مسائل مستحدثه

مشورت با بانوان

مشورت با بانوان

[سؤال 12711]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 646

‏8. در خیابان فدائیان اسلام تهران نوشته هایی به این مضمون هست از قول رسول‏‎ ‎‏اکرم صلی الله علیه و آله وسلم که از زن فرمان مبرید که هلاک می شوید آیا این عبارت درست است یا نه؟‏‎ ‎‏و اگر درست است با این فرمود‏‏ۀ‏‏ شما که مرد از دامن زن به معراج می رود چطور‏‎ ‎‏می شود؟ ثانیاً: در این زمان از انقلاب که منافقین و ضد انقلاب و خلاصه کسانی که به‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 715
‏انقلاب اسلامی ایمان ندارند و مرتب در پی فرصتی هستند مسأله ای را عنوان کنند و از‏‎ ‎‏آن به ضرر طبقه ای از اسلام علم کنند مانند همین مسأل‏‏ۀ‏‏ فوق آیا این طور نوشته ها‏‎ ‎‏جایز است و اگر جایز نیست چرا بعضی این کارها را می کنند و آیا برایشان مقرراتی‏‎ ‎‏نیست؟‏

بسمه تعالی، امثال مطلب فوق یک دستور اخلاقی به حساب نوع است و موارد مختلف است و منافات با ارزش و احترام زن ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 716