کتاب دیات

دیه قطع اعضای میت مسلمان

دیه قطع اعضای میت مسلمان

[سؤال 11576]‏ ‏ ‏ 6649‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏هیأت محترم استفتائی‏‏ۀ‏‏ دفتر امام خمینی، پس از عرض سلام و آرزوی توفیق و‏‎ ‎‏طول عمر هرچه بیشتر برای رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، با توجه به این که این جانب‏‎ ‎‏که دانشجوی رشت‏‏ۀ‏‏ دندانپزشکی هستم، در ابتدای تحصیل، در درس تشریح عملی، در‏‎ ‎‏تشریح دست، پا و قسمتی از صورت، در کلاس عملی شرکت داشته ام ـ  بریدن و‏‎ ‎‏برداشتن پوست، احتمالاً قطع عضله، بدون قطع استخوان و عضو ـ و تا آن جا که به‏‎ ‎‏خاطر دارم، در تلاش جهت جداسازی یک مفصل از استخوان ترقوه نیز شرکت‏‎ ‎‏داشته ام، خواهشمند است به سؤالات شرعی زیر پاسخ فرمایید: ‏

‏1. آیا به موارد فوق، دیه تعلق می گیرد؟ چقدر؟ ‏

بسمه تعالی، دیه دارد و تفصیل آن در تحریر الوسیله است. 

[سؤال 11577]

‏2. با یأس از پیدا کردن صاحب جسدهای مذکور، مبلغ دیه را به چه کسی و تحت‏‎ ‎‏چه عنوانی باید داد؟ مثلاً آیا می توان آن را از طرف صاحب میت، به عنوان صدقه به‏‎ ‎‏حساب مربوط به جنگ واریز کرد؟‏

بسمه تعالی، می توانند در مطلق وجوه خیر صرف کنند و صرف در مخارج جنگ مانع ندارد. 

‏3. خرید تلویزیون، و نیز خرید دستگاه های صوتی استریو، شامل ضبط صوت و تقویت کنندۀ نسبتاً‏‎ ‎‏قوی که مورد استفادۀ معمول آن در زمان طاغوت، پخش موسیقی بوده است، اگر در آن زمان به اصرار‏‎ ‎‏شخص و توسط والدین او صورت گرفته باشد، چه صورتی دارد؟ آیا مالکیت حاصل نمی شود؟ و‏‎ ‎‏نمی تواند از این وسایل اکنون در جهت صحیح ـ مثل پخش و ضبط قرآن و سخنرانی ها ـ استفاده‏‎ ‎‏نمود؟ در این صورت با این وسایل چه باید کرد؟‏

بسمه تعالی، مالک شده است و می تواند استفاده نماید.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 162