مسائل مستحدثه

انعام دادن برای تسریع در امور

انعام دادن برای تسریع در امور

[سؤال 12300]‏ ‏ ‏ 7101‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 17 / 12 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران، احتراماً؛ به عرض می رساند:‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 506
‏در حالی که کشورهای صادر کنند‏‏ۀ‏‏ نفت، کوشش در گرفتن بازار نفت جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران دارند؛ این جانب و شرکا در خارج از کشور اقدام به بازاریابی برای‏‎ ‎‏فروش نفت ایران می نماییم که این کار خود به تداوم انقلاب اسلامی و رفاه و آسایش‏‎ ‎‏ملت بزرگ ایران کمک می نماید که وظیفه شرعی و دینی خود می دانیم. خریداران در‏‎ ‎‏قبال خدماتی که این جانب و شرکا انجام می دهیم طبق عرف بین المللی مبلغی به عنوان‏‎ ‎‏حق العمل و حق نمایندگی به این جانب و شرکا پرداخت می نمایند که مبلغ مذکور‏‎ ‎‏مربوط به بودجه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و فقط از طرف خریدار‏‎ ‎‏پرداخت می گردد. ضمناً این جانب و شرکای ایرانی هیچ کدام دارای شغل دولتی‏‎ ‎‏نمی باشیم. مستدعی است اعلام فرمایند دریافت وجه مزبور چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، چنانچه از طرف دولت اسلامی منعی از گرفتن چنین پولی نباشد، اشکال ندارد. 

[سؤال 12301]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1796

‏4. در قبل از انقلاب اسلامی، جهت ترخیص کالا مبالغی به عنوان انعام داده می شد.‏‎ ‎‏در حال حاضر اگر این مبلغ پرداخت نشود، کالا را دیر ترخیص نموده و با مشکلات‏‎ ‎‏زیادی روبه رو می نمایند. آیا ادام‏‏ۀ‏‏ این انعام از لحاظ شرعی صحیح است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، با مراعات رضایت صاحب پول و مقررات دولت اسلامی مانع ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 507