مسائل مستحدثه

گدایی کردن

گدایی کردن

[سؤال 12796]‏ ‏ ‏ 7404‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر شریف رهبر انقلاب، امام خمینی، با عرض ادب و احترام‏

‏لطفاً؛ حکم گدایی کردن در اسلام چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر همراه با دروغ و فریب نباشد، حرام نیست اگر چه مکروه است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 754