مسائل مستحدثه

سطح زندگی خانواده مسلمان

سطح زندگی خانواده مسلمان

[سؤال 12793]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5563

‏9. سطح زندگی یک خانواده مسلمان با توجه به زمان حاضر چگونه باید باشد؟‏

بسمه تعالی، حد معیّنی ندارد، ولی مراعات اقتصاد خوب است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 752