مسائل مستحدثه

قمه زدن

قمه زدن

[سؤال 12589]‏ ‏ ‏ 7295‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏خدمت مسئولین محترم دفتر امام خمینی، دام عزه، با عرض سلام و تشکر،‏‎ ‎‏خواهشمند است نظر و فتوای امام خمینی را در مورد برنامه هایی مثل قمه زنی و با بدن‏‎ ‎‏برهنه در انظار عمومی سینه زدن، بفرمایید.‏

بسمه تعالی، در شرایط و اوضاع کنونی از قمه زدن خودداری شود و عزاداری و سینه زدن مانعی ندارد.

[سؤال 12590]‏ ‏ ‏ 7296‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی  ‏ ‏ 18 / 9 / 1358‏

‏محضر مبارک مرجع عالی قدر، حضرت آیت الله‌ العظمی جناب حاج آقا روح الله‌‏‎ ‎‏الموسوی الخمینی، دام ظله العالی‏

‏اخیراً مشاهده می شود بعضی به اسم مسلمان آگاه و مسئول، از آوردن پرچم و نخل‏‎ ‎‏و علمات و طوق و جریده در مراسم سوگواری خامس آل عبا و ائمه اطهار علیهم السلام به‏‎ ‎‏عنوان این که خرافات و بدعت است ممانعت نموده و همچنین به سینه زنی و‏‎ ‎‏زنجیرزنی و قمه زنی و شبیه خوانی و تعزیه خوانی ایراد می کنند. آیا به نظر‏‎ ‎‏حضرت عالی موارد مذکور شرعاً جایز و در مراسم مذهبی و شعائر سنتی ـ کما فی‏‎ ‎‏السابق ـ باید اجرا گردد یا خرافات و خلاف شرع است که باید ترک شود. ‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، در وضع موجود قمه نزنند و شبیه خوانی، اگر مشتمل بر محرمات و موجب وهن مذهب نباشد مانع ندارد؛ اگرچه روضه خوانی بهتر است و عزاداری برای سید مظلومان از افضل قربات است. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 654
[سؤال 12591]‏ ‏ ‏ 7297‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 14 / 8 / 1358‏

‏محضر مقدس زعیم بزرگوار جهان اسلام، رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی ایران،‏‎ ‎‏امام خمینی، دامت برکاته، پس از سلام و امید موفقیت آن رهبر عظیم الشأن به عرض‏‎ ‎‏می رسانیم:‏

‏این جانبان همه ساله به یاد حضرت ابا عبد الله‌ علیه السلام روز عاشورا تیغ یا قمه بر سر‏‎ ‎‏خود می زنیم، البته خون هم کم یا زیاد از سرمان می آید؛ آیا این کار خوب است یا‏‎ ‎‏خیر؟ ما پیرو و تابع آن رهبر بزرگوار هستیم. ‏

بسمه تعالی، با وضع کنونی این عمل را نکنند. 

[سؤال 12592]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1647

‏5. آیا قمه زدن و زنجیر زدن در ایام عزاداری امام حسین علیه السلام صحیح است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، از قمه زدن در وضع کنونی خودداری شود و عزاداری به نحو مرسوم مانع ندارد.

[سؤال 12593]‏ ‏ ‏ 7298‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏قمه زدن در عزای حضرت امام حسین علیه السلام جایز است یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر موجب ضرر نباشد مانع ندارد، ولی در این زمان، این عمل نشود.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 655