مشخصات کتاب

 

 

نام اثر: امام خمینی و حکومت اسلامی/ مأخذشناسی اندیشۀ سیاسی امام خمینی

‏ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)‏

‏چاپ: چاپخانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم‏

‏چاپ اول: زمستان 1378‏

‏تیراژ 2000‏

‏قیمت: 1300 تومان‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه II