مسائل مستحدثه

رعایت مقررات در ادارات، مراکز آموزشی و درمانی

رعایت مقررات در ادارات، مراکز آموزشی و درمانی

[سؤال 12157]‏ ‏ ‏ 7030‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 28 / 10 / 1361‏

‏دفتر محترم حضرت امام خمینی مدّ ظله العالی‏

‏محترماً به استحضار می رساند نظر به این که مراجعه افراد جهت ملاقات بیماران‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 449
‏بستری طی یک برنامه تنظیم شده در این بیمارستان انجام می گیرد، و عدم رعایت‏‎ ‎‏برنامه مذکور مشکلاتی به همراه داشته و علاوه بر در خطر بودن حال بیماران به دلیل‏‎ ‎‏عفونی شدن بخش ها یک نوع بدنظمی در انجام وظایف محوله به کارمندان را نیز در‏‎ ‎‏بردارد. لذا از آن دفتر محترم تقاضا می شود از محضر مبارک حضرت امام سؤال شود‏‎ ‎‏فتوای شریف خود را در این باره امر به ابلاغ فرمایند که آیا در جهت برقراری نظم‏‎ ‎‏بیمارستان و حفظ سلامت بیماران می توان از این گونه ملاقات های خارج از برنامه‏‎ ‎‏جلوگیری به عمل آورد یا خیر؟ ‏

‏در خاتمه طول عمر و صحت و سلامت حضرت امام را از خداوند تبارک و تعالی‏‎ ‎‏خواستاریم.‏

بسمه تعالی، باید مطابق برنامه عمل کنند و مسئولین می توانند نظم را برقرار نمایند.

[سؤال 12158]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5479

‏4. با عرض معذرت؛ اگر مصلحت باشد هر هفته در بیمارستان ها در روز شنبه به‏‎ ‎‏ناخن های بهیاران نگاه شده، باشد تا بلکه ان شاء الله‌ یکی دیگر از آثار رژیم طاغوتی از‏‎ ‎‏بین برود.‏

بسمه تعالی، حق تفتیش و مزاحمت ندارند؛ ولی بهیاران باید ضوابط اسلامی و مقررات استخدامی بیمارستان را مراعات نمایند.

[سؤال 12159]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5561

‏3. یکی از قوانین پرستاری، مراقبت از بیماران با مذاهب مختلف (ادیان رسمی‏‎ ‎‏کشور) و یا حتی مشرک و کافر (بهایی). بدون در نظر گرفتن سن، جنس، نژاد و مذهب‏‎ ‎‏می باشد. حکم شرعی در مورد مراقبت از این گونه بیماران چیست؟‏

بسمه تعالی، طبق مقررات بیمارستان، با مراعات ضوابط شرعی عمل نمایند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 450
[سؤال 12160]‏ ‏ ‏ 7031‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر محترم امام‏

‏خوابگاه دانشجویان متأهّل دانشگاه صنعتی شریف ـ که مالک آن بنیاد مستضعفان‏‎ ‎‏است ـ در اختیار دانشجویانی است که اکثراً در نهادها کار می کنند، یا به کار دانشجویی‏‎ ‎‏مثل تدریس مشغولند. در این خوابگاه شخصی ساکن است که دارای خصوصیات زیر‏‎ ‎‏است:‏

‏1. یهودی است؛ 2. توده ای است؛ 3. وضعیت مالی او مثل سایرین است، و‏‎ ‎‏خانواده اش نیز ناتوان از تأمین مسکن برای او هستند.‏

‏از نظر شرعی، آیا ایشان می تواند در یکی از آپارتمان ها به سکونت خود ادامه‏‎ ‎‏دهد.‏

‏لازم به تذکر است به دلیل توده ای بودن ایشان، برادران، جهت اخراج او فشار‏‎ ‎‏زیادی بر شورای خوابگاه وارد می کنند. لطفاً هرچه زودتر جواب را برای شورای‏‎ ‎‏خوابگاه تهیه کنید.‏

‏<