مسائل مستحدثه

قوانین و مقررات گمرک

قوانین و مقررات گمرک

[سؤال 12366]‏ ‏ ‏ 7151‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 11 / 2 / 1363 ‏

‏محضر مبارک آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله، به عرض می رساند:‏

‏قانونی را مجلس شورای اسلامی تصویب نموده که اجاز‏‏ۀ‏‏ فروش اجناس متروکه‏‎ ‎‏در گمرک را به نظر حاکم شرع موکول نموده است و شورای محترم عالی قضایی نیز‏‎ ‎‏این مسئولیت را برعهده این جانب گذاشته است. لذا از محضر مبارک استدعا دارد‏‎ ‎‏تکلیف بنده را ـ که مقلد آن حضرتم و رأی مبارکتان را باید عمل کنم ـ با پاسخ به‏‎ ‎‏سؤالات زیر روشن فرمایید. قبلاً باید به عرض برسانم که این مصوبه کلی است و‏‎ ‎‏جزئیاتی بیان نشده است که احتمال برود با اعلام نظر مبارک، قسمتی از قانون مورد‏‎ ‎‏عمل واقع نمی شود. سؤالات بدین شرح است:‏

‏1. قسمتی از این اموال از مسافرینی گرفته می شود که مثلاً کارگران ایرانی خارج از‏‎ ‎‏کشور هستند و آنان را بین دو امر مخیر می کنند: یک: برگرداندن جنس به خارج کشور‏‎ ‎‏(مرجوع کردن)؛ دو: پس از انقضای مدت چهار ماه در اختیار دولت قرار بگیرد. حال‏‎ ‎‏با این وصف که خود کارگران اقدام به خارج کردن جنس نمی کنند و قانون گمرک هم‏‎ ‎‏اجازه نمی دهد جنس را به کارگران در داخل بدهند، تکلیف چیست؟ اگر اجاز‏‏ۀ‏‎ ‎‏فروش داده نشود این جنس در انبار می ماند و فاسد می شود، ولی به دست صاحبش‏‎ ‎‏نخواهد رسید. ‏

‏2. کسانی در اواخر رژیم منحوس پهلوی یا اوایل انقلاب، اقدام به وارد کردن‏‎ ‎‏اتومبیل کرده اند و اکنون حاضرند گمرکی و تمام مالیات را بپردازند، اما قانون گمرک‏‎ ‎‏می گوید: باید تمام مالیات به اضاف‏‏ۀ‏‏ جریمه گرفته شود، اتومبیل را هم ما اجاز‏‏ۀ‏‏ فروش‏‎ ‎‏دهیم. در این مورد نیز ارشاد فرمایید. ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 544
بسمه تعالی، آنچه را مجلس شورای اسلامی تصویب کرد و شورای نگهبان نیز تأیید نمود، بدان عمل نمایید. ان شاء الله‌ موفق باشید. 

[سؤال 12367]‏ ‏ ‏ 7152‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 14 / 9 / 1358‏

‏محترماً؛ به عرض می رسانم که اخیراً ادار‏‏ۀ‏‏ گمرک مبادرت به حراج اموال مردم‏‎ ‎‏کرده که اشخاصی هم خریداری می کنند. خواهشمند است از نظر شرع این مسأله را‏‎ ‎‏برای این جانب روشن فرمایید. در زمان طاغوت خرید این نوع کالا را حرام‏‎ ‎‏می دانستیم و حالا که حکومت اسلامی می باشد وجوه فروش این اجناس به بیت المال‏‎ ‎‏می رود، آیا خریدش اشکال شرعی دارد یا خیر؟ و اگر اشکال دارد، دستور فرمایید که‏‎ ‎‏حراج نشود. ‏

بسمه تعالی، چنانچه با مراعات موازین شرعیه و مقررات دولت اسلامی باشد مانع ندارد.

[سؤال 12368]‏ ‏ ‏ 7153‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 20 / 7 / 1360‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام بقاؤه‏

‏احتراماً؛ اموالی در گمرکات ایران طبق تصویب نامه شورای انقلاب، تحویل‏‎ ‎‏متروکات می شود که این اموال به علت تأخیر خروج از گمرک، عنوان متروکه بودن‏‎ ‎‏پیدا می کند. آیا کمیته امداد مجاز می باشد طبق ضوابط اموال متروکه، از این اموال‏‎ ‎‏جهت کمک به مستضعفین و یا واگذاری به نهادهای دیگر استفاده نماید یا خیر؟‏

‏طول عمر شریف آن امام بزرگوار را از درگاه احدیت تقاضامندیم.‏

بسمه تعالی، اگر به صاحبان اجناس ابلاغ می شود و در موعد مقرّر اگر مراجعه نکردند بابت طلب دولت به حساب انبارداری یا حساب های دیگر ضبط می شود، با مراعات مقررات دولت اسلامی مانع ندارد. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 545
[سؤال 12369]‏ ‏ ‏ 7154‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله العالی ‏

‏طبق قوانین و مقرّرات موجود در گمرک، ورود و خروج بعضی از کالاها ممنوع‏‎ ‎‏می باشد، و چنانچه فردی اقدام به ورود و یا خروج این نوع کالاها نماید، کالای‏‎ ‎‏مربوطه ضبط، و از صاحب کالا نیز جریمه ای اخذ می شود، که از بابت این جریمه،‏‎ ‎‏مبلغی به عنوان حق الکشف به کاشف و مخبر و دوائر مربوطه پرداخت می شود. آیا‏‎ ‎‏دریافت حق الکشف جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر مطابق مقررات دولت اسلامی چنین عملی می شود، اشکال ندارد. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 546