مسائل مستحدثه

رعایت قوانین کشورهای بیگانه

رعایت قوانین کشورهای بیگانه

[سؤال 12820]‏ ‏ ‏ 7415‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 3 / 9 / 1361‏

‏حضور محترم مرجع عالی قدر شیعیان، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی،‏‎ ‎‏دامت برکاته، با عرض پوزش از این که اوقات شریف آن حضرت را گرفتم محترماً‏‎ ‎‏سؤالات ذیل را تقدیم می نمایم:‏

‏1. در این جا (امریکا) از طرف دولت امریکا تسهیلاتی برای خانواده های‏‎ ‎‏بی بضاعت یا کم بضاعت فراهم شده که می توانند جهت کمک مالی، ماهانه مبلغی را‏‎ ‎‏دریافت دارند.‏

‏از آن جا که بعضی از خانواده های ایرانی ـ نظیر خانواده این جانب ـ به خاطر داشتن‏‎ ‎‏فرزندی که در امریکا متولد شده، می توانیم از این امکانات استفاده کنیم، در فرم‏‎ ‎‏تقاضای این اعانات که در مورد موقعیت مالی ما سؤال شده بود و همچنین در مورد‏‎ ‎‏مقدار درآمد یا دریافتی ماهانه از پدر و مادر، این جانب مقداری مطالبی گفته بودم که‏‎ ‎‏واقعیت نداشت و درآمد خودمان را کمتر از آنچه احیاناً دریافت می کنیم نوشتم و الآن‏‎ ‎‏چند ماهی است که از این اعانات بهره مند شده استفاده می کنیم.‏

‏خواهشمندم مرقوم فرمایید که این مسأله، چه حکمی دارد و آیا استفادۀ آن جایز‏‎ ‎‏است یا خیر؟ با توجه به این که این مسأله در رابطه با حکومت کفر و به منظور کمک‏‎ ‎‏خرجی برای ما است؟ و اگر جایز نیست، آیا برای مبالغی که تا کنون استفاده کرده ایم،‏‎ ‎‏چه حکمی را الزام می دارید؟‏

بسمه تعالی، شما مجازید ماهانه را دریافت کنید؛ ولی از این به بعد خلاف گویی نکنید.

‏2. از آن جا که در جلسات مذهبی این جا نماز جماعت برقرار است و از طبقۀ محترم روحانیت کسی در‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 766
‏این جا نیست که عهده دار امامت این نمازها باشد، خواهشمندم مرقوم فرمایید که شرایط امام جماعت‏‎ ‎‏برای ما چیست؟ ‏

‏لازم به تذکر است که شرایط مرقومه در رسالۀ شریفۀ احکام کاملاً مشخص نیست. محترماً مرقوم‏‎ ‎‏فرمایید که عدالت مشروطه، چه معنایی دارد؟‏

‏در ضمن آیا اگر کسی حتی یکی دو حرف از حروف قرائت نماز را هم دقیقاً تلفظ نمی کند، صلاحیت‏‎ ‎‏امامت نماز جماعت را ندارد؟‏

‏همچنین اگر کسی کاملاً واجد شرایط فوق نبود، آیا صلاح است به جای نماز جماعت که بسیار تأکید‏‎ ‎‏شده و از نظر وحدت، مورد اهمیت خاصی است، نماز فرادا به جا آوریم؟‏

بسمه تعالی، امام جماعت باید عادل باشد، یعنی گناه کبیره انجام ندهد و بر معاصی دیگر اصرار نکند و قرائت او هم باید درست باشد و در اسلام، نماز جماعت بسیار ارزشمند و مورد سفارش است.

‏3. در این جا خیلی از برادران و خواهران با توجیهات گوناگونی که دارند، از روی دست خارجی ها در‏‎ ‎‏مورد درس آن ها و در حین امتحانات تقلّب می کنند. البته درس را می خوانند ولی مثلاً توجیهاتی از‏‎ ‎‏قبیل چون انگلیسی خوب نمی دانم باید نگاه کنم و یا اگر نگاه نکنم شاید نمرۀ بد بگیرم و در نتیجه‏‎ ‎‏دوباره کلی پول و وقت هدر رود و یا حتی بعضی از درس ها به درد ما نمی خورد و باید ما برداریم و یا‏‎ ‎‏معلمم سخت گیر است و با ایرانی ها خوب نیست و... آیا با توجه به توجیهات بالا این کار اشکال ندارد‏‎ ‎‏و اگر اشکال دارد، حکم این افراد نسبت به شخصی که خودش نمی دانسته و از روی دستش تقلب‏‎ ‎‏شده و به اصطلاح حقش را بدون اجازۀ کس دیگری استفاده کرده چیست؟‏

بسمه تعالی، درس بخوانند و خلاف عمل نکنند.

‏4. آیا قضای نماز شکسته را باید شکسته خواند یا کامل؟‏

بسمه تعالی، باید شکسته بخوانند.

[سؤال 12821]‏ ‏ ‏ 7416‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 10 / 1361‏

‏با سلام و تحیت بر شما رهبر مستضعفان جهان و درود بر رزمندگان اسلام و به‏‎ ‎‏امید پیروزی رزمندگان اسلام بر لشکریان کفر و ظهور عاجل امام زمان عجل الله‌ تعالی‏‎ ‎‏فرجه و سلامتی دائمی جناب عالی تا ظهور ایشان، ان شاء الله‌‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 767
‏این جانب چندین سؤال شرعی داشتم؛ لطفاً جواب دهید تا ان شاء الله‌ بتوانیم در‏‎ ‎‏سرزمین کفر به اجرای دستورات اسلام نائل آییم.‏

‏1. زیاده روی در مصرف و یا مصرف بیهودۀ برق، آب و امثالهم در کشورهای‏‎ ‎‏بیگانه و تحت حکومت کفر چگونه است؛ به طوری که تصور می شود که زیاده روی ما‏‎ ‎‏در آن ها باعث ضرر زدن به کفار می باشد؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست.

‏2. بلاد کبیره چگونه بلادی است؟ یعنی بلاد کبیره با دیگر بلاد، چگونه و تحت چه شرایطی قابل تمییز‏‎ ‎‏از یکدیگر می باشند؟‏

بسمه تعالی، تشخیص آن با عرف است.

‏3. ما افرادی که برای چندین سال به خارج کشور آمده ایم و از وطن خود دور هستیم و قصد این را هم‏‎ ‎‏نداریم که برای همیشه این جا بمانیم، آیا می توانیم برای چندین سال، محلی را که در آن اقامت‏‎ ‎‏گزیده ایم، به عنوان وطن دوم خود حساب بیاوریم؟‏

بسمه تعالی، وطن محسوب نمی شود.

‏4. (سؤال چهارم در حالتی است که جواب سؤال سوم منفی باشد).‏

‏این جانب با تصور این که اقامتی نامحدود ولی نه همیشگی، شرایط وطن دوم را داراست، تا چندی‏‎ ‎‏پیش، نمازهای خود را در شهری که در آن اقامت گزیده ام، بدون قصد ده روز همیشه کامل خوانده ام و‏‎ ‎‏روزه هایم را گرفته ام، حال مسأله آن چگونه است؟‏

بسمه تعالی، نمازهایی که بر خلاف وظیفه خوانده اید و روزه ها را باید قضا کنید.

‏5. کالاهایی هستند که در شرکت های بیمۀ کفار بیمه می باشند، حال آن کالاها بر اثر حوادث از بین‏‎ ‎‏رفته اند. آیا می شود مبلغی بیشتر از ارزش آن کالا از شرکت های بیمه دریافت کرد؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست.

[سؤال 12822]

‏6. دستگاه هایی هستند اتوماتیک که با انداختن پول در آن ها درب آن ها باز می شود‏‎ ‎‏و شخص می تواند به مقدار نامعین، از داخل آن ها روزنامه در بیاورد. آیا جهت‏‎ ‎‏خسارت به کفار و ایادی شیطان بزرگ، به مقدار خیلی ناچیز شما اجازه می دهید که‏‎ ‎‏به‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 768
‏ازای پول یک روزنامه که در داخل دستگاه ریخته شده، مقدار زیادتری از روزنامه‏‎ ‎‏برداشته شود؟‏

بسمه تعالی، اجازه نیست.

‏7. اصلاح موی سر به اندازۀ خیلی کوتاه و یا پوشیدن لباس هایی که مورد جلب توجه دیگران در بلاد‏‎ ‎‏کفر می شود، برای یک مسلمان معتقد به خط شما چگونه است؟‏

بسمه تعالی، طوری عمل نکنند که انگشت نما و موجب وهن باشد.

[سؤال 12823]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1626

‏5. آیا دزدیدن از مغازه یا جایی که گران فروشی و اجحاف می کند درست است؟ و‏‎ ‎‏آیا عمل عده ای که یا برای ضرر زدن به دولت فرانسه که دستش به خون مسلمین‏‎ ‎‏آغشته است و مقادیر هنگفتی به مسلمین بدهکار است یا برای احقاق حقی، تلفن‏‎ ‎‏مجانی می کنند یا اتوبوس مجانی سوار می شوند، صحیح و جایز است و گرفتن حق‏‎ ‎‏بدین ترتیب درست است یا نه؟‏

بسمه تعالی، عمل مزبور جایز نیست.

[سؤال 12824]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2021

‏3. بعضی برادران در این جا از این حقیر خواسته اند تا در بعضی از امتحاناتشان که‏‎ ‎‏تشریف نداشته اند، علی الخصوص ریاضیات، برایشان بروم و امتحان بدهم. آیا جایز‏‎ ‎‏است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، این عمل خلاف است و جایز نیست.

[سؤال 12825]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7415

‏3. در این جا خیلی از برادران و خواهران با توجیهات گوناگونی که دارند، از روی‏‎ ‎‏دست خارجی ها در مورد درس آن ها و در حین امتحانات تقلّب می کنند. البته درس را‏‎ ‎‏می خوانند ولی مثلاً توجیهاتی از قبیل چون انگلیسی خوب نمی دانم باید نگاه کنم و یا‏‎ ‎‏اگر نگاه نکنم شاید نمرۀ بد بگیرم و در نتیجه دوباره کلی پول و وقت هدر رود و یا‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 769
‏حتی بعضی از درس ها به درد ما نمی خورد و باید ما برداریم و یا معلمم سخت گیر‏‎ ‎‏است و با ایرانی ها خوب نیست و... آیا با توجه به توجیهات بالا این کار اشکال ندارد‏‎ ‎‏و اگر اشکال دارد، حکم این افراد نسبت به شخصی که خودش نمی دانسته و از روی‏‎ ‎‏دستش تقلب شده و به اصطلاح حقش را بدون اجازۀ کس دیگری استفاده کرده‏‎ ‎‏چیست؟‏

بسمه تعالی، درس بخوانند و خلاف عمل نکنند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 770