مسائل مستحدثه

مسابقات ورزشی

مسابقات ورزشی

[سؤال 12722]‏ ‏ ‏ 7371‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 23 / 1 / 1361‏

‏در مشت زنی چهار نوع ضربه وجود دارد؛ در حالی که ده ها و شاید هم بیش از یک‏‎ ‎‏صد نوع دفاع دارد و یک فرد مشت زن باید با به کارگیری انواع مختلف دفاع ها، از‏‎ ‎‏اصابت ضربه به خود جلوگیری نماید که اگر چنین نباشد، نام آن را ورزش نمی توان‏‎ ‎‏گذاشت و با توجه به این که در این ورزش، اصل بر دفاع کردن است و ضربه زدن‏‎ ‎‏نیست، میزان صدمات آن خیلی کمتر از ورزش های توپی و سایر ورزش های انفرادی‏‎ ‎‏رایج در کشور می باشد که آمار بین المللی گواه آن است که یک نسخه از آمار مذکور به‏‎ ‎‏پیوست تقدیم می گردد و ملاحظه می فرمایند که این ورزش از نظر صدمات، در ردۀ‏‎ ‎‏هفتم ورزش های پر خطر قرار دارد؛ در حالی که شش رشتۀ ورزش اول فهرست،‏‎ ‎‏آزادانه در کشور اسلامی ما فعالیت دارند، لکن جوانان علاقه مند به ورزش مشت زنی‏‎ ‎‏که در سطح کشور بیش از ده ها هزار نفر می باشند، از انجام فعالیت ورزشی خود‏‎ ‎‏محروم گردیده اند. ‏

‏و با توجه به این که غرب و شرق و عوامل داخلی آنان برای فریب جوانان متعهد و‏‎ ‎‏مسلمان ما دام های وسیعی گسترده اند، این مسأله مشکل بر جوانان ما گردیده است که‏‎ ‎‏اوقات فراغت خود را در ایام محرومیت از فعالیت ورزشی، صرف چه کاری‏‎ ‎‏می نمایند؟‏

‏اینک با توجه به علاقه مندی خاص حضرت امام به سلامت و تن درستی جوانان،‏‎ ‎‏توأم با فراگیری فرهنگ اسلامی، مستدعی است با مطالعۀ کتابچۀ آیین نامۀ ورزش‏‎ ‎‏مشت زنی آماتور و ضمایم پیوست، در صورت عدم مغایرت با قوانین شرع مقدس،‏‎ ‎‏دستورات مقتضی صادر فرمایند.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 721
بسمه تعالی، اگر دو نفری که مشت زنی می کنند یقین به مواجهه با خطر ندارند، اشکال ندارد.

[سؤال 12723]‏ ‏ ‏ 7372‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏مستدعی است نظر مبارک را در مورد مسابقات اسب دوانی و شرط بندی بیان‏‎ ‎‏فرمایید؟‏

بسمه تعالی، مسابقه اسب دوانی با شرایط شرعیه مانع ندارد.

[سؤال 12724]‏ ‏ ‏ 7373‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی، مدّ ظله، سلام علیکم‏

‏احتراماً؛ همان گونه که مستحضرید ورزش سوارکاری از ورزش های مفید و‏‎ ‎‏سفارش شدۀ اسلام عزیز است و تا حدی این ورزش، پر اهمیت تلقّی شده است که‏‎ ‎‏شرط بندی بر روی مسابقات آن جایز و حلال دانسته شده است. ‏

‏علی هذا با عنایت به رشد نظامات بشری و جوامع ورزشی دنیا طی اعصار گذشته،‏‎ ‎‏خیلی از سیستم ها و علوم جایگزین یکدیگر شده است و جای خود را به مرحلۀ‏‎ ‎‏جدیدی داده اند و مصادیق این امر در ورزش هم وجود دارد. به طور مثال، ورزش‏‎ ‎‏اسب سواری در حال حاضر جز در حد تفریح و ورزش، معنا و انگیزۀ اصلی و‏‎ ‎‏اسلامی آن را ندارد.‏

‏با توجه به این که اسب از مهمترین ابزار و ساز و برگ نظامی صدر اسلام بوده است‏‎ ‎‏و در جهت تقویت بنیۀ رزمی و نظامی جوانان، به این ورزش توجه خاصی شده است‏‎ ‎‏و ما امروزه با پیشرفت فنون و علوم جنگی و تغییر ابزار و آلات و ساز و برگ نظامی‏‎ ‎‏دنیا، اسب جای خود را به تانک، قایق، موتورسیکلت و از این قبیل وسائط داده است و‏‎ ‎‏لذا مستدعی است حضرت عالی بفرمایید که:‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 722
‏1. آیا شرط بندی بر روی مسابقاتی نظیر اتومبیل رانی، موتورسیکلت سواری،‏‎ ‎‏قایقرانی و شنا (با توجه به این که ورزش های شنا، غواصی و قایقرانی از مبانی مهم‏‎ ‎‏آموزش دریانوردی و رزم در دریا می باشد و آموزش این رشته ها در نیروی دریایی‏‎ ‎‏سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معمول است) و دیگر ورزش هایی از این قبیل جایز‏‎ ‎‏است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، امور مزبوره و کلیۀ مسابقات نظیر آن که قابل انتفاع و استفاده در جهاد و دفاع، مفید و مؤثر در تأمین و بالا بردن توان رزمی نیروهای نظامی و انتظامی است، مسابقه در آن امور و تعیین جوایز برای برندگان اشکال ندارد.

[سؤال 12725]

‏2. با توجه به مبانی ذکر شده، اهمیت ورزش سوارکاری نسبت به زمان صدر اسلام‏‎ ‎‏چگونه است؟ و در نظام جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی می تواند داشته باشد؟‏

بسمه تعالی، در زمان حاضر نیز ورزش و مسابقۀ سوارکاری اشکال ندارد.

[سؤال 12726]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3340

‏4. ورزش کونگ فو از نظر شرع اسلام چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، در فرض ضرر فاحش و خطر جایز نیست.

[سؤال 12727]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1671

‏3. دنبال کردن جریانات ورزشی و علاقه مندی به تیم های ورزشی و خوشحال و‏‎ ‎‏ناراحت شدن از پیروزی یا شکست آن ها، که از طرف بعض برادران ارگان ها نیز‏‎ ‎‏اعمال می شود، چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 12728]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7002

‏3. ورزش های بدنی امروزی، مثل توپ بازی (فوتبال) یا والیبال و کریکت و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 723
‏هاکی بازی، که مقصود چیزی غیر از تفریح و راحتی و خوش گذرانی نیست، این چنین‏‎ ‎‏ورزش هایی جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد؛ مگر آن که مستلزم عمل محرّمی باشد.

[سؤال 12729]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7002

‏4. اگر مقصود از این ورزش ها فایدۀ عقلایی باشد ـ مثل ورزش بدن و محکم شدن‏‎ ‎‏و صحت و استواری جسم ـ رجحانی دارد یا فقط جواز؟‏

بسمه تعالی، گذشت که در هر صورت اشکال ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 724