مسائل مستحدثه

آرایش بانوان

آرایش بانوان

[سؤال 12712]‏ ‏ ‏ 7366‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 25 / 3 / 1361‏

‏با سلام و درود فراوان حضور محترم رهبر و مرجع بزرگ شیعیان جهان ‏

‏محترماً؛ به استحضار می رساند که مسأله آرایش زنان، به صورت یک مشکل‏‎ ‎‏لاینحل، همیشه مورد بحث ما است که تا چه حدودی باشد و یا اصلاً نباشد. در مورد‏‎ ‎‏حجاب، در کتاب «مسأله حجاب» استاد مطهری توضیحات کامل داده شده، اما راجع‏‎ ‎‏به آرایش، خصوصاً آرایش مصنوعی از قبیل: گرفتن ابرو، گلگون کردن لب و صورت‏‎ ‎‏و سرمۀ چشم، هیچ گونه دستور صریحی داده نشده و فقط به نقل روایات پرداخته‏‎ ‎‏است، و در آخر فرموده که آقایان و خانم ها باید تابع فتوای مرجع تقلید خودشان‏‎ ‎‏باشند. لهذا از حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی که مرجع تقلید ما است می خواهیم‏‎ ‎‏که به سؤالات زیر، جواب و طریقۀ عمل صریح داده شود. ‏

‏1. به طور کلّی، آرایش (گرفتن ابرو، گلگون کردن صورت و لب، سرمه) در زن و‏‎ ‎‏دختر، به طور جداگانه چگونه است؟ ‏

بسمه تعالی، آرایش مانع ندارد؛ ولی در معرض دید نامحرم قراردادن و نگاه کردن نامحرم حرام است. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 716
[سؤال 12713]

‏2. آیا این که گفته می شود که اگر چهرۀ زن یا دختر، مو داشته باشد حرام است،‏‎ ‎‏صحیح است؟‏

بسمه تعالی، اصل ندارد، ولی اگر در زن شوهردار موجب نفرت شوهر باشد، واجب است اصلاح کند. 

[سؤال 12714]‏ ‏ ‏ 7367‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران و با سلام به همۀ شما برادرانی که در آن‏‎ ‎‏دفتر خدمت می کنید.‏

‏می خواستم چند مسأله شرعی را که از دانستن آن ناآگاه هستم، از دفتر آن امام‏‎ ‎‏بزرگوار بپرسم و جواب صحیح را بدانم و مسائل از قرار زیر می باشد.‏

‏1. آیا مو و ابرو رنگ کردن گناه دارد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد با حفظ از نامحرم.

‏2. اگر از زنی عکس بی حجاب بیندازیم و آن را به عکاس مرد بدهیم ظاهر کند گناه دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر ظاهرکننده زن را نشناسد، بدون مفسده مانع ندارد.

[سؤال 12715]‏ ‏ ‏ 7368‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏ضمن عرض سلام و آرزوی موفقیت برای همۀ شما خدمتگزاران به اسلام، تقاضا‏‎ ‎‏می شود سؤالات زیر را به حضور امام برده تا این جانب را در این موارد مطلع گردانند:‏

‏1. اصلاح صورت (کندن موی صورت و ابرو) که در میان خانم ها معمول است، با‏‎ ‎‏توجه به این که با تحمل درد همراه است، آیا جایز است؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

‏2. آیا به ماشین خمس تعلق می گیرد؟‏

بسمه تعالی، اگر جزو مایحتاج زندگی محسوب می شود خمس ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 717
‏3. آیا پولی که به بانک واریز گردیده جهت تشرّف به حج، آیا خمس تعلق می گیرد؟‏

بسمه تعالی، اگر قبلاً مستطیع بوده و رفتن به حج واجب منوط به باقیماندن پول در بانک است خمس ندارد وگرنه خمس دارد.

‏4. اگر در گذشته نمازْ قصر بوده ولی بر اثر عدم اطلاع، به صورت کامل خوانده شده، باید اعاده گردد یا‏‎ ‎‏خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر نمی دانسته که وظیفۀ مسافر قصر است و تمام خوانده، نماز صحیح است.

[سؤال 12716]‏ ‏ ‏ 7369‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 13 / 2 / 1361 ‏

‏حضور مستطاب آیت الله‌ العظمی امام خمینی‏

‏محترماً؛ پس از سلام، خانمی هستم که شغلم آرایشگری و مخصوص بانوان‏‎ ‎‏مسلمان و با حجاب در محیطی محفوظ می باشد. خواهشمند است نظر مبارکتان را در‏‎ ‎‏مورد درآمد حاصله اعلام فرمایید.‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال، اشکال ندارد و درآمد حاصله حلال است.

[سؤال 12717]‏ ‏ ‏ 7370‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. آیا عطر زدن برای زن اشکال دارد یا نه؟ اگر بوی خوش را مردی نامحرم‏‎ ‎‏استشمام کند، در صورتی که منظور زن از عطر زدن این نبوده که آن مرد استشمام کند و‏‎ ‎‏آن بوی خوش را بفهمد. ‏

بسمه تعالی، اگر فتنه و مفسده ای بر آن مترتب نشود اشکال ندارد، ولی احتیاط نماید.

‏2. آیا اشکال دارد که دست از مچ به پایین پیدا باشد یا گردی صورت، یا این که زن در این دو مورد آزاد‏‎ ‎‏است؟ آیا چنین مسأله ای درست است که بهتر است زن این ها را هم بپوشاند یا این که پوشیده نشدن‏‎ ‎‏آن ها اشکال ندارد؟‏

بسمه تعالی، پوشاندن گردی صورت و مچ دست واجب نیست مگر آن که باز بودن موجب فتنه و مفسده باشد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 718
‏3. آیا لباس های گشادی که به نام مانتوی اسلامی زن ها می پوشند حجاب محسوب می شود یا نه؟ یا‏‎ ‎‏این که حتماً باید چادر باشد یا چادر بهتر است؟‏

بسمه تعالی، هر لباسی که بدن زن را از نامحرم بپوشاند کفایت می کند، اگرچه مراعات چادر بهتر است.

‏4. آیا حضرت امام کار کردن زن را در محیط هایی که مردها هستند، مجاز می دانند یا نه؟ یا این که‏‎ ‎‏می گویند اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، با مراعات حجاب کامل اشکال ندارد.

‏5. اگر انگشتری در دست زن باشد و مثلاً دست او را مردی نامحرم ببیند، این انگشتر زینت به حساب‏‎ ‎‏می آید و باید مخفی گردد؟‏

بسمه تعالی، احتیاطاً انگشتر را مخفی سازد.

‏6. اگر زنی ابرویش را برداشته باشد، آیا این زینت به حساب می آید و این ابرو باید پوشیده شود؟‏

بسمه تعالی، اگر عرفاً زینت محسوب نشود و مفسده ای در بین نباشد پوشاندن واجب نیست.

[سؤال 12718]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7365

‏2. آیا ناخن بلند کردن خانم ها از نظر اسلام اشکال دارد یا ندارد؟‏

بسمه تعالی، اگر مانع از غسل و وضو نباشد و فساد نداشته باشد اشکال ندارد.

[سؤال 12719]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7357

‏3. چندی پیش کتابی خواندم و در یکی از صفحه های آن حدیثی از یکی از‏‎ ‎‏امامان علیهم السلام بود که نوشته بودند: در روز قیامت، سه طایفه اند که خداوند با آن ها تکلّم‏‎ ‎‏نمی کند. یکی، آن ها که موی صورت خود را می کنند و دوم، آن هایی که استمناء‏‎ ‎‏می کنند و سومی را یادم نیست و شما این را می دانید که یکی از آرایش های زنان،‏‎ ‎‏برداشتن موی صورت خود است. می خواستم بدانم منظور از این حدیث، زنان هستند‏‎ ‎‏یا مردان؟‏

بسمه تعالی، آرایش به نحو مزبور حرام نیست، مگر آن که فساد داشته باشد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 719
[سؤال 12720]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7006

‏15. کسی که شغل او آرایشگری است می تواند خانم های بی حجاب را نیز آرایش‏‎ ‎‏کند؟ آیا پول او حلال است؟‏

بسمه تعالی، از آرایش زنان بی حجابی که خود را از نگاه نامحرم نمی پوشانند، باید خودداری کند.

[سؤال 12721]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 218

‏6. آرایش کردن زن در مجلس زنانه چگونه است؟‏

بسمه تعالی، اگر مفسده نداشته باشد اشکال ندارد. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 720