مسائل مستحدثه

تخلف از مقررات دولتی

تخلف از مقررات دولتی

[سؤال 12377]‏ ‏ ‏ 7160‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 16 / 9 / 1361 ‏

‏حضور محترم رهبر کبیر و عظیم الشأن انقلاب اسلامی ایران، بزرگ مرجع عالم‏‎ ‎‏تشیع، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏پس از عرض ارادت و سلام خدمت رهبریت معظم جمهوری اسلامی ایران،‏‎ ‎‏تقاضامندیم جواب شرعی دو سؤال زیر را مرقوم فرمایید: ‏

‏1. دولت جمهوری اسلامی ایران برای هر ماشینی که کارخان‏‏ۀ‏‏ اتومبیل سازی تولید‏‎ ‎‏می کند، نرخی را تعیین نموده که مسئولین کارخانه به همان نرخ در معرض فروش‏‎ ‎‏بگذارند. لکن مسئول مذکور، ماشین صفر کیلومتر را در بازار آزاد بدون اطلاع دولت‏‎ ‎‏به دو برابر قیمت تعیین شده به مزایده می گذارد و در روزنامه آن را مستعمل و اسقاطی‏‎ ‎‏درج می نماید. آیا حقوق کارگران این کارخانه ـ که از همان پول، حقوق و دستمزد‏‎ ‎‏دریافت می نمایند ـ حلال است یا حرام؟ ‏

بسمه تعالی، دروغ گفتن و تخلف از مقررات دولت اسلامی جایز نیست، ولی حقوق دریافتی برای کارگران حلال است. 

‏2. کارمند و یا کارگر کارخانه یا شرکتی که همیشه از اول سپیده صبح باید از منزل خود خارج شود تا در‏‎ ‎‏موعد مقرر سرکار حاضر باشد و الاّ از طرف مسئول، مؤاخذه می شود و در صورت تکرار اخراج‏‎ ‎‏می گردد. قبل از سپیده صبح احتیاج به غسل دارد و پیش از صبح وسیلۀ غسل برای وی فراهم نیست.‏‎ ‎‏مشخص فرمایید: آیا همین مقدار ضرورت، مجوز تیمم هست یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، تیمم بدل از غسل مجزی است. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 552
[سؤال 12378]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7234

‏5. آیا به هنگام سفر به خارج از کشور، اگر ما سوغاتی از آن جا بخریم ـ مثل پارچه،‏‎ ‎‏لباس و چیزهایی برای مصارف شخصی مان ـ که در ایران گران است و یا پیدا‏‎ ‎‏نمی شود، جایز است؟‏

بسمه تعالی، مقداری که از طرف دولت اسلامی اجازه داده می شود، جایز است.

[سؤال 12379]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3628

‏2. آیا می توان برای ایجاد سوله (ساختمان فلزی کارگاه) جهت تولید بیشتر که به‏‎ ‎‏تأیید مقامات وزارتخان‏‏ۀ‏‏ مربوطه نیز رسیده، جهت اخذ پروانه، به شهرداری مراجعه‏‎ ‎‏نکرد؟ چون آن قدر ضوابط دست و پا گیر دارد که احتمال مخالفت صریح نیز می رود؛‏‎ ‎‏علی رغم نیاز کشور در این مقطع حساس، جهت توسع‏‏ۀ‏‏ سریع صنایع.‏

بسمه تعالی، باید مقررات، مراعات شود.

[سؤال 12380]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5117

‏3. در عرف بازار، جواز هر صنف دارای قیمت نسبتاً خوبی می باشد. آیا برای‏‎ ‎‏صدور جواز کسب، نمایندگان منتخب صنف مجاز هستند مبلغی را مطالبه نمایند و‏‎ ‎‏مبلغ مذکور را به حساب اتحادیه واریز نمایند؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات دولت اسلامی است و خارج از حدود مقررات، حق ندارند از کسی چیزی مطالبه کنند.

[سؤال 12381]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5117

‏4. آیا نمایندگان منتخب صنف مختارند از ادام‏<