مسائل مستحدثه

اطاعت از مسئولین و ولایت اداری

اطاعت از مسئولین و ولایت اداری

[سؤال 12295]‏ ‏ ‏ 7098‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی دامت برکاته، پس از تقدیم عرض سلام و آرزوی توفیق پیروی آن رهبر عظیم‏‎ ‎‏الشأن، بر مبنای مسائلی که در جامعه مان می گذرد لازم دانستیم از محضر مبارک آن‏‎ ‎‏رهبر بزرگ طلب فتوای مورد ذیل را بنماییم:‏

‏در جامعه از طرف مسئولین ادارات هرگاه حرکتی خلاف حق و قسط اسلامی و‏‎ ‎‏قانون و دستورات آن رهبر عظیم الشأن انجام می گیرد و مورد سؤال افراد متعهد و‏‎ ‎‏کارمندان دلسوز وابسته به آن اداره قرار می گیرند که چرا در این مورد بر خلاف حق و‏‎ ‎‏قسط و قانون عمل نموده اید از طرف مسئولان و یا افراد نزدیک به آن ها این مسأله‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 504
‏عنوان می گردد که این گونه برخوردها با مسئولین بر خلاف ولایت اداری است و چون‏‎ ‎‏ولایت اداری به ولایت فقیه و ولایت امام و پیغمبر و خدا ختم می شود پس فرد‏‎ ‎‏معترض که از طریق قانون و پیروی دستورات آن رهبر اعتراض خود را به مسئولین‏‎ ‎‏اعلام داشته است کافر و ملحد است، خواهشمند است نظریه شریف را در این مورد‏‎ ‎‏اعلام فرمایید. والسلام‏

بسمه تعالی، ولایت اداری در اسلام نیست و کارمندان و مسئولین در ادارات فقط مسئولیت دارند که بر طبق مقررات اداره و دولت اسلامی عمل کنند و ولایتی بر کسی و چیزی ندارند و اگر بر خلاف موازین شرعی یا قانونی عمل نمایند دیگران می توانند بدون ایجاد هرج و مرج و فساد به آنان تذکر دهند.

[سؤال 12296]‏ ‏ ‏ 7099‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏آیا مأمورین شاغل در امور اداری جمهوری اسلامی می توانند بر مبنای سلسله‏‎ ‎‏مراتب اداری که منتهی به ولی امر می شود، به عنوان ولایت اداری، در اموری که خارج‏‎ ‎‏از مسئولیت و ضوابط و مقررات مربوط‏‏ۀ‏‏ آن ها است، تصرف و عمل نمایند؟ ‏

بسمه تعالی، ولایت اداری در شرع نیست و هر کس هر مسئولیتی دارد، باید در حدود مقررات آن مسئولیت عمل کند. 

[سؤال 12297]‏ ‏ ‏ 7100‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 21 / 5 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی، دامت برکاته ‏

‏پس از سلام و دعای خیر برای آن امام و پدر عزیز و بزرگوار و آرزوی طول عمر،‏‎ ‎‏لطفاً نظر خویش را در این مورد بیان دارید.‏

‏مدیر کل آموزش و پرورش منطقه ای یا رئیس اداره ای از یکی از اعضای آن اداره‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 505
‏می خواهد که کاری را بپذیرد و انجام دهد. آن شخص تا چه اندازه وظیفه شرعی دارد‏‎ ‎‏آن کار را انجام دهد یا فرمان مسئول برتر را انجام دهد؟ اگر آن دستور را اطاعت نکند‏‎ ‎‏چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، کارمند موظف است در امور اداری از دستورات مسئولین مربوطه طبق مقررات دولت اسلامی اطاعت کند.

[سؤال 12298]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6844

‏3. اطاعت از مسئولین امر جمهوری اسلامی که بعضی از قوانین گذشته را اجرا‏‎ ‎‏می نمایند که صددرصد مخالف نظر فقهی و اسلامی می باشد، آیا در اجرای این‏‎ ‎‏قوانین، باز هم در حال فعلی، متابعت از آن لازم است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، رعایت مقررات دولت اسلامی لازم است و اگر مطلبی خلاف شرع باشد، دولت باید از طرق قانونی اقدام به تصحیح آن بر طبق ضوابط شرعی نماید.

[سؤال 12299]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7068

‏7. آیا مقامات اداری، مانند رئیس و مدیر کل و استاندار شرعاً می توانند در مواردی‏‎ ‎‏که صلاح جامعه اقتضا می کند برای این که‏‎ ‎‏اختلافی در نظام اجتماعی پیش نیاید بر‏‎ ‎‏خلاف مقررات صادره اقدام نمایند؟‏

بسمه تعالی، دستورات خلاف مقررات دولت اسلامی فاقد اعتبار است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 506