مسائل مستحدثه

حجیت اطمینان

حجیت اطمینان

[سؤال 12814]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 712

‏7. آیا اطمینان مطلقاً حجّت است یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر اطمینان صدق کند حجّت است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 762