حسّاسیت عجیب امام نسبت به وقف

حساسیت عجیب امام نسبت به مسئله وقف 

‏امام در مسئله وقف حساسیت عجیبی داشتند و خیلی برایشان مهم بود،‏‎ ‎‏به طوری که در پنجاه سال پیش در شرایطی که اوضاع داخلی و بین‌المللی‏‎ ‎‏به لحاظ دگرگونیهای اجتماعی و سیاسی دارای مسائل فراوانی بود ایشان‏‎ ‎‏در نامه‌ای که برای کتابخانه وزیری در یزد نوشتند در بین همۀ مسائل بر‏‎ ‎


کتابدلیل آفتاب: خاطرات یادگار امامصفحه 154
‏روی مسئله وقف انگشت گذاشتند و تأکید کردند که اگر اموال وقفی در‏‎ ‎‏اختیار افراد متدین و با صلاحیت قرار می‌گرفت امروز مردم ما به این‏‎ ‎‏گرفتاریها مبتلا نبودند.‏

‏[مأخذ: مجموعه آثار یادگار امام. جلد دوم. ص 496-497]‏

‎ ‎

کتابدلیل آفتاب: خاطرات یادگار امامصفحه 155