سخنرانی آیت الله مهدی کروبی

آیة الله مهدی کروبی *

متن سخنرانی

‏بسم الله الرحمن الرحیم. ‏

قال الله تبارک و تعالی فی کتابه: «لقد کرمنا بنی آدم»‏

‏یکی از رایج ترین و شایع ترین واژه ها در بین تمام اقشار مردم، واژه انسان است. انسان ها دریای خروشانی هستند که کارهای معقول و منطقی را انجام می دهند. به ‏‏همین دلیل هر قشری که مطالباتی دارد، با پنهان کردن خود در سایه مردم و سخن گفتن از آنها، قصد نیل به آن مطالبات را دارد. در این میان سیاستمداران و حاکمان و صاحبان قدرت یا آنان که به دنبال کسب قدرت هستند، بیش از سایرین از مردم دم می زنند.‏

‏سخن گفتن از بزرگی و کرامت انسان، با دو هدف متفاوت انجام می شود:‏

‏1 ـ  کسانی که صرفاً هدفشان رسیدن به قدرت و حکومت است (دنیا پرستان)، نگاه ابزاری به انسان ها دارند و در واقع انسان ها را نردبان ترقی و نیل به اهداف خود می دانند. این دسته تا وقتی به قدرت نرسیده اند و نیاز به حمایت مردم دارند، از آنان دم می زنند اما به مجرد این که قدرت و حکومت را قبضه کردند، مردم را فراموش کرده و حتی علیه همان مردم که آنها را به قدرت رسانده اند، طغیان می کنند و به تعبیر حضرت امیر(ع) مانند حیوان درنده ای به جان  آنها می افتند و آنها را می بلعند.‏

‏2 ـ  کسانی که در زمرة مردان الهی هستند مانند انبیاء، ائمه معصومین و عباد صالح خدا که به خاطر توصیه الهی در حفظ کرامت بندگان و نیز به جهت عشق و ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 401

علاقه به مردم؛ به عنوان عباد الله، از کرامت انسانی و حفظ شأن و جایگاه آنها سخن می گویند و به دنبال احیای این شأن و منزلت والای انسانی هستند. این دسته حاضرند جانفشانی کنند تا کرامت انسانی لطمه نخورد و حقوق حقّه مردم حفظ و اعطا شود. در همین زمینه علی(ع) می فرماید: امارت بر شما در نزد من هیچ ارزشی ندارد مگر آنکه اقامة حقی کنم و ظالمی را از ظلم خویش بر همنوعانش باز دارم.‏

‏یکی از نمونه های نگاه و استفاده ابزاری از مردم، شاه معدوم ایران (محمد رضا پهلوی) بود که تا هنگامی که به ملت نیاز نداشت، مغرورانه به اعمال سیاست های مستبدانة خود مبادرت می ورزید اما همین که احساس کرد تاج و تختش در معرض تهدید و سقوط قرار گرفته است، موضع و لحن خود را خطاب به ملت تغییر داد: من صدای انقلاب شما را شنیدم. اما دیگر دیر شده بود هر چند که آن موقع هم دروغ می گفتند؛ زیرا صدای مردم باید همیشه شنیده بشود.‏

‏از آن جا که همایش در رابطه با امام و کرامت انسانی و قلمرو دین است، مناسب است تورّقی و توجّهی به ادوار مختلف زندگی این راد مرد بکنیم و ببینیم نوع تعامل ایشان با مردم چگونه بوده است؟ آیا برخوردشان، رفتارشان و گفتارشان با مردم و در رابطه با مردم، قبل و بعد از پیروزی انقلاب و رهبری این نظام مردمی، تغییر کرد یا نه؟ ‏

‏حضرت امام: هر چه بیشتر امکان برخورداری از قدرت را پیدا می کردند، نسبت به مردم متواضع تر و خاشع تر می شدند. سراسر وجود امام مالامال از عشق به مردم بود. زندگی امام در دو کلمه خلاصه می شد: 1 ـ  خدا و توکل به او 2 ـ  مردم و دفاع از حقوق آنها با نگاهی به زندگی پربار امام خمینی، می توانیم آن را به سه مرحله دسته بندی کنیم: ‏

‏مرحله اول‏

‏امام در این مرحله مشغول تدریس علوم دین بودند و وارد فاز مبارزات سیاسی نشده بودند. در این مرحله، امام مشغول خودسازی است تا خود را مهیای مبارزه ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 402

طولانی و نفس گیر با رژیم فاسد پلهوی بنماید.‏

‏ایشان در سال 1314 ش