امام و ضرورت گسترش تعاونی

امام و ضرورت گسترش بخش تعاونی 

‏حضرت امام(س) ضرورت حیاتی تعاونیها برای حمایت از طبقۀ‏‎ ‎‏مستضعف جامعه را به خوبی احساس می‌کردند و به همین خاطر بارها به‏‎ ‎‏نخست‌وزیر وقت، آقای مهندس موسوی ایجاد هرچه بیشتر مراکز تعاونیها‏‎ ‎‏را متذکر می‌شدند. گسترش تعاونیها برای سالم سازی نظام اقتصادی‏‎ ‎‏با اهمیت خواهد بود. یکی از بخشهای باارزشی که در اداره جامعه از حیث‏‎ ‎‏اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به روند سالم‌سازی نظام اقتصادی کمک‏‎ ‎‏نماید، بخش تعاون است.‏

‏[مأخذ: مجموعه آثار یادگار امام. جلد دوم. ص 525-526]‏

‎ ‎

کتابدلیل آفتاب: خاطرات یادگار امامصفحه 154