مسائل مستحدثه

قانون کار و دستمزد کارگران

قانون کار و دستمزد کارگران

[سؤال 12362]‏ ‏ ‏ 7148‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور محترم رهبر انقلاب امام خمینی، ضمن عرض سلام به رهبر عالی قدر‏

‏این جانب ساکن تهران می باشم. طی این نامه می خواستم از رهبر عالی قدر سؤال‏‎ ‎‏کنم: ما یک عده کارگر گرمابه هستیم. از اول فروردین ماه سال 1358، قانونی تصویب‏‎ ‎‏شد که وزارت کار حقوق هر کارگر را روزانه 7 / 56 تومان برای 8 ساعت کار در روز‏‎ ‎‏تعیین کرد. حالا طبق این قانون وزارت کار، نماینده های ما آمده اند از کارفرما گرفته و‏‎ ‎‏به ما داده اند. قبلاً در تمام روز 25 الی 30 تومان حقوق ما بود. حالا کارفرما می گوید به‏‎ ‎‏این حقوق که روزی 7 / 56 تومان می باشد، راضی نیستم و می گوید زیاد است. هر‏‎ ‎‏کارگر به مدت 12 سال در این کارگاه ها کار کرده است. کار دیگری نداریم، اما‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 541
‏می خواهیم سؤال کنیم که آیا این مطالب فوق که کارفرما گفته، صحیح است یا خیر؟‏‎ ‎‏حقوق اضافه را از فروردین ماه گرفته اند و به ما داده اند. ما می خواهیم ببینیم، آیا به ما‏‎ ‎‏می رسد یا نه؟‏

بسمه تعالی،لازم است نرخ مقرّر دولت اسلامی مراعات شود و اگر کارفرما رضایت نمی دهد، کارگران می توانند کار را ترک کنند تا کارفرما راضی شود و نسبت به کار مزدی که اضافه داده شده رضایت کارفرما را تحصیل کنند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 542