستند، الآن هم در بلندیهای‏‎ ‎‏ایران هستند، الآن هم دارند ظلم و تعدی به ایران می کنند، ما دفاع‏‎ ‎‏نکنیم؟! ما آنها را بگذاریم سر جای خودشان هر غلطی می خواهند‏‎ ‎‏بکنند؟! خوب، ما ‏‏[‏‏باید‏‏]‏‏ دفاع بکنیم؛ همان طوری که از خرمشهر و‏‎ ‎‏جاهای دیگر بیرونشان کردند، اینها را هم عقب خواهند نشاند تا‏‎ ‎‏اینکه آن کاری را که ما می خواهیم، انجام بگیرد. اگر هم یک اشخاصی‏‎ ‎‏هستند، دولتهایی هستند که می خواهند این کار را بدون اینکه قوۀ‏‎ ‎‏قهریه در کار باشد، انجام بدهند، ما هم حاضریم.(92)‏

14 / 6 / 61

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

مقابله با متجاوز به حکم قرآن

‏اما مسأله ای که بین ما و عراق است ـ‌و ممکن است شما از آن بی اطلاع‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 54

‏باشید‌ این است که صدام از زمانی که من در نجف تبعید بودم، در بین‏‎ ‎‏مردم، به عنوان مخالف اسلام و به جلاّدی و خونخواری معروف بود.‏‎ ‎‏البته در آن زمان، هنوز رئیس دولت نبود. اما وقتی که رئیس جمهور‏‎ ‎‏شد، به اسم اینکه ایران و ایرانی ها فارس و مجوسند، با تحریک‏‎ ‎‏امریکا، از زمین و دریا و هوا به ایران حمله کرد، و ملت ما وقتی که‏‎ ‎‏متوجه گشت، همراه با قوای مسلح اسلام، آنها را متوقف ساخت. و‏‎ ‎‏الآن هم که سال سوم جنگ نزدیک است، صدام مهاجم و ما همیشه در‏‎ ‎‏حال دفاع بوده ایم. ما بر حسب حکم اسلام و قرآن و عقل نمی توانیم‏‎ ‎‏که دفاع نکنیم. آنها هر روز به شهرهای ایران و بر روی مردم بی دفاع،‏‎ ‎‏بمب و یا موشک می اندازند و تا زمانی که آنها اینگونه تجاوز می کنند،‏‎ ‎‏ما دفاع خواهیم کرد.‏

‏     ‏‏صدام در طول این مدت مرتب می گفت: « صلح» و صلح او عبارت از‏‎ ‎‏این بود که خوزستان به او داده شود. ما الآن هم صلح را می خواهیم، به‏‎ ‎‏شرط اینکه آدم متجاوز سرجایش بنشیند. ملت ما ایستاده و در صحنه‏‎ ‎‏است تا به خواسته های مشروع خود دست یابد؛ زیرا عراقی ها به کشور‏‎ ‎‏ما آمده اند و هر کجا را که گرفته اند با بمب خراب کرده اند، به طوری که‏‎ ‎‏الآن بسیاری از شهرها و دهات غرب و جنوب به تل خاکی تبدیل‏‎ ‎‏گردیده است. حرف ما این است که متجاوز باید غرامت ما را بدهد و‏‎ ‎‏اشخاص با صلاحیت بیایند و متجاوز را تشخیص داده و مجازات کنند.‏‎ ‎‏ما هرگز به مردم عراق تعدی نکرده ایم. در حالی که نیروهای ما می توانند‏‎ ‎‏بغداد و یا بصره را بزنند، ولی این کار را نمی کنند. شما تحقیق کنید و‏‎ ‎‏ببینید که آنها هر روز آبادان و بعضی از شهرهای دیگر ما را می زنند و‏‎ ‎‏مردم بی دفاع ما را کشته و می گویند ما نظامیها را می کشیم.(93)‏

17 / 6 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 55

دفاع در برابر تجاوز

‏ما یک مردمی هستیم که برای خاطر اسلام دفاع داریم می کنیم؛ هجوم‏‎ ‎‏به ما شده است و هجوم را دفاع می کنیم و از اول هم همین بود.(94)‏

11 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملت و قوای مسلح مدافعند

‏قدرت اسلام است. خوب، از یک طرف ملت اینطور است، از یک‏‎ ‎‏طرف این قوای مسلّح که الآن دو سال است، بیشتر از دو سال است که‏‎ ‎‏در مقابل آن همه فشارها واقع شده اند و ایستاده اند و از این کشور‏‎ ‎‏دفاع می کنند و آن همه خون داده اند؛ آن همه همه شان، نه اینکه فقط‏‎ ‎‏یک طایفه باشند، از سپاه پاسداران و ارتش و اینها گرفته تا ژاندارمری‏‎ ‎‏و عرض می کنم ـ‌شهربانی و بسیج و عشایر و اینها؛ همه، هم شهید‏‎ ‎‏زیاد دادند و هم جدّیت زیاد کردند.(95)‏

1 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ورود به خاک عراق تجاوز نیست

‏ما امروز در حال دفاع هستیم، گو که تبلیغات خارجی بر ضد ما هرچه‏‎ ‎‏باشد. لکن شما می دانید که الآن بعضی از شهرهای ما و بعضی از‏‎ ‎‏زمینهای ما در دست دشمن است، و شهرهای مرزی ما هر روز در زیر‏‎ ‎‏توپهای دوربرد و موشکهای دشمن است و بر همۀ ما واجب است که‏‎ ‎‏دفاع کنیم از کشور خودمان؛ و دفاع این است که ما دشمن را تا آنجا‏‎ ‎‏برسانیم و برانیم که نتواند با موشکهای خودش شهرهای ما را بکوبد.‏‎ ‎‏رفتن در خاک عراق نه هجمه به عراق است، دفاع از اسلام و کشور‏‎ ‎‏اسلامی است. نظیر اینکه اگر یک کسی در خارج منزل شما بایستد از‏‎ ‎‏داخل خانه خودش سنگپرانی کند و موجب خسارت جانی و مالی‏‎ ‎‏بشود، اگر شما وارد بشوید در منزل او، شما هجمه نکردید به او، شما‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 56

‏می خواهید دفاع کنید از خودتان. ما هیچ وقت بنای هجوم به یک‏‎ ‎‏کشوری نداریم. ما بنای دفاع داریم از یک متعدی و از یک هجمه گر و‏‎ ‎‏از یک خدانشناس که در خارج، وقتی نتواند در داخل وارد بشود و‏‎ ‎‏کاری بکند، با توپهای دوربردشان و موشکها از خارج، از جاهای دور‏‎ ‎‏می اندازد و کشور ما را ویران می کند و عزیزان ما را می کشد. ما در‏‎ ‎‏حال دفاع هستیم گو که این تبلیغات خارجی می گویند که نه شما وارد‏‎ ‎‏شدید در کشور دیگری. از اول جنگ تا حالا که آنها وارد بودند‏‎ ‎‏صحبتی نبود، حرفی نبود، اشکالی نبود، نه در سازمانها و نه در‏‎ ‎‏رسانه های گروهی. امروز که ما برای دفاع از خودمان می خواهیم این‏‎ ‎‏را تا جایی ببریم که نتواند به ما خسارت وارد کند، ما هجوم کردیم به‏‎ ‎‏عراق؟! طبع آنهایی که تبلیغ بر ضد اسلام می کنند همین است.‏‎ ‎‏بنابراین، ما چون مدافع هستیم بر همۀ ما یک امر واجب است، منتها‏‎ ‎‏هر کسی دفاع را به یک نحوی باید بکند.(96)‏

21 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع برای کوتاهی دست دشمن

‏ما که جنگ را شروع نکرده ایم، ما الآن هم در حال دفاع هستیم... ما‏‎ ‎‏می خواهیم که دست اینها کوتاه بشود که به ما اینطور، به ملت ما‏‎ ‎‏اینطور تعدی نکنند. ما دفاع داریم می کنیم، و ما از اول هم دلمان‏‎ ‎‏می خواست که جنگی نباشد و همه صلح باشد... از اول جنگ هم‏‎ ‎‏گفتیم ما جنگجو نیستیم، ما مدافع هستیم. دفاع هم یک حق مسلمی‏‎ ‎‏است که اسلام و غیر اسلام برای انسان قائل است. ما الآن در حال دفاع‏‎ ‎‏هستیم.(97)‏

14 / 3 / 62

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 57

سستی در دفاع جایز نیست

‏ما تا همان مسائلی که در اول جنگ گفتیم، تا آن مسائل تحقق پیدا‏‎ ‎‏نکند، ما در دفاع خودمان سرجای خودمان ایستاده ایم. اگر چنانچه ما‏‎ ‎‏از این مسائل غفلت کنیم یا اینکه بعض از منحرفین و منافقین بین‏‎ ‎‏مردم بیفتند و بگویند که خوب جنگ، او می گوید جنگ را تمام کنیم،‏‎ ‎‏شما هم قبول کنید، و بخواهند مردم را سست بکنند، بدانید که اسلام‏‎ ‎‏در خطر کفر است. اگر چنانچه امروز ما یک کلمه عقب نشینی کنیم،‏‎ ‎‏اگر ملت ما یک قدم سستی به خودش راه بدهد و عقب نشینی کند،‏‎ ‎‏نوامیسش، اموالش، جانهای جوانهایش همه اش به باد خواهند رفت.‏

‏     باید با قدرت به پیش برویم و با قدرت با همۀ کسانی که به ما‏‎ ‎‏می خواهند تجاوز و تعدی کنند مبارزه کنیم. و زندگی آبرومند‏‎ ‎‏نداشتن و زندگی زیربار بودن، هزار مرتبه از اینکه انسان بمیرد، مردن‏‎ ‎‏بر او شرف دارد.(98)‏

21 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از کشور برای خروج از سلطه دشمن

‏ما جنگ نداریم با کسی، ما دفاع داریم می کنیم از کشور خودمان. ما باز‏‎ ‎‏کشورمان تحت سلطۀ صدام هست یک مقداری از آن. مایی که داریم‏‎ ‎‏دفاع از اسلام می کنیم.(99)‏

25 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع تا تسلیم متجاوز

‏معنا ندارد که دولت اسلامی ایران با دولتی که هیچ اعتقاد به اسلام و به‏‎ ‎‏اخلاق بشریت ندارد، سر میز اصلاح بنشیند. ایران همان طور که‏‎ ‎‏سیلی زد به این موجود مفلوک، به سیلی زدن خودش و به پس گردنی‏‎ ‎‏زدن خودش ادامه می دهد تا اینکه آن چیزهایی که باید زیر بار بروند با‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 58

‏فشار نظامی ایران و با فشار ملت ایران تحقق پیدا بکند.(100)‏

1 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ممانعت از حیات متجاوز

‏ما باید به همۀ کشورهای منطقه بگوییم که ما و اسلام به ما اجازه‏‎ ‎‏نمی دهد که حتی یک وجب از ملک شما و از مملکت شما تصاحب‏‎ ‎‏کنیم، ما دفاع داریم می کنیم از شما و از کشور خودمان. ما دفاع از‏‎ ‎‏نوامیس شما می کنیم، ما دفاع از علمای شما می کنیم، ما دفاع از‏‎ ‎‏متدینین شما می کنیم، ما دفاع از ملت شما می کنیم. لکن بعد از اینکه‏‎ ‎‏ان شاءالله پیروزی حاصل شد، کشور شما مال خود شماست و همۀ‏‎ ‎‏کشورهای منطقه مال صاحبانش هست و کشور اسلامی به یک وجب‏‎ ‎‏از خاک دیگران طمع ندارد. لکن نمی گذارد که کسانی که طمع در‏‎ ‎‏مملکت خودش دارند و کسانی که تعدی کردند به کشور ما،‏‎ ‎‏نمی گذارد آنها را به حیات خودشان ادامه بدهند.(101)‏

1 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع تا سقوط حزب بعث عراق

‏و اما ادامۀ جنگ، همه می دانند که ابتکار آن در دست جوانان ماست؛ و‏‎ ‎‏تا سقوط حزب بعث عفلقی عراق، دفاع از اسلام و از دو کشور‏‎ ‎‏اسلامی عراق و ایران ادامه دارد. و پس از آنکه مقدرات کشور به‏‎ ‎‏دست ملت رنجدیدۀ عراق افتاد، جنگ خاتمه یافته است.(102)‏

31 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تنبیه متجاوز

‏ملت ایران و قوای مسلح شجاع و فداکار برای افراشتن پرچم توحید‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 59

‏و تحکیم پایه های جمهوری اسلامی، سال سوم دفاع از هجوم‏‎ ‎‏عفلقیان بی فرهنگ را پشت سر می گذارند؛ و با سپاس بی پایان از‏‎ ‎‏خداوند متعال و مددهای غیبی و آشکار او، از کشور بقیة الله ـ‌أرواحنا‏‎ ‎‏لمقدمه الفداء‌ در تمام میدانها به بهترین وجه دفاع نموده و پیروز‏‎ ‎‏شدند؛ و در میدان جنگ تحمیلی، متجاوز جسور را که با کمال‏‎ ‎‏جهالت از وعده ها و نویدهای امریکا اغفال و خود را در این دام‏‎ ‎‏مهلکه انداخت. آنچنان ادب کرد که اینک به هر دولتی پناه برده و به هر‏‎ ‎‏دری می زند که خود را از این دام خود ساخته نجات دهد؛ ولی‏‎ ‎‏بحمدالله موفق نخواهد شد.(103)‏

31 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیشروی در عراق برای دفاع

‏ما تا آخر باید همیشه دنبال این باشیم که باید ما پیش برویم. باید ما‏‎ ‎‏دشمن را، شرش را از سر ایران قطع بکنیم. و در عین حالی که بنده‏‎ ‎‏مکرر عرض کرده ام و مسئولین محترم فرموده اند، در عین حالی که ما‏‎ ‎‏هرگز مهاجم نیستیم و نخواهیم بود، لکن این پیشرفتی که در کشور‏‎ ‎‏عراق می شود برای دفاع است، دفاع از کشور خودمان، دفاع از کشور‏‎ ‎‏اسلامی عراق.(104)‏

13 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع تا عدم فرصت به متجاوز

‏اینها اسلام را یک جوری معرفی دارند می کنند کأنّه اسلام جنگ‏‎ ‎‏می خواهد بکند. با اینکه اسلام هیچ وقت جنگ نخواسته، یعنی ما‏‎ ‎‏نخواستیم جنگ بکنیم، آنها جنگ را آوردند برای ما، ما دفاع می کنیم.‏‎ ‎‏الآن هم اگر، ما مهلت بدهیم به صدام، اگر این دو ماه مهلت پیدا بکند‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 60

‏دوباره تجهیزش می کنند، مجهزش می کنند و دوباره یک جای دیگر‏‎ ‎‏حمله می کند. یک همچو حیوانی را که نمی شود که ما رهایش کنیم که‏‎ ‎‏سرخود هر کاری می خواهد بکند. این تا خفه نشود، این منطقه‏‎ ‎‏درست نخواهد شد.(105)‏

13 / 12 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ما مدافع ملت ایران و عراق هستیم

‏ما هیچ روزی به عراق حمله نکردیم، الآن هم ما در حال دفاع هستیم.‏‎ ‎‏یک روز اگر مهلت بدهیم، ایران را به هم می زند. ما الآن در حال دفاع‏‎ ‎‏هستیم از خودمان و از ملت عراق. ملت عراق با ما دوتا نیستند، برادر‏‎ ‎‏ما هستند. ما در حال دفاع هستیم از یک ملتی که گرفتار شده، ارتشش‏‎ ‎‏گرفتار است، اداری اش گرفتار است، همه چیزش گرفتار یک حزب‏‎ ‎‏جهنمی است.(106)‏

10 / 4 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع تا تنبیه متجاوز

‏تکلیف ما این است که در مقابل ظلم بایستیم و این کسی که تعدی به ما‏‎ ‎‏کرده است، تو دهنی به او بزنیم و تا این قضیه را دنیا قبول نکند این‏‎ ‎‏جنگ هست و جنگ هم از طرف آنها هست، از طرف ما نیست.(107)‏

1 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع برای اطاعت امر خدا

‏ما اگر چنانچه در این جنگی که برمان تحمیل شده است، دفاع می کنیم‏‎ ‎‏و دفاع کردیم و بیرون کردیم این اشخاص جنگجوی مفسد را، برای‏‎ ‎‏این است که خدا فرموده است: دفاع باید بکنید. دفاع هست، ما دفاع‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 61

‏می کنیم. اگر هم فرموده بود که نه، بروید جنگ بکنید، می رفتیم جنگ‏‎ ‎‏می کردیم. حالا چون فرموده دفاع است، ما دفاع می کنیم. مادامی که‏‎ ‎‏آنها مشغول این کارهای مفسده جویی هستند، ما هم باید دفاع کنیم؛‏‎ ‎‏یعنی، ما اطاعت امر خدا می کنیم، هر کس هم هر چی می خواهد‏‎ ‎‏بگوید. اگر برای خدا شد، از حرفهای مردم هیچ ناراحت نمی شویم؛‏‎ ‎‏حرف را همه می زنند، حرف زده می شود. شما بایستید شب و روز را‏‎ ‎‏اطاعت خدا بکنید، برایتان یک چیزی می گویند، بروید برای جنگ و‏‎ ‎‏همه کار بکنید برای خدا، برایتان یک چیزی می گویند. مأمون نیستید‏‎ ‎‏از زبان مردم، همان طوری که پیغمبر اکرم مأمون نبود، برای او آن همه‏‎ ‎‏می گفتند، برای امیرالمؤمنین هم آن همه می گفتند. لکن آنها برای این‏‎ ‎‏که، کارشان برای خدا بود از این که بگویند فرض کنید که؛ «مگر‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین نماز هم می خواند؟ مگر علی نماز هم می خواند که تو‏‎ ‎‏مسجد کشتندش؟» او از این ناراحت نمی شود.(108)‏

1 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ما مدافع اسلام هستیم

‏ما از خدای تبارک و تعالی توفیق همۀ مسلمین را خواستاریم که در‏‎ ‎‏مقابل این عَلَم کفر قیام کنند، و یک کسی که با تمام قواعد بین المللی‏‎ ‎‏مخالفت می کند، صاف می گوید که «ما ساعت چند حمله می کنیم،‏‎ ‎‏حملۀ موشکی می کنیم به شهرهای ایران، به شهرهای مسکونی ایران»‏‎ ‎‏صریح می گوید، لکن هیچ کشوری او را محکوم نمی کند. و ما صریح‏‎ ‎‏می گوییم که ما ابداً نظر نداریم به اینکه به یک کشوری تعدی بکنیم. ما‏‎ ‎‏از خودمان دفاع داریم می کنیم و همۀ تبلیغات بر ضد ماست. این برای‏‎ ‎‏این است که قضیه، قضیه اسلام و کفر است، نه قضیۀ ایران و عراق‏‎ ‎‏است. قضیه این است که از اسلام اینها بد می بینند، اسلام نمی گذارد‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 62

‏که آنها به منافع نامشروع خودشان برسند و آنها که اسلام نمی گذارد به‏‎ ‎‏منافع نامشروعشان برسند، آنها قیام بر ضد اسلام می کنند یا وادار‏‎ ‎‏می کنند. قیام بر ضد اسلام است.(109)‏

15 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع حق مشروع ماست

‏ما دفاع داریم می کنیم از حق اسلام، ما دفاع داریم می کنیم از حق‏‎ ‎‏مسلمین. ما جنگ نمی خواهیم بکنیم، از اول هم جنگ نداشتیم، ما‏‎ ‎‏بادی‏‎[3]‎‏ جنگ نبودیم، ما بعد از اینکه بهمان حمله کردند، دفاع کردیم،‏‎ ‎‏حالا هم در حال دفاع هستیم.‌... یک ملت ضعیف را، یک ملتی که حالا‏‎ ‎‏می خواهد بیرون بیاید از این ضعف، حالا می خواهد قدرت خودش‏‎ ‎‏را به عالم نشان بدهد که ما زیر بار نمی رویم، همین قدر، ما‏‎ ‎‏نمی خواهیم که برویم جایی را بگیریم، ما زیربار نمی رویم. ما دفاع از‏‎ ‎‏اسلام می کنیم. صدام پا روی اسلام گذاشته، ما از او دفاع می خواهیم‏‎ ‎‏بکنیم؟! دفاع از اسلام می خواهیم بکنیم!‌... صدام دارد ظلم می کند به‏‎ ‎‏ملت خودش، به ملتی که مسلمان هستند و از ما می خواهند که ما هم از‏‎ ‎‏آنها دفاع بکنیم، ما دفاع می خواهیم بکنیم از آنها. ما هجمه نداریم، ما‏‎ ‎‏الآن هم در حال دفاع هستیم. شما می گویید که ما با یک کسی که خرد‏‎ ‎‏کرده است مسلمین را و به اسلام هیچ اعتقاد ندارد و هر روز زورش‏‎ ‎‏برسد اسلام را زیرپا می مالد و منهدم می کند، ما با او بنشینیم و دست‏‎ ‎‏دوستی بدهیم و بعد هم بگوییم که «سَلَّمَکُمُ الله »! این چه منطقی‏‎ ‎‏است؟ منطق اسلام این است؟! شما اسلامشناس ها این را منطق اسلام‏‎ ‎‏می دانید؟! خداوند اصلاحتان کند ان شاءالله . من امیدوارم که ملت ما‏‎ ‎‏توجه پیدا بکند که امروز شیاطین با صورتهای مختلف از خارج و‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 63

‏داخل، با صورتهای مختلف افتاده اند برای تضعیف روحیۀ شما. و‏‎ ‎‏خدا با شماست، خدا قدرت دارد که همه چیز را اصلاح کند و درست‏‎ ‎‏کند و او با شماست. و ما پافشاری تا آخر، داریم و جوانهای ما و ارتش‏‎ ‎‏ما و سپاه ما و بسیج ما و همه و همۀ ایران ـ‌به استثنای یک عدۀ‏‎ ‎‏معدودی که خداوند اصلاحشان کند‌ همه در این متفقند که باید ما در‏‎ ‎‏صحنه باشیم، دفاع کنیم از حقوق مسلمین.(110)‏

29 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ دفاعی

‏مردم جنگ نمی خواهند! مردم جنگ نمی خواهند، اما دفاع دارند. این‏‎ ‎‏«جنگ جنگ تا پیروزی» که مردم می گویند. این جنگ دفاعی است. و‏‎ ‎‏الاّ ابتدائاً که اگر این مسائل نبود، ایران به هیچ جا نظر نداشت، الآن هم‏‎ ‎‏ندارد.(111)‏

30 / 3 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ما در دفاع تنها هستیم

‏کشور ما، کشور تازه متولد شده ای است که با اینکه ملتها با آن‏‎ ‎‏موافقند، اکثر دولتها با ما مخالف می باشند. در دنیا این گونه تبلیغ‏‎ ‎‏می شود که ایران می خواهد منافع کلیه کشورها را از بین ببرد، در حالی‏‎ ‎‏که کشور اسلامی ما روی موازین اسلامی عمل می کند و هیچ گاه قصد‏‎ ‎‏تجاوز و تعدی به دیگران را ندارد. ما در مقابل عراق هم، تنها دفاع‏‎ ‎‏می کنیم. دفاع، حقی که شرعاً و عقلاً بر همۀ مسلمانان واجب است،‏‎ ‎‏خصوصاً مردم ایران که مورد تجاوز قرار گرفته اند.(112)‏

18 / 4 / 64

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 64

دفاع از حیثیت اسلام

‏الآن هر جای دنیا کسی برود، توجهش به ایران می بیند که از خود ما که‏‎ ‎‏این جا هستیم بیشتر مطلع هست جهات را. این برای این است که،‏‎ ‎‏مسأله، مسألۀ معنوی است، مسأله، مسأله ای نیست که ما می خواهیم‏‎ ‎‏فقط جنگ بکنیم یا می خواهیم دفاع بکنیم. ما دفاع مقدس می خواهیم‏‎ ‎‏بکنیم؛ یعنی ما می خواهیم از آبروی اسلام، از آبروی کشور اسلامی‏‎ ‎‏دفاع بکنیم؛ این یک دفاعی است که عقل و اسلام هر دو با آن موافقند،‏‎ ‎‏همه می گویند که باید دفاع کرد. شما کشورتان الآن مورد طمع یک‏‎ ‎‏جنایتکار واقع شده است، و او را بازیش داده اند برای اینکه، بیاید یک‏‎ ‎‏همچو شلوغکاری بکند. اگر چنانچه دستِ اینها پشت سرش نبود، با‏‎ ‎‏یک سیلی از بین رفته بود. اما آنها دارند همه دنبالش می کنند و حالا‏‎ ‎‏هم دارد سست می شود دنبال کردنشان، مأیوس شده اند اینها.(113)‏

2 / 10 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تصرف فاو برای دفع شرارتها

‏مطالعه کنید در حال ائمۀ مسلمین، در حال خود پیغمبر. پیغمبر هم‏‎ ‎‏تمام عمرش صرف این شد دیگر، صرف مجاهده شد. آن وقت که‏‎ ‎‏مکه بود آن جور مجاهدات می کرد و آن جور خون دل می خورد،‏‎ ‎‏وقتی هم مدینه آمد جنگها، آن همه جنگ، بگویید همۀ جنگها دفاعی‏‎ ‎‏بوده، و حال آنکه بعضی اش که نبوده، حالا همه دفاعی. ما هم که الان‏‎ ‎‏دفاع است، ما اصلاً جنگی نداریم، ما با کی جنگ داریم؟ ما الآن داریم‏‎ ‎‏دفاع می کنیم. «فاو»‏‎[4]‎‏ مرکز این بود که بریزند و از آنجا به اسلام صدمه‏‎ ‎‏بزنند. خوب! اینها رفتند «فاو» را گرفتند دفاع کردند. علاوه دفاع از‏‎ ‎‏ملت عراق، دفاع از اسلام است، دفاع از مسلمین است. ملت عراق با‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 65

‏این خبیث موافق نیستند، این عده ای هستند با او و قدرت هم دستشان‏‎ ‎‏است... امروز دفاع است. مسأله، مسألۀ رفتن و جنگ کردن نیست،‏‎ ‎‏کسی نمی خواهد جنگ بکند، اول هم نبوده و آن حرفی که روز اول‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی زده راجع به جنگ، امروز هم عین همان حرف‏‎ ‎‏است، یک کلمه این ور آن ور نیست، آن این است که ما تا این حزب‏‎ ‎‏عفلقی هست ما جنگ خواهیم کرد. ما باید این را، برای اینکه دفاع از‏‎ ‎‏اسلام این است که این نقطه را برداریم از بین، این غده سرطانی کنده‏‎ ‎‏بشود و الاّ محال است که این کشور روی آرامش به خودش ببیند و نه‏‎ ‎‏کشور ما، نه عراق، نه خلیجیها. این خلیجیها توجه ندارند به اینکه اگر‏‎ ‎‏صدام غلبه پیدا کند، با آنها چه خواهد کرد؟(114)‏

4 / 1 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقامت ملت در دفاع

‏ملت غیور متعهد ایران در آن روزهای سخت مصیبت بار که دشمن‏‎ ‎‏جنایتکار از زمین و هوا و دریا غافلگیرانه به کشورشان حمله کرد و‏‎ ‎‏قسمت عظیمی از آن را متصرف شد و جنایتکاران داخل و قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ خارج و عمالشان در سطح کشور به خرابکاری و قتل و غارت‏‎ ‎‏دست زدند، با ارتش از هم پاشیده و قوای مسلح ناچیز آرایش ندیده‏‎ ‎‏فقط با اتکال به خدای متعال و نیروی ایمان دشمن را با شکست و‏‎ ‎‏زبونی از کشور عزیز خود بیرون راند و هیچگاه ضعف و سستی و‏‎ ‎‏زبونی به خود راه نداد و از شهادت استقبال نمود و به سازش و صلح با‏‎ ‎‏افعی زخم خورده تن در نداد و جز معدودی ضعیف القلب یا خیانتکار‏‎ ‎‏و دنیاطلب و راحتخواه که به اسلام و مصالح مسلمین اعتنایی نداشتند‏‎ ‎‏و ندارند، با ضعف و دلهره از صلح و صفا دم می زدند و می زنند و‏‎ ‎‏تعمد داشته و یا نمی دانستند که صلح با این جنایتکاران در هر موقع‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 66

‏باعث بر باد دادن حیثیت اسلام و کشور اسلامی بوده و نیز موجب‏‎ ‎‏گرفتاری همیشگی میهن عزیزمان در چنگال ابرقدرتهاست.(115)‏

16 / 5 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نبرد تا رفتن صدام و‌حزبش تکلیف است

‏به هر حال اصرار ما در نبرد، تا رفتن صدام و حزب کثیف عراق و‏‎ ‎‏رسیدن به شرایط بر حق و عادلانۀ دیگرمان یک تکلیف شرعی و‏‎ ‎‏واجب الهی است که از آن هرگز تخطی نمی کنیم.(116)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ با شیاطین

‏مردم شریف ایران باید توجه کنند که امروز، روز مبارزه و جنگیدن با‏‎ ‎‏تمام شیاطینی است که حقوق حقۀ تمامی پابرهنگان جهان را صرف‏‎ ‎‏عیش و نوش و تهیۀ سلاحهایی می نمایند که برای همیشه حاکم دنیای‏‎ ‎‏گرسنگان باشند.‏

‏     جنگ امروز ما، جنگ با عراق و اسرائیل نیست؛ جنگ ما، جنگ با‏‎ ‎‏عربستان و شیوخ خلیج فارس نیست؛ جنگ ما، جنگ با مصر و اردن‏‎ ‎‏و مراکش نیست؛ جنگ ما، جنگ با ابرقدرتهای شرق و غرب نیست؛‏‎ ‎‏جنگ ما، جنگ مکتب ماست علیه تمامی ظلم و جور؛ جنگ ما جنگ‏‎ ‎‏اسلام است علیه تمامی نابرابریهای دنیای سرمایه داری و کمونیزم؛‏‎ ‎‏جنگ ما جنگ پابرهنگی علیه خوشگذرانیهای مرفهین و حاکمان‏‎ ‎‏بی درد کشورهای اسلامی است. این جنگ سلاح نمی شناسد، این‏‎ ‎‏جنگ محصور در مرز و بوم نیست، این جنگ، خانه و کاشانه و‏‎ ‎‏شکست و تلخی کمبود و فقر و گرسنگی نمی داند. این جنگ، جنگ‏‎ ‎‏اعتقاد است، جنگ ارزشهای اعتقادی ـ‌انقلابی علیه دنیای کثیف زور‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 67

‏و پول و خوشگذرانی است. جنگ ما، جنگ قداست، عزت و شرف و‏‎ ‎‏استقامت علیه نامردمیهاست.‏

‏     رزمندگان ما در دنیای پاکِ اعتقاد و در جهان ایمان تنفس می کنند‏‎ ‎‏و مسلمین جهان هم که می دانند جنگ بین استکبار و اسلام است،‏‎ ‎‏جهانخواران را آرام نخواهند گذاشت و ضربه های خود را بر همۀ‏‎ ‎‏کاخ نشینان وارد می کنند.(117)‏

13 / 4 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شروع کنندۀ جنگ نبودیم

‏همه می دانند که ما شروع کنندۀ جنگ نبوده ایم. ما برای حفظ‏‎ ‎‏موجودیت اسلام در جهان تنها از خود دفاع کرده ایم. و این ملت‏‎ ‎‏مظلوم ایران است که همواره مورد حملۀ جهانخواران بوده است؛ و‏‎ ‎‏استکبار از همۀ کمینگاههای سیاسی و نظامی و فرهنگی و اقتصادی‏‎ ‎‏خود به ما حمله کرده است.(118)‏

29 / 4 / 67

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 68

  • )) «واطیعواالله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا انّ الله مع الصّابرین؛ و فرمان برید خدا را و رسولش را و نزاع مکنید، پس سستی خواهید کرد و خواهد رفت دولت شما و صبر کنید به درستی که خدا با صبرکنندگان است»؛ (انفال / 46).
  • )) «چه بسا شود که چیزی را شما ناگوار شمارید ولی به حقیقت خیر و صلاح شما در آن باشد»؛ (بقره / 126).
  • )) شروع کننده.
  • )) شهری در جنوب عراق، در کنار اروندرود که در عملیات والفجر 8 در روز 22 / 11 / 64 توسط رزمندگان اسلام تصرف گردید.