مسائل مستحدثه

انتقال خون

انتقال خون

[سؤال 12036]‏ ‏ ‏ 6968‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 12 / 2 / 1361‏

‏حضور محترم امام امت، خمینی بزرگ سلام عرض می کنم.‏

‏غرض از مزاحمت این بود که چند تن از برادران شیع‏‏ۀ‏‏ پاکستانی، در این جا‏‎ ‎‏(کاونتری انگلستان) از من درخواست کردند که نظر امام را، راجع به مسائل ذیل بدانند‏‎ ‎‏و از فتوای ایشان با خبر بشوند.‏

‏1. آیا انتقال خون در اسلام، جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 12037]

‏2. آیا انتقال خون بین مسلمان و نامسلمان، جایز است یا نه؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

[سؤال 12038]

‏3. آیا می شود به بیمارستان های این کشور، که کشور نامسلمان است، خون اهدا‏‎ ‎‏کرد یا نه؟‏

بسمه تعالی، بلی، جایز است.

‏4. نظر ایشان راجع به ازدواج سید با غیر سید، خصوصاً دختران سید چیست؟‏

بسمه تعالی، به رساله مراجعه نمایید.

[سؤال 12039]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5561

‏8. تزریق خون افراد غیر مسلمان به مسلمان و یا بالعکس، جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، مانعی ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 398