مسائل مستحدثه

رعایت مقررات در ادارات، مراکز آموزشی و درمانی

رعایت مقررات در ادارات، مراکز آموزشی و درمانی

[سؤال 12157]‏ ‏ ‏ 7030‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 28 / 10 / 1361‏

‏دفتر محترم حضرت امام خمینی مدّ ظله العالی‏

‏محترماً به استحضار می رساند نظر به این که مراجعه افراد جهت ملاقات بیماران‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 449
‏بستری طی یک برنامه تنظیم شده در این بیمارستان انجام می گیرد، و عدم رعایت‏‎ ‎‏برنامه مذکور مشکلاتی به همراه داشته و علاوه بر در خطر بودن حال بیماران به دلیل‏‎ ‎‏عفونی شدن بخش ها یک نوع بدنظمی در انجام وظایف محوله به کارمندان را نیز در‏‎ ‎‏بردارد. لذا از آن دفتر محترم تقاضا می شود از محضر مبارک حضرت امام سؤال شود‏‎ ‎‏فتوای شریف خود را در این باره امر به ابلاغ فرمایند که آیا در جهت برقراری نظم‏‎ ‎‏بیمارستان و حفظ سلامت بیماران می توان از این گونه ملاقات های خارج از برنامه‏‎ ‎‏جلوگیری به عمل آورد یا خیر؟ ‏

‏در خاتمه طول عمر و صحت و سلامت حضرت امام را از خداوند تبارک و تعالی‏‎ ‎‏خواستاریم.‏

بسمه تعالی، باید مطابق برنامه عمل کنند و مسئولین می توانند نظم را برقرار نمایند.

[سؤال 12158]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5479

‏4. با عرض معذرت؛ اگر مصلحت باشد هر هفته در بیمارستان ها در روز شنبه به‏‎ ‎‏ناخن های بهیاران نگاه شده، باشد تا بلکه ان شاء الله‌ یکی دیگر از آثار رژیم طاغوتی از‏‎ ‎‏بین برود.‏

بسمه تعالی، حق تفتیش و مزاحمت ندارند؛ ولی بهیاران باید ضوابط اسلامی و مقررات استخدامی بیمارستان را مراعات نمایند.

[سؤال 12159]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5561

‏3. یکی از قوانین پرستاری، مراقبت از بیماران با مذاهب مختلف (ادیان رسمی‏‎ ‎‏کشور) و یا حتی مشرک و کافر (بهایی). بدون در نظر گرفتن سن، جنس، نژاد و مذهب‏‎ ‎‏می باشد. حکم شرعی در مورد مراقبت از این گونه بیماران چیست؟‏

بسمه تعالی، طبق مقررات بیمارستان، با مراعات ضوابط شرعی عمل نمایند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 450
[سؤال 12160]‏ ‏ ‏ 7031‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر محترم امام‏

‏خوابگاه دانشجویان متأهّل دانشگاه صنعتی شریف ـ که مالک آن بنیاد مستضعفان‏‎ ‎‏است ـ در اختیار دانشجویانی است که اکثراً در نهادها کار می کنند، یا به کار دانشجویی‏‎ ‎‏مثل تدریس مشغولند. در این خوابگاه شخصی ساکن است که دارای خصوصیات زیر‏‎ ‎‏است:‏

‏1. یهودی است؛ 2. توده ای است؛ 3. وضعیت مالی او مثل سایرین است، و‏‎ ‎‏خانواده اش نیز ناتوان از تأمین مسکن برای او هستند.‏

‏از نظر شرعی، آیا ایشان می تواند در یکی از آپارتمان ها به سکونت خود ادامه‏‎ ‎‏دهد.‏

‏لازم به تذکر است به دلیل توده ای بودن ایشان، برادران، جهت اخراج او فشار‏‎ ‎‏زیادی بر شورای خوابگاه وارد می کنند. لطفاً هرچه زودتر جواب را برای شورای‏‎ ‎‏خوابگاه تهیه کنید.‏

بسمه تعالی، استفادۀ نامبرده، با اجازۀ آگاهانۀ مسئولین مربوطه مانع ندارد.

[سؤال 12161]‏ ‏ ‏ 7032‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 26 / 2 / 1361‏

‏حضور محترم عزیزان مسئول در دفتر امام خمینی، دام ظله، با سپاس از خداوند‏‎ ‎‏متعال که به ما سعادت داد تا در پناه رهبری های امام زمان (عج) و نایب بر حقش امام‏‎ ‎‏خمینی اسلام واقعی را بشناسیم‏‎ ‎‏که به طور وضوح، برای مستکبران ثابت شده است که‏‎ ‎‏ریشه کن کنند‏‏ۀ‏‏ سیستم های پوچ آن ها و نوکرانشان می باشد؛ برای مثال در کانال‏‎ ‎‏تلویزیون تنسی امریکا ضمن نشان دادن فیلمی دربار‏‏ۀ‏‏ وضع عربستان، امام خمینی را‏‎ ‎‏دشمن اصلی دولت سعودی خواند. سؤالی برای ما پیش آمده که استدعا داریم از امام‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 451
‏کبیرمان پرسیده، و جواب را جهت برادران ایمانی تان ارسال دارید. ‏

‏کتاب های زیادی مجانی توسط وزارت ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای انقلابی،‏‎ ‎‏برای پخش در امریکا ارسال می گردد؛ آیا می توان این کتاب ها را به فروش رسانده و‏‎ ‎‏پول آن ها را صرف مخارج پستی و غیره برای تبلیغات اسلامی بکنیم؟ به امید پیروزی‏‎ ‎‏لشکریان اسلام‏

بسمه تعالی، باید از وزارت ارشاد اسلامی کسب اجازه شود. 

[سؤال 12162]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6051

‏2. در صورت باقیماندن دو سال به پایان تحصیلات، حضور در دانشکده، بعد از‏‎ ‎‏انقلاب فرهنگی ـ با توجه به تعهدی که قبلاً برای خدمت در آموزش و پرورش داده‏‎ ‎‏شده ـ برای تکمیل دور‏‏ۀ‏‏ لیسانس، چه حکمی دارد؟ ‏

بسمه تعالی، چنانچه بر خلاف قرار و مقررات نباشد مانع ندارد. 

[سؤال 12163]‏ ‏ ‏ 7033‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 2 / 6 / 1361‏

‏محضر مبارک امام، با درود بر ارواح طیّبۀ شهدا و سلام بر امام عزیز‏

‏چنانچه فرد یا افرادی از بخشنام‏‏ۀ‏‏ وزارت کشاورزی، مبنی بر ممنوعیت تبدیل‏‎ ‎‏زمین های کشاورزی به باغ و خانه، و یا تأسیسات دیگر، تعدّی نمایند، از نظر موازین‏‎ ‎‏شرعی چه حکمی دارد؟ و ارگان های ذی ربط نسبت به افراد و احداثی های آن ها‏‎ ‎‏چگونه باید عمل نمایند؟‏

بسمه تعالی، گرچه مقررات دولت اسلامی باید مراعات شود، ولی اختیار تصرّف در ملک، با مالک است.

[سؤال 12164]‏ ‏ ‏ 7034‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏آیا شرط تقوا برای تصدی مدیریت های دستگاه های اداری و نهادهای انقلابی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 452
‏دولت جمهوری اسلامی ایران کافی است، یا شروط آگاهی و کاردانی برای مدیریت‏‎ ‎‏مربوطه نیز ضروری می باشد؟‏

بسمه تعالی، سؤال از حکم شرعی نیست و مربوط به مسئولین مربوطه است.

[سؤال 12165]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1587

‏3. اگر کارگران کارخانه ای که نان و شیرینی و خوراک و آشامیدنی تولید می کند، در‏‎ ‎‏حال کار از مواد غذایی کارخانه، که صاحب اصلی آن، بیت المال مسلمین است‏‎ ‎‏بخورند و با اطلاع مدیر کارخانه باشد، جایز است؟‏

بسمه تعالی، بستگی به مقررات کارخانه دارد.

[سؤال 12166]‏ ‏ ‏ 7035‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 4 / 7 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی‏

‏این جانب پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ادار‏‏ۀ‏‏ مربوطه به شغل کارپردازی‏‎ ‎‏مشغول شده ام. بنا به نیاز ادار‏‏ۀ‏‏ مربوطه سفارش هشت دستگاه تانکر آب ـ از نوع ورق‏‎ ‎‏سفید ــ به یک سازنده تانکر داده است، از قرار هر تانکر 37 هزار تومان؛ ولی چون در‏‎ ‎‏اثر جنگ صدام لعنتی، ورق سفید در بازار نیست. اکنون قرار شد که تانکرها با ورق‏‎ ‎‏سیاه ساخته شود و مابه التفاوت قیمت را پس دهد.‏

‏آیا می توان از پول مابه التفاوت چیز دیگری ـ که مورد نیاز اداره است ـ بدون‏‎ ‎‏مراجعه کردن به دارایی خریداری نمود؛ چون قوانین دارایی که بر ادارات حاکم است،‏‎ ‎‏هنوز همان قوانین طاغوت است و مشکلاتی به وجود می آورد. خواهشمند است‏‎ ‎‏نظریه مبارک را مرقوم فرمایید. در پایان سلامتی وجود امام و پیروزی فرزندان اسلام‏‎ ‎‏را از خداوند بزرگ خواستارم.‏

بسمه تعالی، مراعات مقررات دولت اسلامی لازم است. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 453
[سؤال 12167]‏ ‏ ‏ 7036‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر محترم سؤالات امام امت، ضمن سلام و درود فراوان به محضر امام‏‎ ‎‏بزرگوارمان، خمینی بت شکن، روحی له الفداء و رزمندگان ایثارگر خداجوی و‏‎ ‎‏روحانیت متعهد خط امام، مسأله ای برای یکی از دوستان نمایند‏‏ۀ‏‏ ما پیش آمده که امید‏‎ ‎‏است آن دفتر معظم ما را از رهنمودهای خودشان بهره مند فرمایند، ان شاء الله‌:‏

‏ایشان ماشینی از بنیاد مستضعفین خریده و 000 / 40 تومان از بابت سوختگی‏‎ ‎‏موتور از قیمت اصلی آن کسر کرده اند؛ بعد معلوم شده موتور سوختگی نداشته، فقط‏‎ ‎‏000 / 3 تومان خرج دارد:‏

‏1. آیا لازم است مابه التفاوت وجه را به بیت المال برگرداند؟‏

‏2. اگر بنیاد توسط شخص مذکور به اشتباه خود پی ببرند و بی تفاوت باشند،‏‎ ‎‏تکلیف چیست؟‏

‏از خداوند متعال خواری و ذلت دشمنان اسلام و مسلمین، و عزت مؤمنان را از‏‎ ‎‏خداوند خواستارم.‏

بسمه تعالی، بر خریدار چیزی نیست؛ ولی اگر مسئولین بنیاد فهمیدند و مقرراتی دارند، باید برطبق مقررات عمل کنند.

[سؤال 12168]‏ ‏ ‏ 7037‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور مقدس رهبر عالی قدر و عظیم الشأن جهان تشیع، حضرت آیت الله‌‏‎ ‎‏العظمی الامام خمینی، دامت برکاته‏

‏با عرض سلام و درود بی پایان به پیشگاه رهبر عالی قدر انقلاب و خواهان پیروزی‏‎ ‎‏کامل آن جناب در پیشبرد اهداف عالی‏‏ۀ‏‏ اسلام، خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ‏‎ ‎‏فرمایید. ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 454
‏1. آیا در حکومت اسلامی آزادی عقیده و چسباندن نشریه ها به در و دیوار‏‎ ‎‏دبیرستان ها به طور آزاد برای هر گروه غیر اسلامی وجود دارد؟ لطفاً بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، در حدی که مضر به اسلام و مسلمین نباشد و موافق مقررات دولت اسلامی باشد مانع ندارد.

‏2. آیا می شود در مساجدی که فاقد روحانیت است و در دبیرستان ها و یا جاهای دیگر نماز جماعت را‏‎ ‎‏با امامت جماعت یکی از برادران که شرایط یک امام جماعت در او می باشد اقامۀ جماعت کرد یا خیر؟‏‎ ‎‏لطفاً بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، امامت غیر روحانیین تضعیف مقام روحانیت است و نباید بشود.

[سؤال 12169]‏ ‏ ‏ 7038‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏

‏سلام بر امام امت و رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران،‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی ‏

‏دفتر محترم مسائل فقهی امام احتراماً؛ مردی هستم مسلمان و 56 ساله، دارای‏‎ ‎‏همسر و پنج فرزند ذکور و مؤمن به انقلاب اسلامی. در تاریخ ششم فروردین ماه سال‏‎ ‎‏1358 خود و خانواده ام در قم به حضور امام امت رسیدیم و بیعت کردم که به انقلاب‏‎ ‎‏و رژیم جمهوری اسلامی ایران وفادار و جان نثار باشم. رو به خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏ایستاده و در صورتی که اگر گناهی مرتکب شده باشم طلب توبه نمودم. ‏

‏از این که به علت جوّ حاکم در دوران رژیم منحوس پهلوی که ایجاب می کرد در‏‎ ‎‏سمینارها و میهمانی های اداری اجباراً و برخلاف خواست قلبی و باطنی خود احیاناً‏‎ ‎‏دست به شرب مسکرات زده باشم توبه کردم که تا به حال این عهد و پیمان را نقض‏‎ ‎‏نکرده و نخواهم کرد. اکنون رئیس اداره ام با تشخیص حُسن سابقه و وجدان کاری و‏‎ ‎‏مسئولیتی که نسبت به انقلاب احساس می نمایم توصیه کردند که بهتر است در محضر‏‎ ‎‏یکی از آقایان حجج اسلام حاضر شده و توبه نامه دریافت و ارائه نمایم. لذا از آن دفتر‏‎ ‎‏محترم مسائل فقهی امام درخواست می نمایم چنانچه مسأله دریافت توبه نامه شرعاً‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 455
‏واجب باشد راهنمایی های لازم را در این مورد بفرمایند.‏

بسمه تعالی، مکلف اگر گناهی از او سرزده باید توبه نماید و می تواند بین خود و خدا از گناهان توبه نماید و درخواست توبه نامه تابع مقررات دولت اسلامی است. 

[سؤال 12170]‏ ‏ ‏ 7039‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 30 / 2 / 1361 ‏

‏دفتر امام خمینی ‏

‏احتراماً؛ این جانب مسئول حسابداری سازمان تعاون روستایی شهرستان مرودشت‏‎ ‎‏سؤالی شرعی به شرح زیر از آن دفتر محترم دارم. خواهشمند است جواب آن را کتباً‏‎ ‎‏اعلام نمایید. ‏

‏از بدو استخدام از کارمندان این سازمان معادل 30% از حقوق و مزایای مستمر، به‏‎ ‎‏عنوان پس انداز و بازنشستگی کسر می شود که در زمان بازنشستگی، این مبلغ به‏‎ ‎‏صورت نقد یا ماهیانه پرداخت گردد. از محل جمع آوری این وجوه، وام رفع احتیاج و‏‎ ‎‏تهیۀ مسکن به کارمندان این سازمان، براساس تاریخ استخدام پرداخت می شد. لیکن‏‎ ‎‏از تاریخ 1 / 1 / 1357 کارمندان این سازمان مشمول قانون استخدام کشوری گردیده اند‏‎ ‎‏و پرداخت وام رفع احتیاج و تهیۀ مسکن ملغی گردیده و قرار بر این شده که ‏‎ ‎‏ماندۀ پس انداز و بازنشستگی سهمیۀ هر یک از کارمندان، به صندوق بازنشستگی‏‎ ‎‏کشوری، و ‏‏ بقیه، به کارمندان ذی نفع پرداخت گردد. و چون ‏‏ سهمیۀ‏‎ ‎‏کارمندان، صرف پرداخت وام جهت خرید خانۀ کارمندانی که سابقۀ بیشتری دارند،‏‎ ‎‏شده است و قرار بر این گردیده که مطالبات کارکنان ذی نفع، از محل ‏‏ وصولی‏‎ ‎‏اقساط وام های مسکن پرداخت گردد، که این امر، در حدود بیست سال طول خواهد‏‎ ‎‏کشید؛ و این جانب به علت نیاز شدیدی که به طلب خود دارم و راضی نیستم که‏‎ ‎‏پس اندازم صرف خرید خانه برای دیگر همکارانم شود، آیا کسانی که از محل پس انداز این جانب و سایرین ‏‎ ‎


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 456
‏اقدام به خرید مسکن نموده اند، از نظر شرعی می توانند در این‏‎ ‎‏نوع خانه ها زندگی، و اعمال اسلامی را به جا آورند یا خیر؟ ‏

‏از خداوند متعال، توفیق و عمر بیشتر امام کبیر را مسئلت دارم‏

بسمه تعالی، اگر مطابق مقررات مذکور استخدام شده اید، باید طبق مقررات عمل کنید و رضایت شما برخلاف آن اثر ندارد و تصرّف و عبادت در خانه ها مانع ندارد. 

[سؤال 12171]‏ ‏ ‏ 7040‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 13 / 10 / 1361‏

‏محضر مقدس حضرت مستطاب، آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی ‏

‏جعلنا فداک؛ با اهدای سلام، این جانبان اعضای اتحادیه صادرکنندگان پوست و‏‎ ‎‏سالامبور و چرم (حدود هشتاد نفر) طبق شرع و قانون جمهوری اسلامی، با اکثریت‏‎ ‎‏قریب به اتفاق آرا، یکی از اعضای اتحادیه را که صلاحیت دیانت و مدیریتش محرز‏‎ ‎‏است، به عنوان رئیس اتحادیه انتخاب نموده و اثاث و تشکیلات و پول و دفترچ‏‏ۀ‏‎ ‎‏چک اتحادیه را نزد رئیس قرارداده ایم تا بر صلاح اتحادیه انجام وظیفه نماید. در‏‎ ‎‏صورتی که کوچک ترین تخلف شرعی و قانونی از رئیس اتحادیه وجود ندارد، آیا‏‎ ‎‏دیگران ـ ولو این که از اتاق بازرگانی باشند ـ می توانند رأی اتحادیه را که شرعاً و قانوناً‏‎ ‎‏محترم و لازم الرعایه است، نادیده گرفته و بدون مجوز شرعی و قانونی فرد یا افراد‏‎ ‎‏دیگری ـ غیر از رئیس منتخب اتحادیه ـ را نصب و بر اتحادیه تحمیل نمایند و از اموال‏‎ ‎‏اتحادیه، بدون رضایت آن ها به افراد منتصب حقوق بدهند؟ ‏

‏لطفاً حکم مسأله را که مورد ابتلا است بیان فرمایید. ادام الله‌ ظلکم‏

بسمه تعالی، مردم در کارها و امور خود آزاد و مستقلّند و کسی حق دخالت در اموال و شؤون خاص آن ها ندارد. البته بر مردم است که مقررات دولت اسلامی را مراعات نمایند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 457
[سؤال 12172]‏ ‏ ‏ 7041‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور محترم آیت الله‌ العظمی، نایب الامام، حاج آقا روح الله‌ خمینی، مدّ ظله‏

‏آیا اشتغال به کسب کارمند دولت جمهوری اسلامی به منظور تأمین معیشت، در‏‎ ‎‏خارج از ساعات اداره مجاز و مشروع می باشد؟‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، چنانچه خلاف مقررات نباشد مانع ندارد.

[سؤال 12173]‏ ‏ ‏ 7042‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 11 / 8 / 1360‏

‏تهران، جماران، محضر مبارک حضرت امام خمینی، حفظ الله‌ تعالی‏

‏حضرت امام! با توجه به مسأله دفاع و نیاز شدید جبهه، آیا باید شغل اداری خود را‏‎ ‎‏کنار گذاشت و به جنگ با کفار رفت؟‏

بسمه تعالی، شغل اداری را، طبق مقررات اداری باید انجام دهد و بدون اجازۀ مسئولین مربوطه، تعطیل نکند.

[سؤال 12174]‏ ‏ ‏ 7043‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 6 / 9 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏ایران، دام ظله العالی، پس از اهدای سلام، خواهشمند است با خط مبارک جواب‏‎ ‎‏مسأله زیر را مرقوم فرمایید: ‏

‏این جانب یکی از طلاب حوز‏‏ۀ‏‏ علمی‏‏ۀ‏‏ شهرستان خرم آباد لرستان، مدت دو سال و‏‎ ‎‏نیم است در جهاد سازندگی با برادران جهادگر همکاری می نمایم و حال نیاز شدید به‏‎ ‎‏تحصیل دارم. اگر در روز یک ساعت الی یک ساعت و نیم از وقت جهاد را صرف‏‎ ‎‏تحصیل نمایم اشکال شرعی دارد یا خیر؟ و اگر اشکال دارد، جز این که از کار جهاد‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 458
‏استعفا بدهم، چاره ای دیگر ندارم. والسلام، دست بوس و مقلد حضرت عالی‏

بسمه تعالی، به مسئولین امور جهاد مراجعه کنید، طبق تکلیف عمل نمایید.

[سؤال 12175]‏ ‏ ‏ 7044‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی‏

‏با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی و فرمایشات اخیر امام امت،‏‎ ‎‏آیا از نظر شرع مقدس اسلام اشکالی دارد که یک معلم در ساعات فراغت، برای تأمین‏‎ ‎‏معاش به کسب آزاد مشغول باشد و برای دریافت جنس، عضو شرکت تعاونی همان‏‎ ‎‏شغل باشد؟ مدت کار این معلم در هفته چهار نصفه روز است.‏

بسمه تعالی، اگر خلاف مقررات باشد جایز نیست. 

[سؤال 12176]‏ ‏ ‏ 7045‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏

‏دفتر امام خمینی، دامت افاضاتهم ‏

‏پس از اهدای سلام و تحیات، خواهشمند است بفرمایید که آیا کارمندان دولت که‏‎ ‎‏در وقت رسمی سرکار خود دیر حاضر می شوند، ولی دیرکرد کار خود را جبران، و از‏‎ ‎‏آن طرف دیرتر از ساعت اداری، کار خود را ترک می کنند یا در روز بعد، کار خود را‏‎ ‎‏جبران می کنند، اگر چه در مدت تأخیر ورود نیز ارباب رجوع نداشته باشند، حکم‏‎ ‎‏شرعی آن چگونه است؟‏

بسمه تعالی، باید مطابق مقررات عمل کنند. 

[سؤال 12177]‏ ‏ ‏ 7046‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 4 / 9 / 1361‏

‏حضور روحانیون متعهد سلام عرض می نمایم، چون سؤالی است دقیق و از هر‏‎ ‎‏کس پرسیده ام به گونه های مختلف پاسخ گو بوده، خواهشمندم از امام عزیز بپرسید و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 459
‏جواب، مهر امام را هم داشته باشد. ‏

‏دبیری هستم که 24 ساعت در دبیرستان تدریس داشتم؛ یعنی هفته ای چهار روز از‏‎ ‎‏ساعت 8 تا 2 بعد از ظهر. به علت نیازی که جهاد دانشگاهی به نیرو داشت، آموزش و‏‎ ‎‏پرورش حکم مأموریت به من داد تا با حفظ همان حقوق، تا مدت شش ماه در جهاد‏‎ ‎‏فعالیت کنم، سپس به آموزش و پرورش برگردم. حال سؤال شرعی من این است که‏‎ ‎‏آیا من باید همان مقدار ساعت را کار کنم یا 40 ساعت در هفته؟ منظور نظر من فقط‏‎ ‎‏جواب به سؤال شرعی آن است؛ چون شده که حتی در هفته 60 ساعت هم فعالیت‏‎ ‎‏کرده ام. خواهشمندم واضح جوابم را بدهید. والسلام‏

بسمه تعالی، باید طبق مقررات عمل کنید. 

[سؤال 12178]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 764

‏6. شخص روحانی که در ارگان ها کار می کند، آیا می تواند از وقت کارش دنبال‏‎ ‎‏درس برود؟ در صورت موافقت مسئولین و عدم آن، وظیفه چیست؟‏

بسمه تعالی، بستگی به مقررات ارگان دارد.

[سؤال 12179]‏ ‏ ‏ 7047‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 1 / 1361‏

‏پس از سلام و درود به رهبر کبیر و مرجع عالی قدر جهان شیعه، خواهشمند است‏‎ ‎‏نظر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی را در مورد مسأله زیر مرقوم فرمایید، اجرکم‏‎ ‎‏عندالله‌ ‏

‏امتحانات آموزش و پرورش تویسرکان، هر سال از کلی‏‏ۀ‏‏ دانش آموزان پایان دور‏‏ۀ‏‎ ‎‏ابتدایی که از طرف آموزشگاه مربوطه معرفی شده یا می شوند، مبلغ 15 یا 27 ریال‏‎ ‎‏بابت تمبر و گواهینامه دریافت نموده و این پول که به وسیل‏‏ۀ‏‏ مدیران جمع آوری‏‎ ‎‏می شود، شاید عنوان نشده و یا نشود که بابت چیست و دانش آموز نداند به چه حسابی‏‎ ‎‏پول را از او می گیرند، بلکه فقط اعلام می شود 15 یا 27 ریال بیاورید. البته اگر‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 460
‏دانش آموز از عهد‏‏ۀ‏‏ امتحانات نهایی برآید، پولی را که پرداخت کرده در ازای آن تمبر و‏‎ ‎‏گواهینامه برایش صادر می شود و اگر قبول نشود، تمبر و گواهینامه ای ندارد و مصرف‏‎ ‎‏نمی شود و قهراً پول به حساب امتحانات صندوق دولت باقی خواهد ماند. و چنانچه‏‎ ‎‏پس از اعلام نتیجه بخواهند مبلغ فوق را جمع آوری نمایند، تا حدی مشکل است. آیا‏‎ ‎‏می توان به این طریق اقدام کرد یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، اگر طبق مقررات دولت اسلامی عمل شود، اشکال ندارد. 

[سؤال 12180]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2063

‏2. چنانچه از این مانده، محلی برای استفادۀ اداری اتحادیه خریداری شده باشد،‏‎ ‎‏جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، با صلاح دید مسئولین مربوطه مانع ندارد.

[سؤال 12181]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2063

‏5. امر و مقرر فرمایید آیا اتحادیه می تواند از مازاد اتاق های خانه خود که در اختیار‏‎ ‎‏دارد به طور رایگان در اختیار شرکت تعاونی قرار دهد یا خیر؟ با توجه به این نکته که‏‎ ‎‏اتحادیه تشکیلات و مقررات و هیئت مدیره جداگانه و شرکت تعاونی هیئت مدیره و‏‎ ‎‏مقررات و تشکیلات جداگانه و دارای درآمدی هم می باشد که بتواند مال الاجاره بدهد.‏

بسمه تعالی، با صلاحدید مسئولین مربوطه مانع ندارد.

[سؤال 12182]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1222

‏2. بعضی از افراد هستند که طبق مقررات، هر روز باید سر ساعت معینی بر سر کار‏‎ ‎‏خود حاضر شوند؛ ولی به علت دور بودن راه یا سرمای شدید زمستان و یا نبودن‏‎ ‎‏وسیل‏‏ۀ‏‏ نقلیه، یک الی دو ساعت، فقط صبح های روز شنبه استثنائاً دیر به محل خدمت‏‎ ‎‏خود می رسند. آیا از نظر شرع مقدس اسلام، درست است که جبران تأخیر خود را‏‎ ‎‏همان روز یا در ایام هفته کنند؟‏

بسمه تعالی، باید طبق مقررات عمل نماید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 461
[سؤال 12183]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 125

‏3. چنانچه کارفرمایی یک یا چند نفر افراد مسلمان شیع‏‏ۀ‏‏ غیر بومی شهر و با‏‎ ‎‏قرارداد کار برای مدت ـ مثلاً ـ یک سال داشته باشد، آیا افراد بومی می توانند به عنوان‏‎ ‎‏اولویت بومی بودن برای کار، کارفرما را مجبور به اخراج و یا کارگر را مجبور به ترک‏‎ ‎‏کار و نقض قرارداد خود نمایند؟‏

بسمه تعالی، بستگی به قرار کارخانه و مقررات دولت اسلامی دارد.

[سؤال 12184]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 125

‏4. آیا به عنوان اولویت بومی بودن، می توان کارفرما را مجبور به قبول کارگری‏‎ ‎‏نمود که دلایلی و قراینی مبنی بر سوء نیت و قصد تخریب و اصرار او مشهود باشد و یا‏‎ ‎‏این که رضایت طرفین شرط می باشد؟‏

بسمه تعالی، در مسأله قبل ذکر شد.

[سؤال 12185]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1678

‏6. بعضی از کارمندان نهادها کارشان طوری است که اگر در ساعت مقرر سرکار‏‎ ‎‏خویش حاضر نشوند یا مقداری (مثلاً نیم ساعت یا یک ساعت) تأخیر داشته باشند‏‎ ‎‏لطمه ای به کار اداره یا مردم نمی خورد، آیا اگر این کارمندان تأخیر داشته باشند حقوق‏‎ ‎‏آن ها اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، بستگی به مقررات دارد.

[سؤال 12186]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3269

‏5. کارمند دولت جمهوری اسلامی و یا دیگر ادارات وابسته به دولت آیا می تواند‏‎ ‎‏در ساعات کار فعالیت شخصی داشته باشد.‏

بسمه تعالی، تابع مقررات ادارۀ مربوطه است و کارهای جزیی به مقدار متعارف در اداره اگر منعی از مسئولین مربوطه نباشد اشکال ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 462
[سؤال 12187]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1518

‏4. آیا وجهی را یا وسایلی را که دولت جهت مصرف در مدرسۀ مخصوصی در نظر‏‎ ‎‏می گیرد، می توانیم در مدرسه دیگر یا اداره ای دیگر که مربوط به دولت نیست مصرف‏‎ ‎‏نماییم، چه نیاز بدان باشد یا نباشد؟‏

بسمه تعالی، اگر به خصوص مدرسه ای داده شده، باید در همان مدرسه مورد استفاده شود. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 463