مسائل مستحدثه

خرید و فروش اسلحه

خرید و فروش اسلحه 

[سؤال 12443]‏ ‏ ‏ 7191‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏این جانب در زمان قدیم یک قبضه سلاح مجاز شکاری داشتم که چندی قبل‏‎ ‎‏پروانه حمل آن را به کمیته انقلاب دزفول تحویل و رسید دریافت نمودم. حال آیا‏‎ ‎‏می توانم سلاح مذکور را به پسرم که یک فرد انقلابی است انتقال دهم یا نه؟‏

بسمه تعالی، باید با اجازۀ دولت اسلامی باشد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 580
[سؤال 12444]‏ ‏ ‏ 7192‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 30 ذی الحجة الحرام 1401 ق‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی، نایب الامام، امام خمینی، دام ظله العالی‏

‏پس از تقدیم سلام؛ معروض می شود که دربارۀ بعضی از مسائل به اشکال‏‎ ‎‏برمی خوریم؛ الحال مسائل خدمتتان نوشته می شود، تقاضا داریم جواب مرقوم بفرمایید:‏

‏1. فروختن سلاح در این زمان به مردم ناشناس چه صورت دارد؟ و آیا فروختن‏‎ ‎‏سلاح به کسانی که فقط برای حفظ خود و اموال خود و یا احتیاطاً برای دفاع از منطق‏‏ۀ‏‎ ‎‏خود خرید می نمایند فرق دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، بدون مراعات مقررات دولت اسلامی جایز نیست.

‏2. اجناسی که از راه غیر مجاز از قبیل پارچه و چایی و شکر و کفش وارد کشور می نمایند، خرید و‏‎ ‎‏فروش این اجناس جایز است یا نه؟‏

بسمه تعالی، موقوف است به اجازۀ دولت اسلامی.

‏3. کارگر و کسان دیگر که در خارج کشور می روند روپیه می دهند به صرّاف و غیر، و در عوض تومان‏‎ ‎‏ایرانی می گیرند و می آورند در کشور ایران، این قبیل معامله صحیح است؟ و آیا تصرّف در آن جایز‏‎ ‎‏می باشد یا نه؟‏

بسمه تعالی، تخلف از مقررات دولت اسلامی جایز نیست.

[سؤال 12445]

‏4. اشخاص کشاورزی، که می روند از مسئولین امور، تراکتور را به قیمت معیّن‏‎ ‎‏خرید می نمایند، و همچنین افراد دیگری که کشاورز نیستند و به نام کشاورز تراکتور‏‎ ‎‏خرید می نمایند، آیا فروختن آن به قیمت دو برابر یا زیادتر جایز هست یا خیر؟ و اگر‏‎ ‎‏جایز نباشد خبر دادن به مسئولین برای دیگران لازم است یا نه؟‏

‏ضمناً شنیده می شود که بعضی افراد از منطقه پول به خارج کشور می برند برای‏‎ ‎‏آوردن اجناس و شاید در ضمن تفنگ و فشنگ هم آورده شود آیا اطلاع دادن به‏‎ ‎‏مقامات لازم است یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر عمل آن ها خلاف مقررات است اطلاع داده شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 581
[سؤال 12446]‏ ‏ ‏ 7193‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 11 محرم 1402 ق‏

‏محضر محترم مرجع تقلید، حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین استاد‏‎ ‎‏الفقهاء والمجتهدین، رئیس ملت و دین، اشرف الحاج، حاج سید روح الله‌ الموسوی‏‎ ‎‏الخمینی دامت برکاته‏

‏ضمن عرض ادب و تواضع، خواهان پیروزی اسلام و مسلمین هستم؛ لذا از معظم‏‎ ‎‏له استدعا می شود به سؤال ذیل پاسخ دهید.‏

‏نظر به این که جناب عالی خرید و فروش اسلحه را تحریم نموده اید؛ آیا می شود با‏‎ ‎‏کسب مجوز از سپاه پاسداران کلت خریداری نمایم؟ بنده عضو سپاه هستم و کلت‏‎ ‎‏برایم ضروری است. والسلام‏

بسمه تعالی، تابع مقررات است و اگر خلاف مقررات نباشد با اجازۀ مسئولین مربوطه مانع ندارد.

[سؤال 12447]‏ ‏ ‏ 7194‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 6 / 1361‏

‏با درود به رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی، و طلب پیروزی سپاه حق بر‏‎ ‎‏باطل، معروض می دارد: این جانب در اول پیروزی انقلاب ـ طبق فرمود‏‏ۀ‏‏ امام ـ برای‏‎ ‎‏حفظ روستا و خان‏‏ۀ‏‏ خود، یک عدد تک لول مستعمل شکاری خریداری نموده و برای‏‎ ‎‏حفظ آبادی خود، تمام شب ها پاسداری، و با سایر مردم همکاری نموده ام، مخصوصاً‏‎ ‎‏در مدت دو ماهی که پاسگاه ژاندارمری در این روستا وجود نداشت. چندین مرتبه از‏‎ ‎‏پاسگاه ژاندارمری محل، تقاضای جواز نموده ام و هنوز هم ـ خدا می داند ـ مبلغی از‏‎ ‎‏وجه اسلح‏‏ۀ‏‏ مذکور را مقروض و بدهکارم. لذا از آن مؤسس‏‏ۀ‏‏ دینی و قانونی، تقاضای‏‎ ‎‏کسب تکلیف می نمایم که آیا اسلح‏‏ۀ‏‏ مزبور را تحویل بدهم و یا در نزد خود نگهداری‏‎ ‎‏نمایم؟‏

بسمه تعالی، باید به مسئولین مراجعه، و طبق مقررات رفتار نمایید.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 582