مسائل مستحدثه

تشریح (کالبد شکافی)

تشریح (کالبد شکافی)

[سؤال 12009]‏ ‏ ‏ 6947‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک مرجع عالی قدر بنیان گذار جمهوری اسلامی و رهبر کبیر انقلاب‏‎ ‎‏مقدس اسلامی حضرت امام خمینی مدّ ظله العالی، با عرض سلام و آرزوی توفیق‏‎ ‎‏الهی خواهشمند است به مسأله شرعی زیر جواب مرحمت فرمایید.‏

‏مواردی که برای تشخیص علت بیماری و مرگ و نتیجه گیری برای درمان سایر‏‎ ‎‏بیماران، و جلوگیری از مرگ احتمالی آن ها، و کمک به پیشرفت علم و تحقیقات نوین،‏‎ ‎‏کالبد شکافی از جسد ضروری باشد، آیا می توان با رضایت ولی بیمار، قبل از دفن،‏‎ ‎‏جنازه کودک فوت شده را در بیمارستان های آموزشی و پژوهشی دانشگاهی، کالبد‏‎ ‎‏شکافی نمود یا خیر؟ والسلام‏

بسمه تعالی، کالبد شکافی میت مسلمان جایز نیست و نسبت به میت غیر مسلمان مانع ندارد.

[سؤال 12010]‏ ‏ ‏ 6948‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران ‏

‏این جانب یک فرد مسلمان هستم. برای امرار معاش خود در دانشگاه تبریز‏‎ ‎‏استخدام شدم. محل کارم در آزمایشگاه تشریح می باشد. سرکارم همیشه با انسان‏‎ ‎‏مسلمان است. خواهشمند است بفرمایید، از لحاظ شرع کار کردن در آزمایشگاه‏‎ ‎‏تشریح جایز است یا این که بهتر است به قسمت دیگر دانشگاه منتقل شوم، استدعا‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 384
‏دارم تکلیف این جانب را بیان بفرمایید.‏

بسمه تعالی، تشریح ‏[‏جسد‏]‏ مسلمان، جایز نیست.

[سؤال 12011]‏ ‏ ‏ 6949‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. اگر میّتی مشکوک باشد که مسلم است یا کافر، تشریح کردن آن جایز است‏‎ ‎‏یا  خیر؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

‏2. برای زنان جایز است که عملی انجام دهند که حامله نشوند ـ مثل این که عمل کنند یا این که دوایی‏‎ ‎‏بخورند ـ یا خیر؟ و بر فرض جواز، فرقی بین اثر دائم و موقت هست یا خیر؟‏

بسمه تعالی، چنانچه موجب نقص عضو یا عقیم شدن نباشد مانع ندارد.

‏3. شخصی پولی نزد شخصی دیگر داشته به طور امانت. آن شخص به صاحب پول گفته: بیا پول خود‏‎ ‎‏را بگیر؛ گفته: باشد اگر من مُردم (یا هر وقت مُردم) این پول را به دیوار بزن. بعداً هم آن شخص صاحب‏‎ ‎‏پول فوت شده. این عبارت مذکور وصیت حساب می شود و معنای آن این است که هر کاری‏‎ ‎‏می خواهی با این پول بکنی در امور خیریه یا معنای دیگری دارد؟ تکلیف او را معیّن فرمایید.‏

بسمه تعالی، از عبارت ذکر شده وصیت ثابت نمی شود.

‏در پایان سلامتی و طول عمر آن رهبر عزیز را از درگاه خداوند متعال خواهانم و خواهشمندم در این‏‎ ‎‏مورد مرا راهنمایی فرمایید. ‏

[سؤال 12012]‏ ‏ ‏ 6950‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 26 / 11 / 1360‏

‏محضر مبارک امام امت و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی، دام ظله‏‎ ‎‏العالی، با اهدای سلام و تحیت و آرزوی سلامت کامل و طول عمر برای امام بزرگوار؛‏‎ ‎‏تقاضا دارد باتوجه به مطالب ذیل نظر مبارک خویش را اعلام فرمایند.‏

‏خاطر شریف مستحضر است که رشت‏‏ۀ‏‏ پزشکی بدون آموزش و توجه به علم‏‎ ‎‏تشریح و کالبد شکافی دقیقاً بی معنا است، و دانشجو بدون فراگیری و آگاهی از‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 385
‏جزئیات و دقایق بدن انسان قادر نخواهد بود علم الامراض و بیماری های اعضا و‏‎ ‎‏جوارح مختلف را درک نماید تا بتواند با این آگاهی به درمان بیماران بپردازد. از سوی‏‎ ‎‏دیگر در تشریح بایستی امعا و احشا و اعضای شکافته شده و رگ و پی و عضله و‏‎ ‎‏استخوان، جدا گردد و به دانشجویان نشان داده شود. بنابراین موضوع استفتای کالبد‏‎ ‎‏شکافی، تنها به خاطر آموزش علم پزشکی به دانشجویان این رشته در دانشکده‏‎ ‎‏پزشکی است. ‏

‏با آرزوی مجدد سلامت و توفیق امام عزیز برای رهنمودهای لازم به امت مسلمان‏

بسمه تعالی، کالبد شکافی مسلمان جایز نیست؛ ولی نسبت به بدن غیر مسلمان مانع ندارد.

[سؤال 12013]‏ ‏ ‏ 6951‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏آیا شخصی که به علت بیماری مشکوک فوت می کند و ما در این بیمارستان جهت‏‎ ‎‏تعیین علت مرگ مجبور می شویم کالبد شکافی کرده علت بیماری و مرگ نامبرده را‏‎ ‎‏بررسی کنیم از نظر شرعی مسأله آن چگونه است؟ لازم به تذکر است انجام این عمل‏‎ ‎‏توسط متخصصین مربوطه می شود و فوق العاده ضروری است با توجه به این که این‏‎ ‎‏مرکز درمانی و آموزشی است و در تمام مراکز علمی دنیا انجام می دهند و از نظر‏‎ ‎‏یادگیری حرفه پزشکی از واجبات است.‏

بسمه تعالی، کالبد شکافی بدن مسلمان جایز نیست مگر در صورتی که واجب شرعی اهمّی در بین باشد.

[سؤال 12014]‏ ‏ ‏ 6952‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 18 / 7 / 1361‏

‏حضور محترم حضرت مستطاب آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏همان گونه که مستحضرید، علم تشریح از اساسی ترین و ضروری ترین قسمت‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 386
‏رشته پزشکی به شمار می رود و بنا به عقیده اکثریت اطبا و متخصصین این رشته، بدون‏‎ ‎‏تشریح جسد انسان نمی توان انتظار تربیت پزشکانی حاذق و ماهر را داشت.‏

‏با توجه به این که در شرایط فعلی، امکان به دست آوردن جسد انسان کافر در‏‎ ‎‏دست نیست، و از طرفی جامعه اسلامی هم محتاج پزشکانی ماهر و زبردست است تا‏‎ ‎‏از این نظر نیز به خودکفایی برسد، لذا خواهشمند است نظر مبارک خود را در مورد‏‎ ‎‏تشریح در شرایط فعلی مرقوم فرمایید. در ضمن، آیا تشریحی که بر این اساس هم‏‎ ‎‏اکنون در بعضی از دانشکده ها انجام می گیرد شرعی است یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، تشریح بدن میت مسلمان جایز نیست، مگر در موردی که حفظ جان مسلمانی وابسته به آن باشد.

[سؤال 12015]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5570

‏2. تشریح مردۀ مسلمانی که وارث و صاحب ندارد، برای آموزش علم طب، چه‏‎ ‎‏حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست.

[سؤال 12016]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6954

‏2. با توجه به آموزش پزشکی، اتولپسی یا کالبد شکافی تا چه اندازه مجاز است؟‏‎ ‎‏و  آیا لازم است در وصیت نام‏‏ۀ‏‏ شخص متوفی، به این امر اجازه داده شده باشد‏‎ ‎‏یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تشریح بدن مسلمان حرام است و تشریح بدن کافر مانع ندارد.

[سؤال 12017]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3404

‏5. آیا شرعاً کالبد شکافی میت مسلمان برای دانشجویان پزشکی و پزشکان جهت‏‎ ‎‏تعلیم و تعلم مجاز است؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست مگر حفظ نفس محترمه موقوف به آن باشد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 387