مسائل مستحدثه

تصرف اموال گروه‏ های معاند و فراری

تصرف اموال گروه های معاند و فراری

[سؤال 12358]‏ ‏ ‏ 7144‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی ‏

‏آن عده از افراد کومله و دموکرات که از شهرهای خود فرار کرده اند و به کوه ها رفته‏‎ ‎‏و با دولت جمهوری در حال جنگ هستند، خانه های آن ها را بسیج متصرف شده اند و‏‎ ‎‏از باغات آن ها استفاده می کنند، نماز در این خانه ها و استفاده از میوه باغات چه‏‎ ‎‏حکمی دارد؟ جواب مسأله را مرقوم فرمایید. بقای حضرتت آرزوی تمام مستضعفین‏‎ ‎‏جهان است.‏

بسمه تعالی، بستگی به مقررات حکومت اسلامی دارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 538
[سؤال 12359]‏ ‏ ‏ 7145‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با درود بر منجی مستضعفین عالم امام مهدی (عج) و نایب بر حقش امام خمینی و‏‎ ‎‏شهیدان و معلولین و مجروحین جنگ و انقلاب خونین اسلامی و با درود بر شما‏‎ ‎‏برادران خدمتگزار اسلام در دفتر امام.‏

‏با پیدا شدن چند مسأله برای این جانب بر آن شدم تا نامه ای به دفتر امام بنویسم و‏‎ ‎‏در این رابطه از دفتر امام نظرخواهی کنم. ‏

‏1. آیا جایز است وقتی که لانه های تیمی منافقین کشف می شود از وسایل آن ها به‏‎ ‎‏نفع شخصی استفاده شود؟‏

بسمه تعالی، باید طبق مقررات دولت اسلامی عمل نمایند.

‏2. آیا جایز است عکس هایی که توسط اشخاص کشیده می شود و نام امامان معصوم به آن ها گذاشته‏‎ ‎‏می شود و مانند بت پرستش می شوند در حالی که توسط خود انسان کشیده شده در اتاق منازل نصب‏‎ ‎‏شود؟‏

بسمه تعالی، به منظور تجلیل از مقام امامت یا تبرّک مانع ندارد و بت پرستی نیست.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 539