مسائل مستحدثه

اختیار عزلت و گوشه ‏گیری

اختیار عزلت و گوشه گیری

[سؤال 12791]‏ ‏ ‏ 7401‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور محترم حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏با عرض معذرت از حضور جناب عالی مولانا و سیدنا و نایب امامنا بالحق،‏‎ ‎‏می خواستم تمنا کنم از محضر مبارکتان که برنامه ای در سیر و سلوک برای این بندۀ‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 751
‏حقیر سراپا تقصیر ارائه بفرمایید و راهی را به این بندۀ گنه کار دور از حق بنمایید. و در‏‎ ‎‏ضمن بفرمایید آیا عزلت در اسلام جایز است؟ و اگر هست، به چه مقدار و چگونه؟ ‏

‏با عرض پوزش و تشکر از حضور پربرکت و معظمتان که مزاحمت نمودم و با‏‎ ‎‏التماس دعا به جانب این منشأ رحمت و منبع فیض پروردگار ـ جلّ جلاله ـ این‏‎ ‎‏عریضه را خاتمه می دهم.‏

بسمه تعالی، برخلاف متعارف بین مسلمین حرکت صحیح نیست.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 752